Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

KINΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ [ ΜΕΡΟΣ 2]ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ
Στίς 14 Ἰουνίου τοῦ 2003 στό διεθνές δικαστήριο τῆς Χάγης, πού δικάζει ἐγκλήματα πολέμου, ἕνας Γερμανός διδάκτωρ ἰατρός, ὁ Ματίας Ράθ καί πολλοί ἀκόμα ἰατροί καί μή, ἔκαναν μήνυση στίς κάτωθι ὀκτώ φαρμακοβιομηχανίες: Pfizer, Merck, Glaxo, Smith, Kline, Novartis, Amgen καί Astra Zeneca. Ἐπίσης, μηνύθηκαν καί πολλά στελέχη κάποιων ἄλλων φαρμακοβιομηχανιῶν. Οἱ κατηγορίες πού ἀπαγγέλθηκαν ἦταν γιά γενοκτονία καί ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Συνυπεύθυνοι καί συγκατηγορούμενοι γιά τά ἐγκλήματα αὐτά εἶναι ἡ ἀπελθοῦσα κυβέρνηση τοῦ Τζώρτζ Μπούς, πρώην Προέδρου τῶν Η.Π.Α., ὁ Ἀντιπρόεδρος Ντίκ Τσέινυ, ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Κοντολίζα Ράις, ὁ Ὑπουργός Ἄμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ, ὁ Τόνυ Μπλέρ –πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρετανίας, ὁ Γιάκομπ Ζούμα -ἀναπληρωτής πρόεδρος τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς καί ἄλλοι πολιτικοί.

Ἐπίσης, κατηγοροῦνται ἡ Rockefeller Financial Group καί ἡ οἰκογένεια Rockefeller, ἡ Rothschild Group, ἡ JP Morgan Group, ἡ μή κερδοσκοπική ἐπιχείρηση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (ἡ ὑπηρεσία τῶν γιατρῶν χωρίς σύνορα, ἐξαίρετοι γιά τό δῆθεν θαυμαστό καί σωτήριο ἔργο ὑπέρ τῶν φτωχῶν λαῶν κυρίως τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προωθεῖται ἡ δημιουργία νέων ἀρρώστων - πελατῶν καί οἱ πειραματικές δοκιμές νέων φαρμάκων, σέ φτωχούς πολῖτες τρίτης κατηγορίας, Ἀφρικανούς καί Ἀσιάτες), ὁ ἐπικεφαλῆς τους Ρόουαν Γκίλλις καί πολλά μέλη διεθνῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, σέ Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Ν. Ἀφρική, Μποτσουάνα καί Ε.Ε.. Ὁ κατάλογος συμπεριλαμβάνει καναλάρχες, δημοσιογράφους, ἐπιχειρηματίες, φιλανθρωπικές ἑταιρεῖες (UNICEF, WWF) καί διάφορους ἄλλους, πού διαπλέκονται σέ αὐτό τό σκοτεινό κουβάρι τῆς «Ἐπιχείρησης Ἀσθένειας». Ἕνας ἀκόμη μεγάλος διακομιστής καί dealer χημικῶν φαρμάκων καί ἐμβολίων στήν Ἀφρικανική ἤπειρο εἶναι τά «ὀρθόδοξα πατριαρχεῖα» καί οἱ δῆθεν «ἀγαθές» ἱεραποστολές τους. Ἄς μήν ξεχνοῦμε τίς «δωρεές» τῶν ἐμβολίων καί τῶν φαρμάκων, πού κατά καιρούς κάνει ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία πρός τίς φτωχές ἀφρικανικές χῶρες.

