Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Γέροντας Σάββας Λαυρεώτης : ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΘΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ...


ΣΧΌΛΙΟ:
ΠΕΊΤΕ ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙΣΤΕ ΓΥΜΝΗ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ...(!!!)...ΓΙΑΤΊ ΦΟΒΆΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΒΆΣΤΕ
ΓΈΡΩΝ ΣΆΒΒΑ...;;;
ΜΑΣ ΛΈΤΕ:
Ἐνοχλοῦνται διότι, ὄχι μόνον δέν συμφωνοῦμε μέ τά πραττόμενα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλά καί δέν ἀποδεχόμαστε τίς κατά καιρούς αἱρετίζουσες θέσεις καί πρακτικές του. Πῶς ὅμως νά συμφωνήσουμε μέ τίς θέσεις καί τίς πρακτικές αὐτές τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος σέ μόνιμη βάση ἀποκαλεῖ τόν αἱρετικό Πάπα «ἀδελφό» του καί ἀναγνωρίζει στήν Παπική αἵρεση ἐκκλησιαστικότητα; Ὁλόκληρες Σύνοδοι, ὅπως Η’ ἐπὶ Μ. Φωτίου (879-880), οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ 1341, 1347, 1451 (Θ΄ Οἰκουμενική), οἱ νεότερες Πατριαρχικὲς Σύνοδοι τῆς ΚΠόλεως (1722, 1727, 1838 κ.ἄ), ἀλλὰ καὶ οἱ θεοφώτιστοι ἅγιοι Πατέρες ἅγιος Μάρκος Ἐφέσου, ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος, ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως μὲ εὐαγγελική, πατερικὴ καὶ ἁγιοσυνοδικὴ θεολογικὴ τεκμηρίωση καταδικάζουν ἀπερίφραστα ὡς αἱρετικούς τους Λατίνους ἢ τοὺς Λατινόφρονες.
Δέν εἶναι ἑπομένως ὁ Πατριάρχης ὑπόλογος ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων αὐτῶν Συνόδων; Δέν ὁμιλεῖ καί πράττει ἀντίθετα απ' ὅσα οἱ προμνημονευθέντες Ἅγιοι (καί πλῆθος ἄλλων) ἐδίδαξαν; Οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν ἐπαπειλοῦν καθαίρεση πρός ὅσους συμπροσεύχονται μέ αἱρετικούς; Ἡμεῖς τί ἀπό αὐτά πράξαμε; Καταπατήσαμε μήπως κάποιον ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί δέν τό ξέρουμε; Αὐτοί πού τούς καταπατούν τυγχάνουν τιμῆς καί ἐμεῖς πού συμμορφούμεθα πρός αὐτούς (Ἱερούς Κανόνες) θά τύχουμε καταδίκης καί ὀνειδισμοῦ;
ΣΧΌΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ :
Υποβαλουμε μια ερώτηση στον αγαπητό μας Γέρων Σάββα Λαυριώτη:

Ποια ανθρώπινη υπόσταση, ποιος φωστήρας γνώσεως, ποιος ανιστόρητος άνθρωπος θέλησε να ανατρέψει την ΑΓΑΠΗ και το συμβόλαιο της Θεοτόκου ;
Ποιος διώκει ποιους ;
Ποιος διώκει και γιατί τους 117 μοναχούς της γνησίας και πατροπαράδοτης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου οι όποιοι μάχονται ενάντια στα συμφέροντα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ και του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, αν και τους έχουν απαγορευτεί τα στοιχειώδη προς επιβίωση ;
Αυτοί οι πατέρες δεν εξαργυρώνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια την πίστη τους, απεναντίας μέσα στην πείνα τους βρίσκουν το κουράγιο να τάσσονται ενάντια σε όσους ο μοναχισμός, η πίστη και η Ορθοδοξία μεταφράζεται σε offshore, χρήματα, "λοστούς και βαριές, ΕΚΑΜ και παράξενες δικαστικές εντολές.
Αρκετοί εξ αυτών των μοναχών κύριοι κυβερνήτες διαμένουν στην Ιερά Μονή Εσφιγμενου πολλά χρόνια πριν ακόμα εσείς γεννηθείτε!!!
ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΣΥΝΤΆΣΣΕΤΑΙ Η ΑΓΆΠΗ ΣΆΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΤΟΥΣ ΑΦΟΎ ΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ ΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΊΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΠΟΛΎ ΠΡΏΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΤΕ;
Ποιος και με ποιο δικαίωμα τους διώχνει από το μοναστήρι τους ;
Με ποια απόφαση ;
Mε ποιον εδάφιο της Καταστατικής Χάρτας του Αγίου Όρους κριθήκαν οι μοναχοί ότι τελούν εν αδικία και είναι έκπτωτοι ;
Ποια δικαστική αρχή τους έκρινε και πως ;
Γνωρίζει η δικαστική αρχή τη Καταστατική Χάρτα του Άγιου Όρους και τους έκρινε συμφώνα με αυτήν ;
ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΛΈΤΕ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ;
ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΊΤΕ;
ΓΙΑΤΊ ΌΤΑΝ ΣΆΣ ΚΆΛΕΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΑΡΝΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΏ ΣΤΗΝ ΟΥΣΊΑ "ΔΑΝΕΙΖΕΣΤΕ" ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥΣ ;
Η Καταστατική Χάρτα του Άγιου Όρους είναι η νομοθεσία που ορίζει την Αρχή- Ίδρυση, τη Λειτουργία, τους νομούς και τα δικαιώματα των μοναχών στο Άγιο Όρος. Οι μοναχοί κρίνονται από το αντίστοιχο συμβούλιο του Άγιου Όρους και όχι από δικαστικές αρχές .
Οι 117 μοναχοί ουδέποτε, ουδεποποτε συμπληρώσαν ούτε μια αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον αρμόδιο ελληνικό φορέα για να λάβουν οποιαδήποτε κονδύλι ή επιδότηση ανακατασκευής της Ιεράς Μόνης από την ΕΕ.
Πως βγήκε δικαστική εντολή για να εκκενωθεί το κονάκι της Μόνης Εσφιγμενου στις Καρυές Άγιου Όρους, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής του κτίσματος από κονδύλια της ΕΕ όταν αυτοί ουδέποτε είχαν καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στην ΕΕ ; Ούτε αυτό είναι μεμπτό ;
Για την ιστορία κύριοι κυβερνήτες σύμφωνα με τη καταστατική χάρτα του Άγιου Όρους όταν οι μοναχοί διαφωνούν σε οτιδήποτε με το πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να σταματήσουν να τον μνημονεύουν. Έτσι η Ιερά Μονή Εσφιγμενου εδώ και (4) δεκαετίες έχει σταματήσει να μνημονεύει το Πατριάρχη εξαιτίας της προσέγγισης και των συνπροσευχών του με τους παπικούς και όλες τις οικουμενιστικες τάσεις που έχει αναπτύξει υπηρετώντας τη Νέα Τάξη Πραγμάτων καθώς είναι αντίθετα στις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων που έχουν γίνει από τους Άγιους πατέρες της Ορθοδόξου εκκλησίας.
Έκτατε διώκονται σαν εγκληματίες αυτοί οι 117 μοναχοί οι οποίοι ζηλωτικά υπερασπίζονται τις πύλες της Ορθοδοξίας, αυτοί οι οποίοι δε βάζουν νερό στο κρασί τους, αυτοί οι οποίοι δε καταπατούν και δεν αλλοιώνουν τους Ιερούς κανόνες, αυτοί οι οποίοι επιμένουν στη τήρηση των ιερών κανόνων ως έχουν γραφεί και υπογραφεί από τους Άγιους Πατέρες τις εκκλησίας μας στις Οικουμενικές συνόδους.
Αυτοί οι οποίοι επιμένουν ακόμα να πιστεύουν στις ιερές αποφάσεις του Αγ. Μάρκου του Ευγενικού, του Αγ. Σπυρίδωνα, του Αγ. Νικόλαου και δε τις αλλοιώνουν, είναι κατακριτέοι και αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες?
Ποιον θα έπρεπε να πιστέψουν τους Άγιους Πατέρες ή το Σόϊμπλε και την ΕΕ ;
Τους άγιους Πατέρες ή το παπά της Ρώμης ;
Τους Άγιους Πατέρες ή το πατριάρχη Βαρθολομαίο ;
Έτσι ο κ.κ Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρήκε έξι ευφάνταστους μοναχούς και ίδρυσε πριν λίγα χρόνια τη νέα αδελφότητα της Ιεράς Μόνης Εσφιγμενου με σκοπό να αναλάβουν αυτοί οι μοναχοί με δική του παράνομη εντολή η όποια είναι αντίθετη στους ιερούς κανόνες, τη περιουσία της Γνησίας Ιεράς Μόνης Εσφιγμενου , έτσι ώστε να διώξουν τους ζηλωτές μοναχούς που δεν τον μνημονεύουν και να παύσει η αντίσταση στο πρόσωπο του καθώς και στη πανθρησκεια του Οικουμενισμού που εκπροσωπεί μαζί με τους παπικούς.
