Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Γιατί η προφητεία συσκιάσθηκε με ασάφεια;


Ο προφητικός λόγος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα στην Χριστιανική Πίστη.
Είναι είδος θρησκευτικού θεόπνευστου λόγου που συναντούμε κυρίως στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης.
Λειτουργεί σαν το φως του λυχναριού που βοηθά να πλησιάσουμε στον Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Χριστό. «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» (Β’ Πέτρου, 1:19). Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τα «Αμφιλόχια» του Μ. Φώτιου, ο άγιος αναφέρεται στο θέμα της «ασάφειας» των προφητειών και εξηγεί πολύ απλά τον διπλό ρόλο της προφητείας, όσον αφορά την αποδοχή της εκ μέρους του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια πρόθεση και δεν τοποθετούνται όλοι ορθά απέναντι στα πράγματα του Θεού. «Η πίστις δεν υπάρχει εις πάντας» (Β’ Θες/κεις, 3:2). Η προφητεία αποκαλύπτεται από τον Θεό και δεν ανακαλύπτεται με την ανθρώπινη σοφία. Και ενώ είναι ασαφής σε αυτούς που χλευάζουν, γίνεται σαφής στους αξίους που θα τις σεβαστούν!
«Επειδή ρωτάς και θέλεις να μάθεις, γιατί τέλος πάντων η προφητεία έχει συσκιασθεί με ασάφειες, σου απαντώ με συντομία. Επειδή η προφητεία δεν είναι ιστορία. Γιατί περισσότερο από κάθε άλλο αρετή της ιστορίας είναι να μιλάει με σαφήνεια και να μην κάνει περίπλοκες διατυπώσεις. Γιατί διδάσκει γεγονότα που έγιναν μέσα στον κόσμο και που τα ήξεραν όλοι όμοια και σπουδαίοι και κοινοί άνθρωποι τον καιρό που γίνονταν, και τώρα δεν εμποδίζονται να τα γνωρίζουν.
Αντίθετα στην προφητεία, που έργο της είναι να αποκαλύπτει στους αξίους τα άγνωστα, και στους βέβηλους να τα κάνει απρόσιτα, αρμόζει κυρίως η συσκιασμένη και αινιγματική και συμβολική έκφραση και διατύπωση, από τα οποία, νομίζω λύθηκε η απορία σου, ότι αν δεν έπρεπε να μάθουμε κάποια, δεν έπρεπε να μας τα πει καθόλου, αν όμως κρίθηκε ότι έπρεπε να τα μάθουμε, να μην είναι η προφητεία ασαφής, και ίσως θα έπρεπε σχεδόν ούτε και να ειπωθούν.
Γιατί από όσα ειπώθηκαν φάνηκε ότι και έπρεπε να τα μάθουν οι άνθρωποι, και ήταν ανάγκη να μην ειπωθούν με τρόπο βέβηλο και κοινό, αλλά στους μυημένους να λεχθούν με σαφήνεια, ενώ στους αμύητους να διατηρηθούν κρυφά και απρόσιτα».
(ΕΠΕ 3, έργα Μ. Φώτιου, σελ. 243).

‘Αντίσταση στην απόκλιση’: Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Ρώμη κατά του γάμου και υιοθεσίας ομοφυλόφιλων

ΕΜΕΙΣ ΩΡΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ;;;

56acefccc3618881128b4601
Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης να απαιτήσουν από την Ιταλική κυβέρνηση να εγκαταλείψει ένα νόμο που θα παρέχει στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια νομική αναγνώριση και περιορισμένα δικαιώματα υιοθεσίας.
Το μεγάλο πλήθος, το οποίο περιελάμβανε καθολικούς ιερείς, συγκεντρώθηκε στο χώρο Circus Maximus στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας το Σάββατο.
56acefd4c46188055f8b456c
Οι διαδηλωτές κρατούσαν εθνικές σημαίες της Ιταλίας και ταμπέλες που έγραφαν: “Όχι στο Σύμφωνο Συμβίωσης”, ανέφερε το AP.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ: Εὐαγγέλιο - Ὁμιλία γιά τούς δέκα λεπρούς (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)


Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Αναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Ἀπόδοση:
Εκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς ἔμπαινε ὁ ᾿Ιησοῦς σ’ ἕνα χωριό, τὸν συνάντησαν δέκα λεπροί· στάθηκαν λοιπὸν ἀπὸ μακριὰ καὶ τοῦ φώναζαν δυνατά· «᾿Ιησοῦ, ἀφέντη, ἐλέησέ μας!» Βλέποντάς τους ἐκεῖνος τοὺς εἶπε· «Πηγαίνετε νὰ σᾶς ἐξετάσουν οἱ ἱερεῖς». Καὶ καθὼς πήγαιναν, καθαρίστηκαν ἀπὸ τὴ λέπρα. ῞Ενας ἀπ’ αὐτούς, ὅταν εἶδε ὅτι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας μὲ δυνατὴ φωνὴ τὸν Θεό, ἔπεσε μὲ τὸ πρόσωπο στὰ πόδια τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τὸν εὐχαριστοῦσε. Κι αὐτὸς ἦταν Σαμαρείτης. Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· «Δὲν θεραπεύτηκαν καὶ οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννιὰ ποῦ εἶναι; Κανένας τους δὲν βρέθηκε νὰ γυρίσει νὰ δοξάσει τὸν Θεὸ παρὰ μόνο τοῦτος ἐδῶ ὁ ἀλλοεθνής;» Καὶ σ’ αὐτὸν εἶπε· «Σήκω καὶ πήγαινε στὸ καλό· ἡ πίστη σου σὲ ἔσωσε».

--------------------------------------------------

Η κάθαρση των λεπρών προβάλλεται ως τύπος της πνευ­ματικής καθάρσεως. Γιατί όλοι εμείς ήμασταν λεπρωμένοι, μέχρι που ο Κύριος παρέλαβε την φύση μας και την ελευθέρωσε από την καταδίκη. Ο ευγνώμων από τους δέκα θεραπευθέντες εκπροσωπεί την επιστροφή των Εθνικών, ενώ οι εννέα αγνώμονες είναι οι Ιουδαίοι. Ο ομιλητής παρουσιάζει τον Θεό ως ειρηνάρχη, και τον εαυτό του ως επιστάτη της ειρήνης. «Ταύτης γαρ ένεκα της ειρήνης και ημείς επέστημεν υμίν τη Εκκλησία Χριστού, διάκονοι της αυτού κληρονομιάς και χάριτος». Κλείνει με προτροπή να μη εκπέσομε από την πατρική ευχή ούτε και να απορρίψομε την κλη­ρονομιά του ουράνιου Πατέρα, για να μη χάσομε και την υιοθεσία και την ευλογία και αποκλεισθούμε από τον πνευματικό νυμφώνα.ΟΜΙΛΙΑ 61η
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

Όπου γίνεται λόγος και για την ειρήνη προς τον Θεό
και προς τον εαυτό μας και μεταξύ μας


Όλα τα του παλαιού νόμου ήταν συμβολικά και τυπικά και σκιώδη· γι’ αυτό ο νόμος αυτός θεωρούσε και τη λέπρα εφάμαρτη και μιαρή και αποτρόπαια και ονόμαζε ακάθαρτους τους λεπρούς και τους γονορρυείς και εκείνους γενικά που τους άγγιζαν καθώς και εκείνους που άγγιζαν κάθε νεκρό σώμα, υποδεικνύοντας με αινίγματα την ακαθαρσία εκείνων που αμάρταναν στον Θεό και αυτών που συνέπρατταν με αυτούς και συναναστρέφονταν αυτούς. Και με τους λεπρούς βέβαια υπαινισσόταν τους δολερούς και πανούργους, τους θυμώδεις και μνησίκακους· γιατί όπως η λέπρα καθιστά τραχύ και ποικιλόχρωμο το δέρμα του σώματος, έτσι ο δόλος και η πονηριά και ο θυμός και η οργή καθιστούν ποικίλο και τραχύ το λογιστικό της ψυχής. Με τους λεπρούς λοιπόν υποδήλωνε τα τέτοια πάθη της ψυχής που ήταν πολύ βαρύτερα από τη λέπρα, με τον γονορρυή τον ασελγή, ενώ με εκείνους που εγγίζουν νεκρό σώμα ο νόμος εκείνος ονόμα­ζε ακάθαρτους εκείνους που σύμφωνα με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνούσαν ή και συναναστρέφονταν τους αμαρτωλούς.