Οἱ κατηγορίες στή Χάγη ἀφοροῦν στήν ὀργανωμένη καί μεθοδευμένη προσπάθεια τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν γιά τήν προώθηση τῆς «Ἐπιχείρησης Ἀσθένειας» καί γιά τούς θανάτους πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων. Οἱ κατηγορίες ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία δέν εἶναι τυχαῖο ἀποτέλεσμα ἢ συμπτώσεως ἢ ἀμέλειας, παρά ἀποτελεῖ ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο οἰκονομικῆς ἀφαίμαξης καί ὕπουλης, ἀργῆς ἐξόντωσης τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἡ ἀγορά καί τό κέρδος τῆς φαρμακευτικῆς βιομηχανίας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν παγκόσμια ἐπέκταση τῶν ἀσθενειῶν. Ἐπίσης, οἱ φαρμακοβιομηχανίες ἐμποδίζουν ἐσκεμμένα καί συστηματικά τήν πρόληψη καί τήν ἐξάλειψη τῶν ἀσθενειῶν. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ δίκη βρίσκεται ἀκόμα σέ ἐξέλιξη, ἀφοῦ ἡ «ἀδιάφθορη» κυρία Κάρλα Ντέλ Πόντε καί οἱ ὑπόλοιποι ἐπιφανεῖς δικαστές τοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης δέν ἔχουν δείξει τό ἀπαιτούμενο ἐνδιαφέρον.
Ὑπάρχουν πολλές ἀκόμα χῶρες ἀνά τόν κόσμο, σύλλογοι, ὁμάδες καί μεμονωμένοι πολῖτες, πού ἔχουν κάνει μηνύσεις κατά τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν. 


γιά τήν προώθηση τῆς «Ἐπιχείρησης Ἀσθένειας» καί γιά τούς θανάτους πολλῶν ἑκατομμυρίων ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων.
Οἱ κατηγορίες ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία δέν εἶναι τυχαῖο ἀποτέλεσμα ἢ συμπτώσεως ἢ ἀμέλειας,
παρά ἀποτελεῖ ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο οἰκονομικῆς ἀφαίμαξης καί ὕπουλης, ἀργῆς ἐξόντωσης τῆς ἀνθρωπότητας.


Χαρακτηριστική, ὅπως ἀναφέραμε καί παραπάνω, εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἀγωγῆς κατά τῆς φαρμακοβιομηχανίας Pfizer πού κατέθεσε ἡ Νιγηρία, ζητῶντας νά τῆς δοθεῖ τό ποσό τῶν 7 δίς δολαρίων, γιά πειραματικές φαρμακευτικές δοκιμές πού ἔγιναν πρίν ἀπό 11 χρόνια σέ 200 περίπου παιδιά πού ἔπασχαν ἀπό μηνιγγίτιδα. Μεσάζοντες γιά τό ἔγκλημα ἦταν γιά ἀκόμη μία φορά οἱ περιβόητοι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Τά περισσότερα ἀπό τά παιδιά πού ὑπέστησαν τήν πειραματική θεραπεία, μέ τό ἀντιβιοτικό Trovan, παρουσίασαν διάφορες καί ἔντονες παρενέργειες, ὅπως κώφωση, ἀπώλεια ὅρασης, παράλυση, βαριές ἐγκεφαλικές βλάβες, ἐνῶ κάποια ἀπό αὐτά πέθαναν. Πολλές ἀκόμη μηνύσεις διαφόρων κρατῶν ἐκκρεμοῦν σέ διάφορα δικαστήρια ἀνά τόν πλανήτη. Καί φυσικά κανένα σχεδόν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. δέν ἔχει προβάλει ὅλα αὐτά τά ἐγκλήματα, πού συμβαίνουν πίσω ἀπό τίς πλάτες μας.

ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τό 2005 καταγράφηκαν στήν ἀχανή περιοχή τῶν χωρῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας (Κίνα, Καμπότζη, Ἰνδονησία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Μαλαισία καἰ ἄλλες), ἀνάμεσα σέ 2 δίς ἀνθρώπων περίπου, 114 κρούσματα πού ἀσθένησαν ἀπό τόν ἰό Η5Ν1, πού ἔγινε γνωστός ὡς ὁ ἰός τῶν πουλερικῶν. Οἱ 59 ἀπό αὐτούς πέθαναν, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι θεραπεύτηκαν. Ἡ λέπρα λόγου χάρη, ἀσθένεια μέ ὑψηλό δείκτη μολυσματικότητας, γιά τήν ὁποία οὐδείς ὁμιλεῖ σήμερα, μετρᾶ κάθε ἡμέρα πού περνᾶ 90 θύματα ἀνά τόν κόσμο, ἐνῶ ἡ βουβωνική πανώλη γύρω στά 5.000 ἐτησίως. Ἡ Ἰαπωνική ἐγκεφαλίτιδα σέ μία ἐπαρχία τῆς Ἰνδίας, σκότωσε 900 ἄτομα μόνο τό 2005. Ὁ καρκίνος μετρᾶ κάθε χρόνο πάνω ἀπό 150 ἑκατομμύρια νεκρούς, ἐνῶ τά καρδιακά καί τά ἐγκεφαλικά μαζί ἀγγίζουν τά 250 ἑκατομμύρια.