Τι φοβάται ;
...ότι θα κράξουν τον Παπά που θέλει να φέρει στο Άγιο Όρος προδίδοντας ιερά και όσια ; Γι αυτό θέλει να τους διώξει απ τις Καρυές για να μην τον προϋπαντήσουν και τον Κράξουν και του διαβάσουν τα αναθέματα ;
Να ήσαστε σίγουροι ότι πριν πατήσει ο Πάπας το πόδι του στην Ελλάδα θα βουίξει ο τόπος , θα μας κατακεραυνώσει ο Θεός και συθέμελα θα μας ταρακουνήσει για να μας σώσει , θα μας βρέξει πολύ για να ξυπνήσουμε και για να πνίξει την αμαρτία μας.
Πως μπορεί η Ελλάδα η κορωνίδα της Ορθοδοξίας να δεχθεί το Πάπα εδώ και μάλιστα στο Αγ Όρος ;
Εάν συνέβαινε αυτό θα έπαυε πλέον να υπάρχει Ορθοδοξία . Σίγουρα ο Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος δε θα το επιτρέψουν αυτό και καλό είναι να μην το επιτρέψουν εισακούοντας τις προσευχές μας , διαφορετικά πολλά δεινά θα μας βρουν και θα ακυρωθεί η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα εξαιτίας των συμφορών που θα μας βρουν .
Αυτά είναι τα αληθή γεγονότα τα όποια δημιουργούν απορίες και ερωτηματικά.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταπατούν τους ιερούς κανόνες και με ποια αρμοδιότητα και ποια απόφαση ποιας οικουμενικής συνόδου?
Με ποια δικαιοδοσία από τη Χάρτα του Άγιου όρους επιτίθενται κατά της Ι.Μ Εσφιγμενου ;
Με ποιο δικαίωμα επεμβαίνουν αστυνομικές δυνάμεις εντος του Άγιου Όρους. ; καταπατώντας όλες τις ιερές αποφάσεις και διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από τη καταστατική Χάρτα του Άγιου Όρους ;
Ελάχιστα πράγματα έχουν απομείνει καθαρά και αμόλυντα στη χώρα μας και ένα εξ αυτών είναι η Ιερά μονή Εσφιγμενου η όποια συγκεντρώνει την αγάπη νεοημερολογητων και παλαιοημερολογιτών που απαριθμούν περίπου 3.500.000 άτομα και τις οικογένειες τους.
Ακόμα και οι πιο χλιαροί εκ των 3.500.000 βάζουν μετάνοια στην Ι.Μ Εσφιγμενου και την υπερασπίζονται με δέος και ιδανικά. Η Ι.Μ Εσφιγμένου δρα ενωτικά στους έλληνες ορθόδοξους και συγκεντρώνει αγάπη, υποστήριξη και αποδοχή του αγώνα τους.
Μη γελαστείτε δε θα κάτσουν 3.500.000 κόσμος με σταυρωμένα τα χέρια γιατί αυτοί ξέρουν, ενώ εσείς δε ξέρετε που χτυπάτε.
Τη πατήσατε όπως ο Καντάφι στη Λιβύη , όπως ο Μουμπαρακ και ο Μορσι στην Αίγυπτο , όπως ο Ασσαντ στη Σύρια . Θυμάστε έκαναν αναταραχή και όρισαν οι επαναστάτες μια νέα κυβέρνηση με τη βοήθεια και υποστήριξη των δυτικών οι οποίοι αγνόησαν τη νομιμότητα της υπάρχουσας εκλεγμένης κυβέρνησης .
Έτσι και εδώ ορίστηκε μια νέα αδελφότητα της Ι. Μ Εσφιγμενου με τη βοήθεια του πατριάρχη Βαρθολομαίου και των δυτικών οι οποίοι με το έτσι θέλω αγνοούν την πάλαια αδελφότητα, τους απαγορεύουν να ψαρεύουν, να έχουν τηλέφωνο, να έχουν οχήματα, να έχουν ρεύμα , νερό τηλέφωνο ,να έχουν ιατρική περίθαλψη , να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, να εκδίδουν διαμονητήρια για τους πιστούς, και δόλια καρπώνονται τη περιουσία της Παλαιάς και Γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμενου, κάνουν αιτήσεις προς την ΕΕ και λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις για ακίνητα που ανήκουν στη πάλαια αδελφότητα χωρίς καμία απολύτως, συναίνεση , έγκριση και υπογραφή από την πάλαια αδελφότητα, απλά με το έτσι θέλω κλπ.
Επειδή έτσι απλά 6 άτομα βάφτισαν εαυτούς ιερά μονή εσφιγμενου , πολεμούν με μανία 117 μοναχούς της παλαιάς μονής για να τους πετάξουν έξω όταν ορισμένοι εξ αυτών εγκαταβιουν στο μοναστήρι εδώ και 80 συνεχή έτη δηλαδή πολύ πριν καν ακόμα γεννηθούν οι Κατσουλιέρηδες μοναχοί της Νέας Αδελφότητας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.