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Διάλογος του Μεγάλου Αντωνίου μετά του ΔαίμονοςὍταν ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἠσκήτευεν εἰς τὴν ἔρημον, νὰ καὶ ἔρχεται ὁ Δαίμων τὰ μεσάνυκτα, καὶ τοῦ ἐκτύπησε τὴν πόρτα διὰ νὰ τοῦ ἀνοίξῃ. Ἐσηκώθη λοιπὸν ὁ Μέγας Ἀντώνιος, καὶ ἀφοῦ ἄνοιξε τὴν πόρτα του, βλέπει ἔξαφνα ἄνθρωπον ἀλλόκοτον καὶ ἔστεκεν ἔξω.
Λέγει του ὁ Ἅγιος "Ποῖος εἶσαι ὁποῦ μοῦ κτυπᾶς τὰ μεσάνυκτα τὴν πόρταν, καὶ τὶ θέλεις";
Λέγει του ὁ μιαρὸς Δαίμων "Ἐγὼ εἶμαι ὁ Δαίμων".
Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Ἅγιος "Πῶς ἦλθες, παγκάκιστε ἐδῶ";
Καὶ λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Δαίμων "Ἦλθα νὰ σοῦ εἰπῶ πῶς μάχονται οἱ καλόγηροι καὶ λοιποὶ Χριστιανοί, ὑβριζόμενοι κατὰ πᾶσαν ὥραν, καὶ πῶς τοὺς κοσμικοὺς γυρίζω εὔκολα εἰς τὸ θέλημά μου".
Λέγει του ὁ Ἅγιος "Παγκάκιστε, διατὶ κάμνεις αὐτό";
Λέγει του ὁ Δαίμων "Ἐγὼ φθονῶ τοὺς καλογήρους, διότι ὁ αὐθέντης μου ὁ Ἑωσφόρος ἔχει πολὺν φθόνον εἰς αὐτούς, ἐπειδὴ μέλλει ὁ Θεὸς ν΄ἀποκαταστήσῃ τὸ Τάγμα τῶν Ἀγγέλων ὁποῦ ἐξέπεσεν ἀπὸ ἡμᾶς, καὶ νὰ κάμῃ Ἀγγέλους ἀπὸ τοὺς καλοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς ταπεινοὺς Μοναχούς, καὶ διὰ τοῦτο ἔχομεν τόσον φθόνον εἰς αὐτούς".
Λέγει του ὁ Ἅγιος "Ἐπειδὴ ἦλθες ἐδῶ, ὦ Δαίμων, ὁρκίζω σὲ εἰς τὸν Θεὸν τοῦ παντὸς τὸν κτίσαντα τὰ πάντα, νὰ σταθῇς αὐτοῦ ἕως οὗ νὰ ὁμολογήσῃς ὅλα ὅσα πράττεις".
Λέγει του ὁ Δαίμων "Διατὶ μὲ ἔδεσες Ἀντώνιε, ἐγὼ ἤλθα νὰ σοῦ πῶ τὸ καύχημά μου μόνον τό πῶς μάχονται οἱ μοναχοὶ καὶ λοιποὶ χριστιανοί, καὶ σὺ μὲ ἔδεσες";
Λέγει ὁ Ἅγιος "Εἶπέ μοι τὰ ἔργα τῶν Δαιμόνων, τὶ κάμνωσιν εἰς τοὺς Μοναχοὺς καὶ λοιποὺς χριστιανούς".

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μέλη του κινήματος ‘Hogar Social’ κατάφεραν να σταματήσουν την έξωση μιας οικογένειας

σχολιο ιστολογιου μας : μηπως θα επρεπε να το σκεφτουμε και εμεις εδω στην Ελλαδα λιγο πιο σοβαρα το παρακατω δημοσιευμα ;


Μέλη του ισπανικού εθνικιστικού κινήματος ‘Hogar Social Madrid’ (HSM) κατάφεραν να σταματήσουν την έξωση μιας ισπανικής οικογένειας

Σε μήνυμα στη σελίδα του HSM στο facebook γράφτηκε:
«Σήμερα, για πολλούς, η μέρα ξημέρωσε με μοναδικό τους μέλημα να μην αργήσουν να πάνε στην εργασία τους με το νέφος που είχε ξεκινήσει από το πρωί. Ωστόσο, για την Marimar και την οικογένειά της απέμειναν λίγες ώρες για να διωχθούν από το σπίτι που ζουν μια ζωή.
Η Marimar, με χρόνια ασθένεια, έχει δύο παιδιά, μόλις 7 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, τα μέλη της HSM ήρθαν σε συνάντηση μαζί της με την πρόθεση αυτή η έξωση να μην πραγματοποιηθεί. Πράγματι, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τα μέλη του δικαστηρίου και τα εμπλεκόμενα μέρη, και χάρη στην πίεση που ασκήσαμε, μπορούμε να πούμε ότι η Marimar θα συνεχίσει να μένει σπίτι της!
Ενέργειες όπως η σημερινή είναι η κινητήριος δύναμη του καθημερινού μας αγώνα.
Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκομένους.
"MANTENERSE EN PIE EN UN MUNDO EN RUINAS". 
- «Όρθιοι σε έναν κόσμο ερειπίων».
Ποια είναι η ‘Hogar Social’
Hogar Social” σημαίνει «Κοινωνικό Σπίτι». Το έργο της Hogar Social Madrid γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, ως μια εθνικιστική κατάληψη.

ΆΚΥΡΗ ΒΆΠΤΙΣΗ !!! ΒΑΠΤΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΠΤΙΣΗ......


Για τη μετατροπή του Βαπτίσματος σε ράντισμα στην περίπτωση των Παπικών έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, ακόμη και κατά την εννοιολογική προσέγγιση των όρων, «βάπτισμα» σημαίνει κατάδυση και ανάδυση και όχι «ράντισμα».
Ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη ποταμό, όπου «αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζομένους τους ουρανούς» (Μάρκ. 1,10). Όλες οι μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης και της αρχαίας Εκκλησίας αναφέρονται σαφώς σε Βάπτισμα σε νερό. Αυτό αποδεικνύει και η ύπαρξη ειδικών Βαπτιστηρίων σε πρωτοχριστιανικούς Ναούς, όπου ολόκληρος ο βαπτιζόμενος έμπαινε στο νερό του Βαπτίσματος.
Σε κείμενα του β' μ.Χ. αι. μαρτυρείται και Βάπτισμα με τριπλή επίχυση ύδατος, αλλά μόνο για περιπτώσεις ανάγκης (Διδαχή, ΒΕΠΕΣ, τ. 1, σ. 217), όπως και σήμερα η Εκκλησία μας δέχεται το Βάπτισμα στον αέρα (αεροβάπτισμα) σε ανάλογες περιπτώσεις.
Λίγο αργότερα και πριν επινοηθεί το διεστραμμένο το «δια ραντισμού βάπτισμα» των Παπικών οι κανόνες των Συνόδων της Εκκλησίας είναι πολύ αυστηροί για όσους αλλοιώνουν τον τύπο του αγίου Βαπτίσματος:
ορίζουν ότι πρέπει να καθαιρείται ο επίσκοπος η ο πρεσβύτερος που βαπτίζει σε μία κατάδυση αντί σε τρεις (Πηδάλιον, έκδ. Αστήρ, 1982, σ. 62-63) και ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναβαπτίζονται όσοι προσέρχονται στην Εκκλησία από αιρέσεις, που τελούν Βάπτισμα με μία κατάδυση (αυτόθι, σ. 163).
Σήμερα καθ ολοκληρίαν δεν γίνεται σωστά το Μυστήριο της Βάπτισεως... Γιατί ;;;

Τα παιδάκια του σωλήνα και η… Μπουμπουλίνα

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός.
sxoleio-paidia
«Αχ, τα παιδάκια του σωλήνα
ποτέ δεν βγήκατε ταξίδι
εκεί που ζούσε η Μπουμπουλίνα
Ύδρα, Ψαρά και Γαλαξίδι»
Νικ. Γκάτσος

Μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, ο Γιάννης Βλαχογιάννης (1867-1945), κολοσιαία η προσφορά του στην νεοελληνική ιστορία, ιδίως του Εικοσιένα.
Καρπός της πολύχρονης και ασίγαστης προσπάθειάς του για την ανάδειξη της Παλιγγενεσίας ήταν, μεταξύ άλλων, η ανακάλυψη, η αποκρυπτογράφηση, λόγω της δύστροπης γραφής, και η έκδοση των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη (1907), η βιογραφική αρχειακή μελέτη του για τον Καραϊσκάκη, την οποία έγραψε με τρεμάμενα χέρια, εν μέσω της βαρυχειμωνιάς της Κατοχής (1943), και πολλά άλλα σπουδαία έργα, με τα οποία ξαναζωντανεύει, με την στιβαρή και πλούσια, δημώδη γλώσσα του, τα «Μεγάλα Χρόνια». Έτσι, «Μεγάλα Χρόνια», τιτλοφόρησε κι ένα εξαιρετικό βιβλίο του, το οποίο εκδόθηκε το 1930. Το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει μικρές ιστορίες από το αθάνατο ’21, οσμή ευωδίας …ηρωικής, μοσχοβολά το ολιγοσέλιδο αυτό πετράδι, μεταλλείο πολύτιμο, για όσους κατανοούν ότι η παράδοσή μας είναι η ρίζα και το θεμέλιο του εθνικού μας βίου.

Πολλές φορές αποσπώ από το βιβλίο, ιστορίες του Βλαχογιάννη και τις διδάσκω στους μαθητές μου, να γνωρίσουν τα παιδιά ότι κάποτε σε τούτο τον κατασυκοφαντημένο τόπο, ζούσαν άνθρωποι, απροσκύνητοι και αδούλωτοι λεβέντες, που ανέβαιναν στα κορφοβούνια για, «Να ‘χουν τα βράχια αδέρφια τους, τα δέντρα συγγενάδια,/ να τους ξυπνούν οι πέρδικες, να τους κοιμούν τα αηδόνια/και στην κορφή της Λιάκουρας να κάνουν το σταυρό τους…».


Χρόνια ζητιανεύουμε στα ξένα παζάρια, ελεεινά ψίχουλα πνευματικής ζωής και τροφής, περιφρονώντας τα τιμαλφή, τα ατίμητα πλούτη της εθνικής μας παράδοσης, γι’ αυτό και καταντήσαμε «των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι».
Αφήσαμε κι όλο αυτό το νεοταξικό κηφηναριό, να διοχετεύσει τις κουτσουλιές του μες στην εκπαίδευση, να «μορφώνουμε» ραγιάδες, «σκυφτούς για το χαράτσι» όπως γράφει ο Παλαμάς στο έξοχο ποίημά του «Γύριζε».