Ὑπολογίζεται ὅτι οἱ ἀσθένειες πού προέρχονται μόνο ἀπ’ τίς παρενέργειες τῶν φαρμάκων καί τῶν ἐμβολίων σκοτώνουν ἀνά τόν κόσμο πάνω ἀπό 50 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους καί ἔχουν ὑποβαθμίσει σοβαρά τήν ποιότητα ὑγείας τουλάχιστον σέ 1,5 δίς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἔχουν ἄμεση σχέση μέ ὅλες σχεδόν τίς ἀνίατες ἀσθένειες πού ἐξοντώνουν μαζικά τήν ἀνθρωπότητα! Τά στοιχεῖα αὐτά ἰσχύουν σύμφωνα μέ τό Ἀμερικανικό Σύστημα Ὑγείας. Βέβαια, πολύ λίγοι ἄνθρωποι τά γνωρίζουν καί φυσικά δέν ἐγείρεται καμία ἀνησυχία. Ἔτσι, ἂν ὑπάρχει λόγος γιά κάτι νά ἀνησυχοῦμε, θά ἔπρεπε νά εἶναι γιά αὐτά, ὅμως ἀπό τήν ἄλλη προωθοῦνται σενάρια τρόμου καί πανικοῦ τῶν μαζῶν, πρός θησαυρισμό τῶν ἰδίων, γιά ἄλλα ἐπουσιώδη, δῆθεν θέματα.

Τά σενάρια τρόμου περί παγκοσμίου πανδημίας ἐμφανίστηκαν κατά τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, ὅταν ἐξαπολύθηκαν οἱ πρῶτοι παγκόσμιοι συναγερμοί κατά τοῦ AIDS καί τοῦ Ἔμπολα (δύο θανατηφόροι ἰοί, πού ὅπως ὅλα δείχνουν ἦταν προϊόντα ἐργαστηρίων). Τό 2000 ἀκολουθεῖ ὁ παγκόσμιος πανικός μέ τίς «τρελές ἀγελάδες» καί τίς ἐγκεφαλοπάθειες, πού ἀπειλοῦσαν δῆθεν ἄμεσα τήν ἀνθρωπότητα. Στίς ἀρχές τοῦ 2002 ξεσπάει μία νέα παγκόσμια ἀπειλή, ἡ ὑπόθεση «ἄνθρακας». Ἐδῶ φαίνεται ὅτι τό σχέδιο κατατρομοκράτησης τῆς ἀνθρωπότητας περνᾶ στήν κύρια φάση του, στά σενάρια παραπληροφόρησης. Ταχύτατα ὁ πανικός τοῦ «ἄνθρακα» διαδίδεται σέ ὅλο τόν κόσμο μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε.. Περίεργοι φάκελοι μέ διαφόρων εἰδῶν λευκές σκόνες χωρίς ἀποστολέα στέλνονταν σέ δημόσιες ὑπηρεσίες καί δημόσια πρόσωπα σέ ὅλο τόν κόσμο. Στίς Η.Π.Α. σχεδόν ὅλοι οἱ στρατιωτικοί ὑποχρεώνονται νά δεχθοῦν τό πειραματικό ἐμβόλιο ἀντιάνθρακα μέ πολύ βαριές παρενέργειες καί θανάτους, πού παρασκευάστηκε ἀπό τήν οἰκονομικά ἀνερχόμενη φαρμακευτική ἑταιρεία Bioshield. Στόν ὑπόλοιπο κόσμο ἔγινε μεγάλη προμήθεια ἐμβολίων ἄνθρακα, τά ὁποῖα ποτέ καί κανένας δέν χρησιμοποίησε. Ἡ φαρμακευτική ἑταιρεία Bayer κατάφερε νά ξεπουλήσει ὅλα τά ἀποθέματα τοῦ ἀντιβιοτικοῦ «Cipro», πού ὑποτίθεται ὅτι θεράπευε τή μόλυνση ἀπό τόν ἄνθρακα. Χάριν τῶν ἀστρονομικῶν πωλήσεων τοῦ σκευάσματος αὐτοῦ, ἡ Bayer βελτίωσε τίς οἰκονομικές καί ἐπενδυτικές δυνατότητές της, ἀπέφυγε τήν οἰκονομική πτώση στήν ὁποία ἤδη βρισκόταν, ἀνεβάζοντας κατακόρυφα τίς μετοχές της στό χρηματιστήριο τῆς Wall-Street.

Καί ἐνῶ ἡ παράνοια τοῦ «ἄνθρακα» φαινόταν ὅτι ἐξασθενοῦσε, ἕνας νέος παγκόσμιος συναγερμός χτύπησε ξαφνικά. Αὐτήν τή φορά ἦταν ἡ «εὐλογιά», ἀσθένεια ἤδη ἐξαφανισμένη, ἡ ὁποία θά μποροῦσε δῆθεν νά διαδοθεῖ ὁποιαδήποτε στιγμή ἀπό τρομοκράτες, πού θά ἤθελαν νά προκαλέσουν μαζική καταστροφή. Ἡ εἴδηση χτύπησε καί τήν πόρτα τῆς χώρας μας, χωρίς νά προκαλέσει ἰδιαίτερο πανικό. Στίς Η.Π.Α. καί στήν Εὐρώπη ὁ κόσμος ἔκανε οὐρές στά φαρμακεῖα γιά ν’ ἀποκτήσει τό ἐμβόλιο τῆς «εὐλογιᾶς». Ὅλα τ’ ἀποθέματα ἐμβολίων κατά τῆς «εὐλογιᾶς» ἐξαντλοῦνται, ἐνῶ νέα τεράστια παραγωγή θά ἱκανοποιήσει τή μεγάλη ζήτηση. Οἱ φαρμακοβιομηχανίες θά αὐξήσουν κι ἄλλο τά κέρδη τους, ἀφοῦ οἱ μετοχές τους ἀποτελοῦν πλέον τά ἰσχυρότερα χαρτιά στά παγκόσμια χρηματιστήρια. Ὅταν οἱ συμφωνίες κλείνονται καί ὅλοι ἔχουν πάρει τά μερίδιά τους ὁ συναγερμός παύει αὐτόματα. Τότε ὅλα τά μέσα ἐνημέρωσης παύουν νά μιλοῦν πλέον γιά ἄνθρακα καί εὐλογιά.