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ‏


Το σατανικό σχέδιο του κινήματος «Child-free» αποτελεί την νέα μέθοδο «γενοκτονίας» του παγκόσμιου πληθυσμού


Στην δυτική «δημοκρατική» κοινωνία, το κίνημα «Child-free» κερδίζει συνεχώς ένα σοβαρό ποσοστό πολιτών.
Στην δυτική «δημοκρατική» κοινωνία, το κίνημα «Child-free» κερδίζει συνεχώς ένα σοβαρό ποσοστό πολιτών. Πρόκειται για ένα «κίνημα» που σπονσονάρει η νέα τάξη πραγμάτων και αφορά την «απαλλαγή» της τεκνοποιήσεως από τα νέα ζευγάρια.
Γιατί είναι τόσο ελκυστικό αυτό κίνημα για τους νέους, και γιατί είναι τόσο δημοφιλές , με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει να εξαπλώνεται και στην Ρωσία ;, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα.
Το κίνημα αυτό, στην ουσία απευθύνεται σε ζευγάρια τα οποία είναι εκούσια άτεκνα, η οικειοθελώς άτεκνα, πάρτε το όπως θέλετε. Η υποκουλτούρα και η ιδεολογία αυτού του σατανικού σχεδίου, χαρακτηρίζεται από μια συνειδητή απροθυμία να αποκτήσει παιδιά ένα νέο νιόπαντρο ζευγάρι, τα οποία θα αποτελούσαν στην προκειμένη περίπτωση την πεμπτουσία του γάμου τους.

Η κύρια ιδέα του κινήματος αυτού είναι η απόρριψη της τεκνοποιήσεως παιδιών στο όνομα της ατομικής ελευθερίας και της προώθησης της «άτεκνης ανέμελης ζωής» που προσφέρει πολύ περισσότερη διασκέδαση, ελεύθερο χρόνο και προπάντων οικονομία χρημάτων .
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ιδρυτής του κινήματος αυτού είναι μια φεμινίστρια με το όνομα Μάργκαρετ Σάνγκερ. Αυτή η «κυρία» είναι ο ιδρυτής της ΜΚΟ με την ονομασία «Σύνδεσμος ελέγχου γεννήσεων», η οποία από το 1925 ευρίσκεται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Rockefeller, και η οποία αργότερα μετονομάστηκε Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού.
Δύο φεμινίστριες, η Ellen Peck και η Shirley Radley ίδρυσαν την οργάνωση «Εθνικό Οργανισμό γεννήσεων». Ο λόγος που το έκαναν ήταν για να μην θίγονται τα δικαιώματα ( υποτίθεται) των οικογενειών χωρίς παιδιά. Αλλά η κύρια αποστολή ήταν άλλη. Οι δόλιοι και οι υποχθόνιοι σκοποί αυτών των δήθεν προοδευτικών κινημάτων, τα οποία ακολουθούν εκατομμύρια «αφελείς», είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού .
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 μια γυναίκα τριάντα ετών χωρίς παιδιά, θεωρούνταν ως αποτυχημένη και κατώτερη από τον περίγυρο της . Η αιτιολόγηση για την ατεκνία στους ανθρώπους εκείνη την εποχή συνδέονταν με την κακή υγεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ψυχική ασθένεια, το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ. ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ!!!“Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, οι εργασίες της Σύναξης των Προκαθημένων των Ορθόδοξων Εκκλησιών που επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την σύγκληση της Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, από 16 έως 27 Ιουνίου 2016.
«Η αποστολή της Ορθοδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Η Ορθόδοξη διασπορά. Η αυτονομία και ο τρόπος χορηγίας της. Το μυστήριο του Γάμου και οι δυσκολίες του. Η σημασία της νηστείας και η τήρηση της σήμερα. Οι σχέσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών με το σύνολο του χριστιανικού κόσμου», είναι τα θέματα που αποφασίσθηκαν να συζητηθούν στην Σύνοδο.Οι Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι αποφάσισαν να ιδρύσουν γραμματεία για την οργάνωση της Συνόδου καθώς και την συμμετοχή ετεροδόξων κατά τη διάρκεια της έναρξης αλλά και της ολοκλήρωσης της  Συνόδου».
Στη Σύναξη των Προκαθημένων στο Σαμπεζύ το Πατριαρχείο Ρωσίας κατήγαγε πολλές επί μέρους νίκες. Η στρατηγική, όμως, νίκη ανήκει στον  Βαρθολομαίο.
Ο Βαρθολομαίος παραχώρησε πολλά στους Ρώσους αλλά ο βασικός στόχος του επετεύχθη:
1.) Το πρωτείο του διασφαλίστηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο,
2.) Η οικουμενιστική του πορεία θα θεσμοθετηθεί σαν πίστη της Εκκλησίας! και,
3.) Το προσωπικό του κύρος θα ανεβεί κατακόρυφα αφού θα είναι ο Πατριάρχης που θα συγκαλέσει και θα προεδρεύσει των εργασιών της πρώτης Πανορθόδοξης Συνόδου ύστερα από αιώνες.
Δυστυχώς οι Ρώσοι μόνον για το πρωτείο και τον εθνοφυλετισμό ενδιαφέρονται και -όπως προβλέψαμε από καιρό- τελικά έκαναν πλάτες στον  Βαρθολομαίο να προχωρήσει στους οικουμενιστικούς του σχεδιασμούς αφού και οι ίδιοι είναι εξίσου οικουμενιστές με τους Φαναριώτες.
Απομένει να δούμε αν στην  Σύνοδο οι παραδοσιακές Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας αρνηθούν να συναινέσουν στην οικουμενιστική πορεία.
Στο μεταξύ το βάρος της υπόσκαψης του κύρους της οικουμενιστικής Συνόδου θα πέσει για μια ακόμη φορά στους ώμους των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των μοναχών που ηγούνται του αντιοικουμενιστικού αγώνα.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Οι ελίτ παρουσιαστές ειδήσεων: το κέντρο της PSYOPPsyOp = psychological operation. Επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου παραπληροφόρησης
Η πραγματικότητα είναι μια ψυχολογική επιχείρηση.
Η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποια ομάδα έχει την δύναμη, το χρήμα, και την πρόσβαση στα ελεγχόμενα και δουλοπρεπή μέσα ενημέρωσης. Μπορούν να καθορίσουν το τι «είναι».
Μια PSYOP εξαρτάται από την ικανότητα να κατασκευάσει μία συγκριμένη ιστορία.
Μια PSYOP εξαρτάται από το πώς θα «πουλήσει» μια κεντρική ιστορία.
Εάν, μαγικά, εν μία νυκτί, βρισκόσασταν να έχετε στα χέρια σας μια συντριπτική δύναμη και μια άμεση πρόσβαση προς τους ελίτ παρουσιαστές των μέσων ενημέρωσης, θα μπορούσατε να πείτε την δική σας ιστορία για το τι είναι και θα βρίσκατε εκατομμύρια ανθρώπων να σας πιστεύουν.
Τι θα συνέβαινε εάν π.χ. τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, παρουσίαζαν τρεις πολύ διαφορετικές εκδοχές ενός περιστατικού, από αυτά που «συγκλονίζουν» το κοινό; Π.χ. μία τρομοκρατική επίθεση.
Ένα τεράστιο πλήγμα θα χτυπούσε το επιχειρησιακό κέντρο της PSYOP. Οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν τι να κάνουν. Θα περίμεναν μια ίδια ιστορία και θα άκουγαν τρεις, από τους μεγάλους χειραγωγούς των υπνωτισμένων μαζών.
Κυριολεκτικά, αν και ασυνείδητα, θα άρχιζε μια εσωτερική κατάρρευση.
Αλλά στην πραγματικότητα, οι γίγαντες των media, συμφωνούν επί της ουσίας να λένε τα ίδια σε κάθε σημαντικό γεγονός.
Δυστυχώς, οι άνθρωποι αδυνατούν να το καταλάβουν. Δεν βλέπουν ότι μπροστά τους υπάρχει μια αστυνομία σκέψης. Δεν βλέπουν ότι η συναίνεση είναι κανονισμένη.

ΓΑΛΛΙΑ: Με σαμπάνιες έξω από το υπουργείο γιόρτασαν την παραίτηση της υπουργού ΤομπιράΣτην πλατεία Vendôme, όπου βρίσκεται το υπουργείο Δικαιοσύνης, συγκεντρώθηκε προχθές ένα πλήθος διαδηλωτών για να γιορτάσουν με ένα γιγαντιαίο μπουκάλι  σαμπάνιας την αναχώρησή της υπουργού Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Christiane Taubira
Οι περισσότεροι ήταν από εκείνους τους γενναίους Γάλλους και Γαλλίδες του λαϊκού κινήματοςmanif pour tous, που ξεσηκώθηκαν μαζικά και δυναμικά το 2012 και το 2013, κατά του νόμου για το «γάμο» των ομοφυλόφιλων, και το δικαίωμα υιοθεσίας από αυτούς (δες εδώ). 

”Θα σοδομίσουμε τους γιους σας”: Το Ομοφυλοφιλικό Μανιφέστο – Σάτιρα ή Πραγματικότητα;

Διαβαστε και φριξτε ...τα σχολια δικα σας !!!