Μεταξύ 2003 καί 2004, κάνει την ἐμφάνισή της μία νέα ὑπόθεση σκευωρίας, μέ μία νέα ἐφεύρεση, τό «SARS». Γιά τίς ἀνάγκες τῆς νέας πλύσης ἐγκεφάλου, προβάλλονταν σέ ὅλο τόν κόσμο εἰκόνες ἀνθρώπων προστατευμένων μέ εἰδικές μάσκες μιᾶς χρήσης. Οἱ εἰδικοί συμβούλευαν νά ἀγγίζουμε τούς διακόπτες τῶν ἀνελκυστήρων μέ γάντια καί νά μήν παραμένουμε σέ κλειστούς χώρους. Ἡ νέα αὐτή κατάσταση φόβου καί πανικοῦ μιλοῦσε γιά ἕνα φονικό ἰό, πού κανείς δέν μποροῦσε νά ὑπολογίσει πότε θά ἔφτανε, οὔτε τί θά μποροῦσε ἀκριβῶς νά εἶναι, ἀλλά ὁ ὁποῖος ἀργά ἢ γρήγορα θά ἔκανε τήν ἐμφάνισή του καί θά προκαλοῦσε πολλές χιλιάδες νεκρούς. Τήν ἴδια ἐποχή ἀρχίζει νά γίνεται πιστευτό, ὅτι ἕνα εἶδος γρίπης πού συνοδεύεται ἀπό πνευμονία καί ἐμφανίστηκε στή ΝΑ Ἀσία, συνδέεται μ’ ἕναν νέο coronavirus (εἶδος ἰοῦ) πού θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα ἀπ’ τά πρῶτα σημάδια τῆς πανδημίας πού ὅλοι περίμεναν. Κλινικά δίνεται τό ὄνομα «SARS» καί ἡ ὑπόθεση αὐτή θά ἀποτελέσει τό πρῶτο θέμα συζητήσεων σέ ὅλη τή Δύση. Τότε οἱ «εἰδικοί» θέτουν στόν κόσμο τό δίλημμα ἐάν τό «SARS» θά ἀποτελέσει τήν τρομερή πανδημία πού ἀναμενόταν νά ξεσπάσει. Μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ τῆς γρίπης αὐτῆς, οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες πέφτουν μέ τά μοῦτρα στήν ἔρευνα γιά νά κατασκευάσουν τό σωτήριο ἐμβόλιο. Ἡ ὑστερία ἀνάβει κόκκινο, ἀφοῦ ὅλα τά ἀεροδρόμια τῶν Η.Π.Α. πρότειναν σέ ὅλους ὅσοι εἶχαν ἀφιχθεῖ ἀπό χῶρες τῆς ΝΑ Ἀσίας νά περάσουν ἀπό ἐξετάσεις καί νά ἐμβολιάζονταν, ἐνῶ ἀνάγγειλαν ὅτι θά χρησιμοποιοῦσαν καί τόν στρατό γιά νά ἐπιβάλλει τίς καραντίνες, ὅταν θά κρινόταν ἀναγκαῖο. Σέ ὅλο τόν κόσμο οἱ «εἰδικοί» τῆς ὑγείας πρότειναν σέ ὅλους τούς πολῖτες τῶν χωρῶν τους πώς ἔπρεπε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό διαθέσιμο ἐμβόλιο τῆς ἐποχικῆς γρίπης, τό ὁποῖο κι ἂν δέν εἶχε καμία σχέση μέ τόν «SARS» καί δέν προστάτευε ἀπ’ αὐτόν ἦταν χρήσιμο καί ἔπρεπε νά γινόταν! Ὁ κόσμος συσσωρευόταν στά φαρμακεῖα, δημιουργήθηκε ξανά σύγχυση καί πολλοί νόμιζαν ὅτι τό ἐμβόλιο ἐνάντια στήν ἁπλή γρίπη ἀποτελοῦσε πανάκεια γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀπ’ τήν ἐπικείμενη θανατηφόρα πανδημία. Καί ὅταν ἀρκετές χῶρες ξεπούλησαν ὅλα τά ἀποθέματα τῶν ἐμβολίων τους καί παρήγγειλαν νέα, τότε καί ὁ συναγερμός ἔπαψε. Οἱ φαρμακοβιομηχανίες πλούτισαν ἀκόμη περισσότερο καί ξαφνικά μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα ὅλα ἀποτελοῦσαν παρελθόν.Φτάνουμε στό καλοκαίρι τοῦ 2005, ὅταν κάνει τήν ἐμφάνισή της ἡ περιβόητη γρίπη τῶν πτηνῶν. Ἡ γρίπη αὐτή ἔχει παρουσιαστεῖ καί καταγραφεῖ στήν Εὐρώπη ἤδη ἀπό τά μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα. Πολλοί εἶναι οἱ ἰοί πού προσβάλλουν τά εἴδη τῶν πτηνῶν καί καταγράφονται μέ τίς περίεργες ὀνομασίες, ὅπως Η5Ν2, Η7Ν1, Η7Ν3 κ.ἄ. Ὅλες αὐτές οἱ περιπτώσεις, ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες ἀντιμετωπίστηκαν ἀποτελεσματικά μέ τά συνήθη κτηνιατρικά μέτρα, ὅπως συμβαίνει μέ τίς τυπικές ἀσθένειες πού προσβάλλουν τά ὑπόλοιπα κατοικίδια ζῶα, ὅπως τούς σκύλους καί τίς γάτες. Ὅσο γιά τούς 59 θανάτους ἀπό τόν Η5Ν1, ὀφείλονται ἁπλᾶ στήν κακή τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς στά ὀρνιθοτροφεῖα τῆς Ἀσίας. Κάτι πού συνέβαινε καί ἐξακολουθεῖ νά συμβαίνει κατά τά τελευταῖα 200 ἔτη, ἀπ’ ὅσο τουλάχιστον γνωρίζουμε. Μέσα ἀπ’ ὅλους αὐτούς τούς ἰούς οἱ «εἰδικοί» ἀναγνώρισαν τόν Η5Ν1, ὁ ὁποῖος σύντομα θά «μεταλλασσόταν» καί θά ἐξόντωνε μαζικά τήν ἀνθρωπότητα. Ἐδῶ ξεκίνησε ἡ γνωστή παραπληροφόρηση πού συνοδευόταν πάλι ἀπό ὁμαδική ψύχωση. Τά σενάρια θά μιλήσουν γιά ἐπιδημία γρίπης πού θά μποροῦσε νά εἶναι ἰσάξια μέ τήν ἱσπανική τοῦ 1918-19, ἡ ὁποία σκότωσε μέσα σέ λίγους μῆνες 50 ἑκατομμύρια Εὐρωπαίους. Μόνο τό 2004 ἡ Roche εἶχε πουλήσει Tamiflu γιά 300 ἑκ. εὐρώ, ἐνῶ οἱ παραγγελίες τῶν κοινῶν ἐμβολίων τῆς γρίπης καί ἄλλων ἀντιικῶν φαρμάκων στήν Εὐρώπη ἄγγιξαν τό 1 δίς εὐρώ, φθάνοντας σέ ἀπίστευτο ρεκόρ πωλήσεων. Στίς Η.Π.Α. ὁ Τζώρτζ Μπούς ζήτησε ἀπό τό Κογκρέσο νά διαθέσει 7 ἑκατομμύρια δολάρια γιά τήν ἀπόκτηση φαρμάκων καί ἐμβολίων, ἐνῶ ταυτόχρονα μίλησε γιά στρατιωτική κινητοποίηση. Οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντόναλντ Ράμσφελτ καί ἄλλοι κρατικοί ὑπάλληλοι τῆς κυβερνήσεως Μπούς, ὁ Τόνυ Μπλέρ καί ἄλλοι πολιτικοί, ἐπίσημα μέλη τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, γίνονται πάμπλουτοι.

Στά μέσα τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 2005, ἔγινε στή Μάλτα μία Πανευρωπαϊκή Ἰατρική Σύνοδος γιά τή γρίπη, μέ χορηγούς τίς ἑταιρεῖες παραγωγῆς ἀντιγριπικῶν ἐμβολίων καί ἀντιικῶν φαρμάκων. Μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Roche. Ἐκεῖ, ἀπό τά χείλη τοῦ γενικοῦ διευθυντῆ τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα ὅτι: «Δέ γνωρίζουμε πότε, ἀλλά μία πανδημία γρίπης ἀναμένεται νά πραγματοποιηθεῖ. Λείπει μόνο μία συνθήκη γιά τήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἕνας ἰός ἱκανός νά μεταδίδεται ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο». Ἐπίσης εἶπε ὅτι «ὁ ἀντιγριπικός ἐμβολιασμός συνιστᾶται, διότι θωρακίζει τόν ὀργανισμό καί σάν ψυχολογική συνήθεια». Δηλαδή τό κοινό ἐμβόλιο κατά τῆς γρίπης, ἂν καί δέ βοηθᾶ ἰατρικά, βοηθᾶ ψυχολογικά, ὡς placebo –ψευδοφάρμακο δηλαδή! Ὅμως ὁ Ἰταλός ἰατρός Ἐρνέστο Μπούργκιο μᾶς ἐξηγεῖ: «Ἄν ὑπάρχει μία χρονιά πού τό κοινό ἀντιγριπικό ἐμβόλιο δέν συνίσταται, εἶναι ἰδιαίτερα ἐκείνη κατά τήν ὁποία ὑπάρχει φόβος πανδημίας. Ἂν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἕνας ἐκ τῶν κινδύνων εἶναι ὁ ἰός Η5Ν1, αὐτός θά μποροῦσε νά ἐπανασυνδυαστεῖ μέ τήν ἐμβολιαστική ρίζα ἀποκτῶντας τά ἀντιγόνα, μέ κίνδυνο νά ξεσπάσει στό ἐμβολιασμένο ἄτομο ἕνας πραγματικός κυκλώνας στά κύτταρά του. Ἕνας κανόνας πού ὑπάρχει σέ περίπτωση πανδημίας, εἶναι ὅτι ὁ προληπτικός ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μία στρατηγική πολύ ἐπικίνδυνη».