OrdinanceAgainstRainbowFlagDraftedinLouisianna070713
Το 1987, ο Michael Swift δημοσίευσε ένα άρθρο στα Νέα της ομοφυλοφιλικής κοινότητας με τίτλο, “Γκέι Επαναστατική”, πιο γνωστό ως το ”Ομοφυλοφιλικό Μανιφέστο”. Αν και το κείμενο χαρακτηρίστηκε από την ομοφυλοφυλική κοινότητα ως ”σάτιρα”, 29 χρόνια μετά, τα γεγονότα δείχνουν ότι αυτό ίσως ήταν ένα ψέμμα.
Το ”Ομοφυλοφιλικό Μανιφέστο” θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ετερόφυλος εφιάλτης, μια ευθεία επίθεση, χωρίς υπεκφυγές, στην κοινωνία και την οικογένεια όπως την ξέρουμε. Αν και το κείμενο ξεκινά με την φράση ”Η εργασία αυτή είναι κάτι ασυνήθιστο, τρέλα, μια τραγική, σκληρή φαντασία, μια έκρηξη εσωτερικής οργής, σχετικά με το πώς οι καταπιεσμένοι απεγνωσμένα ονειρεύονται να είναι ο καταπιεστής”, δεν υπάρχει καμία άλλη απόδειξη για τις προθέσεις του και τι αντίκτυπο είχε.
Το έγγραφο αυτό, μπήκε επίσης στα αρχεία του Κογκρέσου το 1987, αφού δημοσιεύτηκε στο “Gay Community News” (15-21 Φεβρουαρίου, 1987).
Πριν περάσουμε στο αυθεντικό κείμενο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι ακόμη κι αν το συγκεκριμένο κείμενο είναι μια ”σάτιρα”, το επίσημο βιβλίο της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας που εκδόθηκε το 1989 με τίτλο ”“After the Ball – How America will conquer its fear and hatred of Gays in the 90s” και υιοθετήθηκε από την ομοφυλοφιλική κοινότητα, είναι πολύ πραγματικό.
Ακολουθεί μετάφραση ολόκληρου του κειμένου στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορέσετε να κρίνετε μόνοι σας πόσα από τα πράγματα από τα οποία περιγράφονται συμβαίνουν ήδη σήμερα:
”Gay Revolutionary”
Η εργασία αυτή είναι κάτι ασυνήθιστο, τρέλα, μια τραγική, σκληρή φαντασία, μια έκρηξη εσωτερικής οργής, σχετικά με το πώς οι καταπιεσμένοι απεγνωσμένα ονειρεύονται να είναι ο καταπιεστής.
”Θα σοδομίσουμε τους γιους σας, εμβλήματα του αδύναμου ανδρισμού σας, των ρηχών ονείρων σας και χυδαίων ψεμμάτων. Θα τους γοητεύσουμε στα σχολεία σας, στους κοιτώνες σας, στα γυμναστήρια σας, στα αποδυτήρια σας, στους αθλητικούς χώρους σας, στις ιερατικές σχολές σας, στις ομάδες νεολαίας σας, στις τουαλέτες του σινεμά σας, στους κοιτώνες του στρατού σας, στις στάσεις των φορτηγών σας, σε όλα τα αρσενικά κλαμπ σας, στους οίκους σας του Κογκρέσου, οπουδήποτε άνδρες βρίσκονται μαζί με άνδρες. Οι γιοι σας θα γίνουν τσιράκια μας και θα εκτελούν την διαταγή μας. Θα αναδιατυπωθούν στην εικόνα σας. Θα φτάσουν να μας ποθούν και να μας λατρεύουν.

ΒΟΜΒΑ από BBC Στην Ελλάδα θα μαζεύουν χόρτα για να ζήσουν έρχεται μεγάλη πείνα

xorta
 σχολιο ιστολογιου μας : περαν της επικινδυνης καταστασης που ερχετε πρεπει να ενημερωσουμε αυτους τους ανθρωπους που δεν γνωριζουν τιποτε για τα χορτα οτι ειναι πολυ θρεπτικα με απιστευτες θεραπευτικες ιδιοτητες και ειναι παρα πολυ νοστιμα και οχι σαν τα "πλαστικα" ανοστα φαγητα που τρωνε αυτοι !!!
«Οι άγριες πρασινάδες γνωστές ως “χόρτα” έχουν αποτελέσει την βάση της Κρητικής διατροφής από τους Μινωικούς χρόνους, αλλά με το οικονομικό κλίμα της Ελλάδας να επιδεινώνεται με γρήγορους ρυθμούς, η αναζήτηση τροφής μπορεί να γίνει για μία ακόμα φορά τρόπος ζωής», αναφέρει δημοσιογράφος του BBC.
Μέσα από ένα άρθρο της η Heidi Fuller-Love προσπαθεί να δώσει μία άλλη διάσταση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, αυτή που έχει να κάνει με τον ζωή ορισμένων συνταξιούχων στην επαρχία, οι οποίοι επηρεασμένοι από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουν ξεκινήσει να αναζητούν την τροφή τους στα βουνά.
Πρωταγωνιστής της ιστορίας της είναι ένας 80χρονος συνταξιούχος από την Κρήτη, ο κ. Γιώργος, ο οποίος την προσκαλεί να μαζέψουν μαζί χόρτα στα όρη του Λασιθίου. Η πρόσκληση όπως θα τονίσει η δημοσιογράφος έγινε έξω από το σπίτι του, και όχι μπροστά σε κόσμο στο καφενείο του χωριού γιατί δεν ήθελε να την ακούσει κανένας άλλος.
Πριν ξεκινήσει να διηγείται την εμπειρία της από την αναζήτηση χόρτων, η Fuller-Love τονίζει ότι «οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι η Ελλάδα έχει γνωρίσει τον πλούτο μόλις τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια», εξηγώντας ότι η τεχνολογία είναι σχετικά κάτι καινούριο σε αυτή την χώρα.
Το άρθρο συνεχίζει τονίζοντας ότι η ζωή του 80χρονου συνταξιούχου ρυθμίζεται βάσει αυτών των «αποστολών» για την αναζήτησή τροφής και ανάλογα με την εποχή ο κ. Γιώργος αναζητεί τα αντίστοιχα χόρτα.
Το «ταξίδι» για την αναζήτηση χόρτων ξεκινά και μετά από μία ολόκληρη ώρα, οι δυο τους καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο όπου ο συνταξιούχος τα μαζεύει και αφού γεμίσουν τις τσάντες τους επιστρέφουν σπίτι του για να τα μαγειρέψουν.
Περιγράφοντας την ζωή κάποτε στην Ελλάδα, ο κ. Γιώργος λέει στην δημοσιογράφο για το 1981 και τις εποχές που οι τράπεζες μοίραζαν δάνεια για ένα αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια της δείχνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ που πρέπει να πληρώσει. 180 ευρώ για δύο μήνες, από έναν συνταξιούχο που παίρνει μόλις 500 τον μήνα. «Σύντομα αυτά τα χόρτα θα είναι ότι θα έχω να φάω», λέει ενώ γεμίζει το στόμα του με τα χόρτα, ενώ ταυτόχρονα τσαλακώνει το χαρτί του λογαριασμού με το χρωματισμένα από τη γη χέρια του.
 http://scoops.gr

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ !!!


Σύμφωνα με τον ρωσικό τύπο, το νησί της Κρήτης θα φιλοξενήσει την μεγάλη οικουμενική Σύνοδο μετά από εκατοντάδες χρόνια , ανακοίνωσε ο Ρώσος Πατριάρχης.
«Η οικουμενική Σύνοδος δεν θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, πέρασε η θέση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας . Προτείναμε το Άγιον Όρος, την Ρόδο, αλλά ο Κωνσταντινουπόλεως κκ. Βαρθολομαίος πρόσφερε το νησί της Κρήτης. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτόν τον τόπο και, φυσικά, συμφωνώ», δήλωσε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κκ. Κύριλλος στους δημοσιογράφους.

Η Οικουμενική Σύνοδος όλων των ορθοδόξων εκκλησιών , σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί φέτος στην Κωνσταντινούπολη. Από τον Δεκέμβριο του 2015 όμως , το Πατριαρχείο Μόσχας εξέβραζε την αντίθεση του , λόγω της αύξησης των εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας.
Νομίζουμε επίσης ότι μεγάλο ρόλο στην απόφαση του  Βαρθολομαίου έπαιξε και ο εμφύλιος πόλεμος εντός της Τουρκίας με τους Κούρδους . καθώς και το αυξανόμενο κύμα τρομοκρατίας και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη.
Ο Ρώσος Πατριάρχης σημείωσε ότι η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στο Σαμπεζύ «όχι χωρίς δυσκολίες», αλλά πάρθηκε μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που αφορά την «απόσυρση» από την ατζέντα της Οικουμενικής Συνόδου, του λεγόμενου ζητήματος του «ημερολογίου», ενώ αποφασίσθηκε η κάθε εκκλησία να ενεργήσει στο θέμα αυτό κατά το δοκούν .
«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο απέσυρε από την ατζέντα το ζήτημα του « ημερολογίου» , το οποίο έχει τόσο πολύ «διαταράξει» τους πιστούς μας, λόγω διάδοσης ψευδών φημών ότι ολόκληρο το «σώμα της εκκλησίας» θα μεταβεί στο νέο ημερολόγιο, Ομόφωνα το θέμα αυτό αποσύρθηκε,», δήλωσε ο Πατριάρχης Πασών των Ρωσιών .
Σύμφωνα με τον ίδιο , όλα τα έγγραφα που εγκρίθηκαν κατά την σύνοδο κορυφής στο Σαμπεζύ θα δημοσιευθούν στο εγγύς μέλλον.
«Η εκκλησία μας επέμεινε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπάργκο στα έγγραφα αυτά, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να δύναται να τα διαβάσουν , επειδή υπάρχουν πολλές επικριτικές απόψεις για την επικείμενη Οικουμενική Σύνοδο, ακριβώς λόγω αυτού του κενού ενημέρωσης», ανέφερε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ωστόσο όλοι οι ορθόδοξοι σε όλον τον κόσμο αναμένουν σαφείς αποφάσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα με σκοπό την αρμονικότερη συμβίωση όλων των Ορθοδόξων.
Αυτό που αναμένουν είναι μια στιβαρή στάση της ορθοδοξίας σε σχέση με τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, τα οποία όπως και να έχει θα πέσουν στο κενό.

Η μετάνοια είναι εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέΟταν ο αββάς Αντώνιος ασκήτευε στην έρημο, έπεσε κάποτε σε ακηδία και σε μεγάλη σύγχυση των λογισμών του και έλεγε στον Θεό:
“Κύριε, θέλω να σωθώ αλλά δεν μ΄ αφήνουν οι λογισμοί μου. Τι να κάνω με τη θλίψη μου αυτή; Πώς να σωθώ;”
Κάποια φορά λοιπόν βγήκε λίγο προς τα έξω και βλέπει κάποιον σαν τον εαυτό του να κάθεται και να κάνει εργόχειρο. Μετά από λίγο άφηνε το εργόχειρο, σηκωνόταν και προσευχόταν, και ξανά καθόταν και συνέχιζε να πλέκει το σχοινί του. Ύστερα πάλι σηκωνόταν για προσευχή.
Ήταν άγγελος Κυρίου που είχε σταλεί για να διορθώσει τον Αντώνιο και να του δώσει σιγουριά και άκουσε τον άγγελο να του λέει:
“Κάνε κι εσύ το ίδιο και θα σωθείς”.
Και ο Αντώνιος όταν τ” άκουσε, πήρε μεγάλη χαρά και κουράγιο. Και έτσι κάνοντας προχωρούσε στο έργο της σωτηρίας του.
*****
Ζούσε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ένας μορφωμένος άνθρωπος που τον έλεγαν Κοσμά. Ήταν αξιοθαύμαστος και πολύ ενάρετος, με ταπεινό φρόνημα, σπλαχνικός, εγκρατής, παρθένος, άνθρωπος της ησυχίας, φιλόξενος, φίλος των φτωχών. Επειδή εγώ του είχα μεγάλη οικειότητα, μια φορά του λέω:
“Κάνε αγάπη, πόσο χρόνο ζεις τη ζωή της ησυχίας; ” Επειδή σώπαινε και δεν μου έδινε κα μια απάντηση, πάλι του λέω: “Για χάρη του Κυρίου πες μου”. Κι εκείνος, αφού για λίγο κρατήθηκε, μου λέει:
“Έχω τριάντα τρία χρόνια”.
Πάλι του λέω: “Κάνε τέλεια την αγάπη, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι για ωφέλεια της ψυχής σε ρωτώ, πες μου: σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της ησυχαστικής σου ζωής, τι κατόρθωσες;”
Εκείνος, αφού αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς, μου λέει: “Ένας άνθρωπος κοσμικός τι μπορεί να κατορθώσει και μάλιστα τη στιγμή που κάθεται στο σπίτι του; ”
Όμως εγώ τον παρακαλούσα: “Για χάρη του Κυρίου πες μου και ωφέλησέ με”. Και επειδή τον πίεσα πολύ, είπε:
“Συγχώρεσέ με, αυτά τα τρία ξέρω ότι κατόρθωσα: να μη γελώ, να μην ορκίζομαι και να μη λέω ψέματα”.

Σίγαση των καμπάνων των εκκλησιών για να μην ενοχλούνται οι πρόσφυγες! Νόμο φέρνει η κυβέρνηση για σίγαση κωδωνοκρουσίας

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ : δεν πειραζει καθιστε κι αλλο στους καναπεδες σας σε λιγο καιρο ουτε τον σταυρο σας ελευθερα δεν θα μπορειτε να κανετε!!!

Οι πρόσφυγες ενοχλούνται από τις καμπάνες και οι κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει νόμο στην βουλή για την κωδωνοκρουσία.Ο νέος νόμος θα πατήσει επάνω στον Ν. 1650/86 προβλέπει τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος και συγκεκριμένα ὁρίζει (ἄρθρο 2) ὅτι ὡς ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος θεωρεῖται καὶ ὁ θόρυβος, ἐφ’ ὅσον ὅμως ἔχει τοιαύτη ἔνταση ὥστε νὰ προκαλεῖ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία, με κάποιες τροποποιήσεις.

Ολα δείχνουν οτι τα πάντα αλλάζουν στην ελλάδα,ακόμη και σε πολιτιστικό επίπεδο,λόγο των διαφορετικών εθνικοτήτων που πρόκειται να μείνουν μόνομα στην ελλάδα.
 pame.gr

Όποιος δεν πιστεύει και δεν έχει πνευματική ζωή δύσκολα θα αντέξει !


Δεν μπορεί να ασχολείσαι με τα όσα παρανοϊκά συμβαίνουν σ’ αυτόν τον έρμο τόπο και να είσαι καλά στην ψυχική σου υγεία, εφ’ όσον δεν έχεις μέσα σου τον Θεό.
Λίγο θα ρίξεις μια ματιά κάπου στην τηλεόραση, λίγο στις συζητήσεις με φίλους, λίγο στο ίντερνετ, θέλοντας και μη είμαστε εγκλωβισμένοι στην παγίδα που μας έχουν οδηγήσει έντεχνα και χωρίς να ανοίξει μύτη, οι ξένοι και ντόπιοι δυνάστες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών η ψυχική κατάρρευση της πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού. Άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι πέθαναν από εγκεφαλικά, εμφράγματα, καρκίνους και αυτοί που είναι ακόμη όρθιοι το πετυχαίνουν είτε γιατί δεν τους άγγιξε ακόμη η κρίση και είναι σε πνευματική αφασία, είτε γιατί υποστηρίζονται πρόσκαιρα από ποτά, ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, μέχρι την πλήρη κατάρρευση.
«Το κακό πολεμείται με πρόοδο στο καλό» και σκεπτόμενος κανείς τρόπους αντιμετώπισης όλης αυτής της άρρωστης κατάστασης δεν μπορεί παρά να καταλήξει ότι δεν αρκούν οι προσπάθειες αποχής από την ενημέρωση – ακόμα κι όταν αυτή ξεφεύγει από τους μηχανισμούς προπαγάνδας (μερικές σελίδες του ίντερνετ) – αλλά επιβάλλεται να κάνει μια θετική στροφή προς οτιδήποτε αφυπνίζει τους μηχανισμούς δημιουργίας μέσα μας και της ενεργητικές δυνάμεις. Μπορεί να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι ένας μπαξές, μπορεί ακόμη κι ένας περίπατος έξω από το σπίτι, μπορεί οτιδήποτε άλλο αρκεί να ξεφύγει κανείς από την καθήλωση και την κατάθλιψη που προκαλεί ο βομβαρδισμός της σκανδαλολογίας και της βάναυσης επίθεσης που δέχεται καθημερινά η λογική μας.
Ακόμη κι αυτοί που έχουν την αντοχή και τη νοημοσύνη να αναλύουν αυτά τα παράλογα φαινόμενα που βιώνουμε – συνήθως διανοούμενοι – αναλώνονται σε επανάληψη των ίδιων και των ίδιων συμπερασμάτων και αόριστων προτροπών που ελλείψει πρακτικών ενεργειών καταντούν κουραστικές και ανούσιες.
Οποιος δεν πιστεύει και δεν έχει πνευματική ζωή δύσκολα θα αντέξει, κάτι που προϋποθέτει την μετάνοια δηλ. να πάρουμε …αλλιώς την ζωή μας («πάρ ‘το αλλιώς» που λέμε) σπάζοντας τους φαύλους κύκλους της αυτοκαταστροφής.
Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει τελικά, όλα είναι θέμα επιλογής. Κι όποιος δεν έχει δύναμη να επιλέξει και έχει καθηλωθεί σε αβουλία, ας ζητήσει από τον Θεό να του δώσει την δύναμη και να τον οδηγήσει.
Καλή φώτιση σε όλους το νέο κρίσιμο χρόνο που μπήκε κι εύχομαι ο καθένας αποφασιστικά και έγκαιρα να πάρει τις σωστές αποφάσεις για τον ίδιο και την οικογένειά του όσο μπορεί ακόμη να τις υλοποιήσει.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ψευδοΣΥΝΟΔΟΣ

σχολιο ιστολογιου μας: υπο των φοβω των Εσφιγμενιτων και αλλων ζηλωτων ο Βαρθολομαιος παει Κρητη!!!

Οριστικά στο νησί της Κρήτης, αντί για την αρχική επιλογή της Κωνσταντινούπολης, θα διεξαχθεί εκτός απροόπτου η  Σύνοδος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως το ΕΚΚΛΗΣΙΑonline, είχε αποκαλύψει. Η ρωσική πρόταση για το Άγιο Όρος δεν προχώρησε. 
Υπενθυμίζεται πως με βάση δηλώσεις Ρώσου εκκλησιαστικου΄αξιωματούχου η ρωσική πλευρά αντιπρότεινε το "περιβόλι της Παναγιάς" ως τόπο διεξαγωγής της  Συνόδου, ούτως ώστε αυτή να συμπέσει και με την επέτειο 1000 χρόνων των Ρώσων μοναχών στο Όρος.
Παρόλα αυτά η πρόταση "σκόνταψε" σε πρακτικούς λόγους, αφού τα μέλη της Σύναξης των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Σαμπεζύ, κοντά στη Γενεύη (Ελβετία), υπό την προεδρία του  Βαρθολομαίου, θεώρησαν πως το Άγιον Όρος ναι μεν αποτελεί το λίκνο της Ορθοδοξίας, αλλά δεν πληρή τις κατάλληλες υποδομές για μια τέτοια συνάντηση.
Άραγε είναι αυτό μόνο ή κάποιοι "φυλάνε τα ρούχα τους" με δεδομένη την πρόθεση να υπάρξουν και Ρωμαιοκαθολικοί παρατηρητές στην Πανορθόδοξη, κάτι που στο Άγιο Όρος θα έμοιαζε προκλητικό αν μη τι άλλο....
Κατά συνέπεια προκρίθηκε το νησί της Κρήτης, κάτι που έγινε δεκτό από όλους τους παρευρισκομένους...