Ἡ στρατηγική τοῦ marketing τῶν μεγάλων φαρμακοβιομηχανιῶν, ἔχει πλέον σά στόχο της τούς ὑγιεῖς ἀνθρώπους, ὅσοι λίγοι ἔχουν πλέον ἀπομείνει. «Γιά νά πουληθοῦν τά φάρμακά μας πρέπει νά ἐφεύρουμε ἀρρώστιες», ἦταν τό δισέλιδο ἄρθρο τῆς Γαλλικῆς ἐφημερίδας «Le Monde Diplomatique» τό Μάιο τοῦ 2006, πού ταρακούνησε τό κατεστημένο τῶν Φαρμακευτικῶν Ἑταιρειῶν στήν Εὐρώπη. Στό ἄρθρο ἀναλύεται ἡ νέα αὐτή τακτική, πού θέλει νέους πελάτες, πού νά νομίζουν ὅτι κινδυνεύουν, γιά νά πωλοῦνται τά νέα πανάκριβα καί ἐπικίνδυνα φάρμακα. Καί φυσικά τά χημικά φάρμακα καί τά ἐμβόλια δέν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπ’ τό νά διευρύνουν τήν πελατεία τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, δημιουργῶντας νέους πελάτες - ἀρρώστους στήν «Ἐπιχείρηση Ἀσθένεια». Τήν ἴδια στιγμή, ὁ Βρετανικός φαρμακευτικός ὅμιλος Glaxo Smith Kline ἀνακοίνωσε ὅτι παρέδωσε 100.000 δόσεις τοῦ ἀντι-ἰικοῦ σκευάσματος Relenza, στίς Μεξικανικές ἀρχές, προσθέτοντας ὅτι ἀναζητεῖ τρόπους αὔξησης τῆς παραγωγῆς του. Εἶναι ἡ τελευταία εἴδηση πού δημοσιεύτηκε στόν ἠλεκτρονικό τύπο γιά τήν παραγωγή καί τή διάθεση τῶν ἐμβολίων γιά τή νέα γρίπη τῶν χοίρων, πού ὑποτίθεται ὅτι πλήττει τήν ἀνθρωπότητα.

Οἱ φαρμακοβιομηχανίες τά τελευταῖα ἔτη ἔχουν θέσει σέ πράξη ἕνα εἶδος ἐκβιασμοῦ πού λέει, ὅτι σέ περίπτωση πανδημίας τά ἐμβόλια θά μοιραστοῦν μεταξύ τῶν χωρῶν, πού καταναλώνουν κάθε χρόνο τουλάχιστον τό 1/3 τῶν ἀποθεμάτων τῶν ὑπαρχόντων ἐμβολίων τους. Δηλαδή, κάθε χρόνο, κάθε κράτος θά πρέπει νά ἐμβολιάζει τό 33% τοῦ πληθυσμοῦ του ἄνευ λόγου καί αἰτίας. Ὅμως ἐδῶ ἐμφωλεύει πάντοτε ὁ κίνδυνος γι’ αὐτές νά δεχθοῦν δικαστικές κυρώσεις, σέ περίπτωση πού κάποιοι βλαφθοῦν ἀπ’ τό ἐμβόλιο. Σύμφωνα μέ πρόσφατο νόμο πού κατάφεραν νά περάσουν στήν Εὐρώπη, τήν ἀποζημίωση γιά βλάβη ἀπό ἐμβολιασμούς τήν πληρώνουν τά κράτη, ἐνῶ στίς Η.Π.Α. πληρώνουν κατευθείαν οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες. Ὅμως, τόν Νοέμβριο τοῦ 2005, ὁ τότε συνήθης ὕποπτος Τζώρτζ Μπούς, μέ εἰδικό ὁμοσπονδιακό νόμο πού τόν ὀνόμασε «Βιοάμυνα πανδημικό ἐμβόλιο καί ἀνάπτυξη φαρμάκων» (No S. 1873), ἐπέβαλλε στούς Ἀμερικανούς νά ἐμβολιαστοῦν σχεδόν ὑποχρεωτικά ἐνάντια σέ μία ἀσθένεια πού δέν ὑπῆρχε. Ὁ νόμος αὐτός ἔδωσε πλέον τήν ἀπόλυτη κάλυψη τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, ἀπό τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, ἀφαιρῶντας τό μέχρι τώρα συνταγματικό δικαίωμα τῶν Ἀμερικανῶν, σέ περίπτωση βλάβης ἢ θανάτου. Σήμερα ὁ παγκόσμιος τζίρος τῶν φαρμάκων ξεπερνᾶ τά 700 δίς δολάρια!