- See more at: http://ekklisiaonline.gr

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ .ΚΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Συγκέντρωση-διαμαρτυρία 7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια εναντίον της "Κάρτας τοῦ Πολίτη"

Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει
7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια

στήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωματεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους
1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).
ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ
Χωρίς ἐνδοιασμούς οἱ κυβερνῶντες μᾶς ἀνακοινώνουν τήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μέ τσιπάκι, στήν ὁποία θά περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων ὁ ἀριθμός ταυτότητας, τό ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ μέσα στό 2016. Και αὐτό γιά νά μᾶς «διευκολύνουν», ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν. Παρά τά συντριπτικά ἀποτελέσματα τῶν δημοσίων διαβουλεύσεων κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἡ νεοταξική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀδιαφόρησε καί προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νά ὑλοποιήσει τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
Ἄς δοῦμε ὅμως συνοπτικά τά κυριώτερα ἀπό τά ὑπόλοιπα δυναστικά μέτρα τῶν κυβερνητῶν μας:
Μειοδοσία στά ἐθνικά θέματα καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας
Mείωση μισθῶν και συντάξεων
Δυσβάστακτοι κατασκευασμένοι φόροι
Πλειστηριασμοί σπιτιῶν
Τό πανδοχεῖο-Ἑλλάδα : Προσφορά, χωρίς μελετημένη ἐθνική στρατηγική, ἀλόγιστης φιλοξενίας σέ ἀτέλειωτο ἀριθμό ταλαιπωρημένων προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀγνώστων στοιχείων καί σκοπῶν. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας.
Καταπάτηση Συντάγματος
Πολεμική κατά τῆς γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας
Θεσμοθέτηση τοῦ βδελυροῦ καί ἀπαράδεκτου συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ

«Σας παρακαλώ, άνδρες της Γερμανίας. Κάντε κάτι!» Νεαρή Γερμανίδα μιλάει για την τρομακτική κατάσταση στην Γερμανία της Μέρκελ. Για αυτό το βίντεο το Facebook την απέκλεισε...

Η Bibi Wilhelm είναι μια φυσιολογική Γερμανίδα έφηβη που το Facebook την απέκλεισε επειδή τόλμησε με ειλικρίνεια, αλλά και φόβο να μιλήσει για το πώς η ζωή της έχει αλλάξει από τότε που η Μέρκελ επέτρεψε στους μουσουλμάνους «πρόσφυγες» να κατακλύσουν τη Γερμανία. Καθώς αφηγείται την εμπειρία της, λέει ότι η ίδια και οι φίλες της φοβούνται για τη ζωή τους και παρακαλεί  τους Γερμανούς άνδρες να σηκωθούν και να προστατεύσουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους από αυτούς τους εισβολείς.

"Γεια σας, μπορείτε να διαβάζετε εφημερίδες, αλλά αυτό το βίντεο μιλάει για την πραγματική κατάσταση στη Γερμανία. Θα ήθελα να πω σε όλους για αυτό στο Youtube και στο Facebook. Είμαι 16 ετών. Θα ήθελα όλοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει, τι πραγματικά αισθάνομαι αυτή τη στιγμή.
Και είμαι τόσο φοβισμένη παντού. Για παράδειγμα, αν η οικογένειά μου και κι εγώ βγούμε έξω μαζί, ή αν δω μια ταινία με τους φίλους μου. Συνήθως μένω στο σπίτι, αλλά μερικές φορές μπορώ να μείνω έξω μέχρι 18:00 το χειμώνα, και είναι τόσο τρομακτικό. Είναι απλά πολύ δύσκολο να ζεις μια καθημερινή ζωή ως γυναίκα.
Θέλω να πω ότι δεν είμαι ρατσίστρια. Αλλά μια μέρα, συνέβη ένα φοβερό πράγμα στο σούπερ μάρκετ. Έτρεχα να πάω σπίτι. Ήμουν τόσο φοβισμένη για τη ζωή μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω.
Η θεία μου και η φίλη της μου λένε ότι θα πρέπει να μεγαλώσω. Γιατί πρέπει εμείς, τα παιδιά, να μεγαλώνουμε μέσα σε τέτοιο φόβο; Δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και οι φίλες μου επίσης. Μπορείτε να δείτε στο Facebook, επιτέθηκαν σε μια 17χρονη επιτέθηκαν σε μια 15χρονη, επιτέθηκαν σε δύο 12χρονα, τόσα πολλά. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας... εσάς τους ανθρώπους.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Γερμανία δεν κάνει τίποτα! Γιατί η Γερμανία απλά στέκεται, βλέποντας, και στη συνέχεια δεν κάνει τίποτα; Παρακαλώ εξηγήστε μου γιατί. Άνδρες της Γερμανίας, αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν τα παιδιά σας, σκοτώνουν τις γυναίκες σας. Χρειαζόμαστε την προστασία σας. Είμαστε τόσο φοβισμένες, δεν θέλουμε να φοβόμαστε να πάμε στο μανάβικο μόνες μετά το ηλιοβασίλεμα. 

Οι πολιτικοί ζουν μόνοι τους στις βίλες τους, πίνουν τα κοκτέιλ τους, και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα! Δεν ξέρω σε τι κόσμο ζουν, αλλά σας παρακαλώ, άνθρωποι, σας παρακαλώ βοηθήστε μας! Σας παρακαλώ, κάντε κάτι! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Μια μέρα, η φίλη μου και εγώ περπατούσαμε στο δρόμο, και μια ομάδα Αράβων που διαμαρτύρονταν άρχιζαν να φωνάζουν, "Αλλάχ! Αλλάχ! Ο Αλλάχ είναι ο ένας Θεός! Σκότωσε αυτούς τους άπιστους! Αλλάχ Αλλάχ!" Τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να φοράω μπούρκα; Γιατί πρέπει να ασπαστώ το Ισλάμ;
Μπράβο που πιστεύετε στον Αλλάχ, αλλά γιατί θέλετε να κάνετε όλους τους άλλους να πιστέψουν στον Αλλάχ; Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα αν δεν υπήρχε καμία θρησκεία. Σταματήστε να προσπαθείτε να κάνει όλους τους άλλους να πιστέψουν στον Θεό σας, όταν δεν θέλουν.
Σας παρακαλώ, Γερμανοί. Κάντε κάτι!
 

Προγραμματίστηκαν συναυλίες κλασικής μουσικής τον Φεβρουάριο στον Άγιο Γεώργιο Ροτόντας;! Ετοιμάζουν και διαθρησκευτική εκδήλωση (εβραίων, μουσουλμάνων και "χριστιανών')!σχολιο ιστολογιου μας : αντε να σας δουμε τωρα αδερφοι χριστιανοι της συμπρωτευουσας εχετε σκοπο να αντιδρασετε σχετικα με τα "οργανα" και  βεβηλωση των ναων που ετοιμαζει ο Ανθιμος η' θα "ποιησετε την νυσσαν ";

(...)Ο δήμαρχος θεσσαλονίκης κουνά το δάχτυλο στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για το θέμα του Σταυρού στη Ροτόντα. Ένα θέμα που οι ίδιοι το σήκωσαν στην επικαιρότητα. 
Αξιώνουν βέβαια στο παρασκήνιο, τη διοργάνωση βέβηλων διαθρησκειακών πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα).

Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα δώσει έναν "βολικό" υπέρ πάντων αγώνα για το Σταυρό και θα κάνει μια πολύ "βολικότερη και περήφανη" υποχώρηση στη διεξαγωγή οικουμενιστικών-διαθρησκειακών πολιτιστικών δράσεων εντός του ναού. 

Δεν περιμένουμε να αρθρώσει αντιοικουμενιστικό λόγο ο Ανθιμος  Θεσσαλονίκης. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ο πιστός λαός, έχει καταλάβει το ρόλο του Θεσσαλονίκης Ανθίμου στο θέμα του οικουμενισμού.
(απόσπασμα σχολιασμού του ιστολογίου Κατάνυξης, που διαβάσαμε  εδώ
ακολουθεί το δικό μας σχόλιο στο τέλος της ανάρτησης)


Γ. Μπουτάρης: 

Χαμηλώστε τους τόνους για τη Ροτόντα - 
Εμένα δεν με ενοχλεί ο σταυρός

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Γιατί επιμένουν να δοθεί στους παπικούς, ορθόδοξος ναός στην Πάτμο;;;

σχολιο ιστολογιου μας: ο κ. Βαρθολομαιος το μονο πραγμα που τον ενοχλει ειναι η αποτειχισης , τρανταχτο παραδειγμα ειναι η Ι.Μ.Εσφιγμενου .[παραδειγμα προς μιμισην]!!!

του Θεολόγου Μαυρουδή www.patmostimes.gr

Πληροφορούμαι με αγωνία και ανησυχία την ύπουλη ανακίνηση του θέματος της παπικής εκκλησίας στην Πάτμο και αντιδρώ.

Στη λογική του ότι, επειδή οι Παπικοί μας δίνουν ναούς στο εξωτερικό για να τελούμε τη θεία λειτουργία, θα πρέπει να τους δίνουμε κι εμείς, υπάρχει τεράστια διαφορά.
Οι Παπικοί δεν έχουν πρόβλημα να μετατρέπουν τους ναούς τους σε μπάρ, εστιατόρια, χώρους συναυλιών κ.λ.π.. Θυμηθείτε τον Οκτώβρη του 2014 όταν παραχώρησαν την Capella Sixtina, έμβλημα και σύμβολο του Βατικανού, για συναυλία των Rolling Stones και με την αντίδραση του κόσμου άλλαξαν γνώμη!.
Τώρα για τις δήθεν λειτουργίες τους δεν ζητούν ένα οικόπεδο στο οποίο ανεμπόδιστα θα χτίσουν ναό στο νησί της Αποκάλυψης, με δικαίωμα που απορρέει από τη διάταξη του άρθ. 13 του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά ορθόδοξη εν λειτουργία εκκλησία!.. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: 
Πρώτο γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άδεια η για εκκλησιαστική κοινότητα ή για ευκτήριο οίκο σύμφωνα με τους όρους και τις επιταγές του νέου νόμου 4301/2014, γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανοικοδόμησής της, δηλαδή ύπαρξη καθολικής κοινότητας στο νησί 300 ατόμων που θα υπογράψουν την αίτηση και καθολικό ιερέα- λειτουργό μόνιμο κάτοικο Πάτμου. Ούτε η
Αγ. Ειρήνη για ευκτήριος οίκος μπορεί να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ασφαλώς πολλές είναι οι επιφυλάξεις των κατοίκων.
Ύστερα, πώς μπορεί να χορηγηθεί άδεια από την επιτροπή του άρθ. 4 του Ν. 1155/1981 για την ιερότητα της Πάτμου, αφού οι χρήσεις αυτές και εκμεταλλεύσεις του χώρου αυτού «..προς κοινή εν τη κοινωνία διαβίωση πλειόνων ή εκμετάλλευση χώρων συναθροίσεως του κοινού.., μετά βεβαιότητος θα διαταράξουν καθ οιονδήποτε τρόπο τον ιερό χαρακτήρα της Πάτμου, ή θα παρακωλύουν την άσκηση της θείας λατρείας..»;.. Η έννοια της ιερότητας του χώρου δεν είναι μόνο η αφιέρωσή της στο θεό, αλλά και η διατήρηση του σεβασμού προς τον τόπο λατρείας, που πρέπει να παραμένει απρόσβλητος και αναλλοίωτος.

Δεύτερο, διότι η Πάτμος, ως παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο και μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας νησί, είναι ο καταλληλότερος χώρος πονηρά απόκτησης από τους Παπικούς δικαιωμάτων ισοτιμίας και ισοκυρίας επί των προσκυνημάτων του έναντι των ορθοδόξων, παρά το ότι στο νησί δεν ζει κανείς καθολικός. Αυτή η προφανής έλλειψη πλήρους εκκλησιαστικής κοινωνίας, που πηγάζει εκ του πονηρού, έλκει τη ρίζα της από την ουνιτική δράση των παπικών στις χώρες που παρεισέφρησαν μέχρι σήμερα (Πολωνία, Ουκρανία, Ιεροσόλυμα κλπ) με πρόσχημα την δήθεν προώθηση της ένωσης των δύο Εκκλησιών, στις οποίες όμως ο καθολικός κλήρος αυτό που επεδίωκε στην πραγματικότητα ήταν η προσέλκυση των πιστών στο λατινικό τυπικό. Δεν είναι χώρος παράθεσης των πολλών διαφορών που χωρίζουν τις δύο Εκκλησίες, αλλά, όσο ο Πάπας διεκδικεί τα πρωτεία, θεωρώντας τον εαυτό του μοναδικό αντιπρόσωπο του Χριστού στη γη και διάδοχο του Αγ. Πέτρου και όσο ζητεί από τους Ορθοδόξους υποταγή και υπακοή στις αλλαγές και νεωτερισμούς στο Δόγμα και κανόνες της Εκκλησίας, θα αργήσει η πολυπόθητη Ένωση των Εκκλησιών.

Ο δε Ελληνικός λαός, τραγικά ανυποψίαστος και αδιαφώτιστος σε δογματικά και λατρευτικά θέματα, βαθμηδόν θα εθίζεται στη νοσηρή πνευματική ατμόσφαιρα, η οποία δυστυχώς, εξαιτίας της αγωνίας για επιβίωση, έχει παραλύσει τα ορθόδοξα ανακλαστικά του!

ΤΑ… ΑΦΘΟΝΑ «ΑΓΑΘΑ» ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! (βίντεο)

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Είναι από ένα πολυπολιτισμικό σχολείο στην Ολλανδία και το επεισόδιο αναφέρεται σε μια σχολική τάξη όπου ο καθηγητής μάλωσε με ένα νεαρό μουσουλμάνο μαθητή.


Ο μουσουλμάνος μαθητής σηκώνεται με άγριες διαθέσεις και ξυλοκοπά τον καθηγητή. Το εκπληκτικό είναι πως οι άλλοι μουσουλμάνοι συμμαθητές του αντί να τον εμποδίσουν του φωνάζουν ! αποτέλειωσε τον!
Ένα κλασικό παράδειγμα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης σε μια χώρα όπου ο πολυπολιτισμός έχει αναχτεί σαν κυρίαρχο δόγμα. Αποτέλεσμα… ένα ωραίο ξυλοφόρτωμα και αυτό δεν είναι ακόμα τίποτα.
Εμπρός λοιπόν και εμείς στον δρόμο που χαράξει ο πολυπολιτισμός μετά… ξυλοφορτώματος της προοδευτικής Ολλανδίας!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Νορβηγία ζητά την κατάργηση των μετρητών Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Νορβηγία (DNB) ζητά την πλήρη και ολοκληρωτική εξάλειψη των μετρητών. Πολλά τοπικά υποκαταστήματα τραπεζών στη Νορβηγία ήδη δεν ασχολούνται με μετρητά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για την DNB. Θέλουν μια γενική απαγόρευση της χρήσης των μετρητών, και το παρουσιάζουν ως «λύση» για να παταχθούν οι εγκληματίες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν να δέσουν με το ζόρι κάθε άνθρωπο με τις τράπεζες και να έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν τέλη σχεδόν από κάθε συναλλαγή. Είναι ένα πρόγραμμα που οδηγείται από την απληστία, και το οποίο ανοίγει την πόρτα για το επερχόμενο παγκόσμιο τυραννικό καθεστώς. Τα ίδια συμβαίνουν στη Σουηδία, στη Δανία και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Το θηρίο ορθώνει το ανάστημά του, αλλά και πολύ λίγοι άνθρωποι φαίνεται να ανησυχούν.
Αναφέρουν οι International Business Times:
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Νορβηγίας ζήτησε η χώρα να σταματήσει να χρησιμοποιεί μετρητά, ανέφερε η Local την Παρασκευή. Πρόκειται για την τελευταία κίνηση σε μια χώρα που είναι επικεφαλής των πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, με διάφορες τράπεζες ήδη να μην παρέχουν μετρητά στα υποκαταστήματά τους και ορισμένες βιομηχανίες να επιδιώκουν να γίνουν περικοπές στα χαρτονομίσματα.
Η DNB υπόσχεται ότι η εξάλειψη των μετρητών θα βοηθήσει τις αρχές να πατάξουν την εγκληματική δραστηριότητα και το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τους International Business Times:

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ … Απόρρητο Σχέδιο διαμελισμού της Ελλάδας!Αφού πρώτα μάς μετατρέψουν σε Guantanamo προσφύγων
Αρχικά Guantanamo προσφύγων και στην συνέχεια ο διαμελισμός!
Αυτό είναι το απόρρητο σχέδιο που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως μεταδίδουν οι «Financial Times», ενώ έχουν παρέλθει λίγα 24ωρα μετά το Είναι η εφαρμογή ανόητε!
Η Ελλάδα εξαιτίας των ανικάνων πολιτικών ηγεσιών της και των φαύλων επιλογών ενός λαού που υποκύπτει στους λαικισμούς και την δημαγωγία βρίσκεται λίγο πριν το διαμελισμό. Στο έλεος της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Οσοι δεν θέλουν να δουν την καταιγίδα αίματος που έρχεται είναι επικίνδυνα ηλίθιοι.
Σχέδιο αυστηροποίησης των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, που θα περιορίσει δραματικά τη ροή προσφύγων και μεταναστών προς τη Βόρεια Ευρώπη και ουσιαστικά θα θέσει τη χώρα μας εκτός Ζώνης Σένγκεν επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μεταδίδουν οι «Financial Times».
Σύμφωνα με τους FT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γερμανία είναι «έτοιμες» να υποστηρίξουν το σχέδιο έμμεσου αποκλεισμού της Ελλάδας, που στην πράξη θα παγιδεύσει επί ελληνικού εδάφους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που καθημερινά φτάνουν στα νησιά, αφού δεν θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα προς το βορρά. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ε.Ε. είναι πρόθυμη να βοηθήσει ένα μη μέλος, όπως η ΠΓΔΜ, σε βάρος ενός οικονομικά αδύναμου κράτους-μέλους όπως η Ελλάδα.
Όπως αναφέρουν οι FT, το φερόμενο σχέδιο «περίφραξης» συζητήθηκε την Τετάρτη σε επίπεδο αντιπροσώπων μετά από επιστολή του έστειλε ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Μίλος Τσέραρ, με την οποία καλούσε τους ευρωπαίους ηγέτες να προσφέρουν «απευθείας βοήθεια», με έμψυχο και μη υλικό, στα Σκόπια.
Πριν λίγες μέρες, η Κομισιόν φέρεται να έστειλε ομάδα πραγματογνωμόνων στην περιοχή ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της βοήθειας που θα έπρεπε να λάβει η ΠΓΔΜ εάν χρειαζόταν να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα με την Ελλάδα.

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ "ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟ 1924«εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰω. ιε’, 20)
Πολλές φορές, και από πάρα πολλούς, ακούμε ότι οι λεγόμενοι Παλαιοημερολογίτες είναι φανατικοί, εκφράζουν ακραίες απόψεις και γενικώς διακρίνονταν για τον «ου κατ’ επίγνωση ζήλο» τους και την έλλειψη αγάπης. Αυτό όμως που δεν ακούμε από κανέναν, από τους κατηγόρους αυτούς, είναι για την εξ αρχής αντιμετώπιση των Παλαιοημερολογιτών από την επίσημη Εκκλησία. Σε αυτήν αναφέρεται η παρούσα ομιλία.
Σε ολόκληρη την Εκκλησιαστική Ιστορία δεν θα βρείτε ούτε ένα παράδειγμα, όπου πραγματικά Ορθόδοξοι Ποιμένες να βασανίζουν και να διώκουν τους αντιπάλους τους. Συνέβαινε μάλιστα το αντίθετο ακριβώς. Πάντοτε οι Ορθόδοξοι διώκονταν από τους αιρετικούς. Και μόνο η ύπαρξη της μεγάλης αυτής ιστορικής αλήθειας, ότι δηλαδή το δίκιο είναι με το πλευρό των διωκομένων και όχι των διωκτών, αρκεί για να καταδείξει το ορθό της πορείας των Παλαιοημερολογιτών, ασχέτως των τυχόν αστοχιών ορισμένων εξ αυτών στις κρίσεις τους ή και στα έργα τους.
Κύρια αιτία για την παρούσα ομιλία αποτελεί η αναίρεση της εξής πεπλανημένης, θέσεως του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου – θέση που επαναλαμβάνεται πλέον συνεχώς από πολλούς νεοημερολογίτες: «Ας κρατούσαν οι Παλαιοημερολογίτες το παλιό ημερολόγιο, αλλά ας διατηρούσαν την κοινωνία προς την Εκκλησία»[1]. Μα οι Παλαιοημερολογίτες αυτό έκαναν στην αρχή· καμία απόσχιση, καμία αποτείχιση, κανένα σχίσμα. Απλά ζητούσαν να λειτουργούνται με το παλαιό ημερολόγιο· ζητούσαν από τους ιερείς των ενοριών τους να τους εξυπηρετούν με το παλαιό ημερολόγιο. Η απάντηση της Διοικούσης Ιεραρχίας; Διώξεις, ξυλοδαρμοἰ, λοιδορίες, φυλακίσεις, εξορίες, αποσχηματισμοἰ, αφορισμοἰ· μέχρι και φόνους είχαμε… Ξεκάθαρα λοιπόν αποδεικνύεται πως το δημιουργηθέν εν Ελλάδι ημερολογιακό σχίσμα, βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την επίσημη Εκκλησία, η οποία οφείλει, αν μη τι άλλο, ένα μεγάλο συγγνώμη στους ανθρώπους εκείνους, όχι με λόγια, αλλά επιστρέφοντας στην ορθή πορεία, από την οποία εξέκλινε, δικαιώνοντας έτσι τον Αγώνα των Παλαιοημερολογιτών, των πιστών αυτών υπερασπιστών της Ορθοδοξίας.
Θα παρακολουθήσουμε το χρονικό αυτό της βίας, μέσα από τα αδιάψευστα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Περιοριστήκαμε χρονικά στην τετραετία 1924-1928 (και μάλιστα χωρίς να παρουσιάσουμε όλα τα περιστατικά), μιας και δεν θα μας έφθανε όχι μία, αλλά ούτε δέκα διαλέξεις, για να παρουσιασθούν όλα τα εγκλήματα της επίσημης Εκκλησίας εναντίον των προγόνων μας.
1924
Η πρώτη μεγάλη εορτή μετά την Ημερολογιακή Καινοτομία ήταν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αφού πέρασε ο εορτασμός της με το νέο ημερολόγιο, στις 6 Απριλίου το απόγευμα, πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν σε διάφορες εκκλησίες της Ελλάδος, για να εορτάσουν με το παλαιό, τον εσπερινό της εορτής.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Διαχριστιανική οικουμενιστική κηδεία για την «μητέρα» του Οικουμενισμού στη Βιέννη (Φωτογραφίες)

Διαχριστιανική οικουμενιστική κηδεία για την «μητέρα» του οικουμενισμού στη Βιέννη , Chr. Gleixner , τελέσθηκε  στο κοιμητήριο Kagraner. Η Gleixner πέθανε στις 29 Νοεμβρίου 2015 στη Βιέννη και θεωρούνταν από τους οικουμενιστές «πρωτοπόρος της κατανόησης και της συμφιλίωσης των χριστιανικών εκκλησιών στην Αυστρία» γι΄αυτό και ονομάστηκε «μητέρα» του Οικουμενισμού.Στην κηδεία έλαβαν μέρος ο Παπικός Καρδινάλιος Κρίστοφ Σένμπορν, ο "Ορθόδοξος" Μητροπολίτης Αρσένιος (Καρδαμάκης) και ο Λουθηρανός “Επίσκοπος” Michael Bunker.
 
                                              ΠΩ ΠΩ  ΚΑΤΑΝΤΙΑ

unknown
unknown

Η Κόλαση της Νορβηγίας σήμερα, της Ευρώπη αύριο. Από τον Κωνσταντίνο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο, συγγραφέα

άρθρο της εφημερίδας "Ορθόδοξη Αλήθεια", 13/1/2016

Η Κόλαση της Νορβηγίας σήμερα, της Ευρώπη αύριο.
Από τον Κωνσταντίνο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο, συγγραφέα
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝΤο υπουργείο που έχει σχέση με παιδιά στην Νορβηγία ονομάζεται: “Βασιλικό Υπουργείο Παιδιών και Ισότητας κάθε μορφής σεξουαλικής διαφορετικότητας”!! Έτσι, οι κανονικοί (natoural) άνθρωποι είναι σήμερα μειονότητα. Μελέτες αποκαλύπτουν: το 2050 η Νορβηγία θα είναι 70% homo-χώρα. Άλλωστε, η Νορβηγία νομιμοποίησε τριάντα είδη μη παραδοσιακού γάμου! Είναι συνεπώς η πιο "προχωρημένη" χώρα, όπου «άνδρας» και «γυναίκα» είναι έννοιες παρωχημένες. [Ας μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη εισήχθησαν σεξουαλικά πρότυπα που διέπουν την εκπαίδευση των παιδιών κατά ορισμένο τρόπο1
Οι κανονισμοί είναι δεσμευτικοί για τα κράτη που υπογράφουν την σύμβαση, την έγκριση της οποίας προωθούν λόμπι σήμερα σε Ελλάδα και Ρωσία. Ειδικότερα, αυτό το “πανευρωπαϊκό σεξ στάνταρτ” αναφέρει πως πρέπει το προσωπικό των νηπιαγωγείων(!) κι οι γονείς, να εξασκήσουν τα παιδιά στον “αυνανισμό” έως τεσσάρων ετών(!). Στη σύμβαση λέγεται ξεκάθαρα, ότι γονείς, γιατροί και νηπιαγωγοί καλούνται να διδάξουν τα παιδάκια "έρωτα διαφορετικών ειδών”! Στη σελίδα 46 του εγγράφου αναφέρεται, ότι ένα νεογέννητο πρέπει να συνειδητοποιήσει την ταυτότητα φύλου του (“gender identification”). Ο επιβεβλημένος “σεξουαλικός διαφωτισμός” θεωρεί, ότι την ώρα της γέννησης του παιδιού, είναι απαραίτητο να καθοριστεί τι είναι: γκέι, λεσβία, τραβεστί ή τρανσέξουαλ(!!). Αν το παιδί δεν επιλέξει “φύλο”, θα βοηθήσει τότε η πανίσχυρη κρατική νορβηγική οργάνωση Barnevarn, η φινλανδική Lastensuoelu. η γερμανική Yugendamt, κ.ο.κ.] 
Η Νορβηγία δημιούργησε Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών [Πανεπιστημίου Όσλο], στο οποίο μελετούν αυτοκτονίες παιδιών 0-7 ετών! Αλλά πώς ένα νεογέννητο μπορεί να αυτοκτονήσει; Μα τα κακόμοιρα, αν μετά από τις σαδιστικές επιθέσεις καταλήξουν να πεθάνουν, τότε επισήμως αποδίδεται ως αυτοκτονία! Αξίζει να σημειωθεί πως νορβηγικές εφημερίδες έγραψαν πως ένα αγόρι, το οποίο πήραν από τη μητέρα του, βιάστηκε σε όλα τα ¨άσυλα¨. Μόλις έγινε 18 ετών, αγόρασε όπλο, μπήκε στο "σπίτι" και πυροβόλησε τους αναδόχους. Άλλοτε, ένα αγόρι από τη Νορβηγία έκλαιγε όταν το πήραν, επειδή ήθελε την μητέρα του. Οι γιατροί είπαν, ότι το να κλαίει έτσι είναι παράνοια!! Από τα φάρμακά που του χορηγούσαν βιαίως, έγινε
φυτό. Κι αν όλα αυτά συμβαίνουν στη Νορβηγία, που ακόμη και “ιερείς”, γυναίκες κι άνδρες, δηλώνουν ανοικτά τον “αντισυμβατικό” τους προσανατολισμό, τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Εσπερίας.