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΟΛΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ

Το 2014 μέσα σε τρείς ημέρες θα στηθεί ο ναός του Σολωμόντα

Αντίγραφο του ναου του σολομώντα εχει φτιαχτεί στη Βραζιλία κοστίζει γύρω στα 20 εκατομμύρια δολλάρια ζυγίζει 666 τόνους, στη περιοχή του σάο πάολο και είναι ακριβές αντίγραφο του ναου του σολομώντα και χρόνος για να φτιαχτεί 4 χρόνια.
Ο ναός έχει σχεδόν χτιστεί στη βραζιλία θα αποσπαστεί και θα μεταφρεθεί στο ισραήλ όταν δεν θα υπάρχει πλέον το τέμενος του ομάρ από τους βομβαρδισμούς του ψευδοπολέμου για να τοποθετηθεί εκεί μέσα σε 3 μέρες θα γίνει η μεταφορά και έτσι θα βγεί και το γεγονός ότι ο αντίχριστος θα χτίσει σε 3 μέρες το ναό.Επαλήθευοντας έτσι και τους γέροντες της ορθοδοξίας ότι θα γίνουν επι των ημερών μας .

http://www.pame.gr/ekklisia-thriskeie...

KINΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ [μερος 1]


ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 4 ΜΕΡΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ!


 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ἐπανειλημμένως ἔχουμε ἀναφερθεῖ στά σατανικά σχέδια, τά ὁποῖα ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων πασχίζει νά ἐφαρμόσει σέ πλανητική κλίμακα, μέ ἕναν καί μοναδικό σκοπό: τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
Τά πανούργα αὐτά σχέδια τυγχάνουν πλήρους σατανικῆς ἐμπνεύσεως καί ἐπινοήσεως, ἔχουν ὡς πρωταρχικό σκοπό τή διάλυση τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, ἀποδομῶντας ἀρχικά κάθε ἀνθρωπιστική, ἠθική, χριστιανική, πατριωτική καί ὄχι μόνο ἀξία, καί στή συνέχεια τή δημιουργία μέσα ἀπό τίς στάχτες τῆς παγκόσμιας καταστροφῆς, τοῦ Κράτους τοῦ Ἀντίχριστου…
Γιά τούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας τά ἀνωτέρω δέν ἀποτελοῦν πρωτόγνωρη εἴδηση ἀλλά μᾶλλον λυπηρή ὑπενθύμιση. Στά πλαίσια λοιπόν τῶν ὅσων ἔχουμε κατά καιροὺς δημοσιεύσει γιά τό θέμα αὐτό, ἴσως κάποιοι θυμοῦνται τήν ἀναφορά μας, ὅτι βασικός προσανατολισμός τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἀποτελεῖ ἡ μέ κάθε τρόπο δραστική μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γής… Κάποιοι ἀναλυτές μάλιστα ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ βούληση τῆς «ἐλίτ» εἶναι νά περιορίσει τόν παγκόσμιο πληθυσμό σέ μόλις 500.000.000 κατοίκους!
Τό παρόν ἀποκαλυπτικό ἄρθρο λοιπόν, ἀναλύει ἕνα ἀπό τά πιό ἐπικίνδυνα μέσα μέ τό ὁποῖο ἡ «ἐλίτ» ἔχει ἀποφασίσει νά ὑλοποίησει τό «πρόγραμμά» της: τά ἐμβόλια.


ΓΕΝΙΚΑ
Τί ἀξία ἔχει ἕνας ἐμβολιασμός γιά μιά ἀρρώστια, ἀπό τήν ὁποία σέ 12 μῆνες, σέ ὅλη τήν Γερμανία, δηλαδή σέ περίπου 85 ἑκατομμύρια πολιτῶν, ὑπῆρξαν μόνο 62 περιπτώσεις, ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα, οἱ 33 (ποσοστό 53,2%) εἶχαν ἐμβολιασθεῖ γιά αὐτήν; Γιά τό Ἀμερικανικό Σύστημα Ὑγείας, οἱ ἀσθένειες πού δέν ξεπερνοῦν τίς 200.000 κρούσματα ἐτησίως ἀνά τόν κόσμο, θεωροῦνται σπάνιες, ἐνῶ στήν Εὐρώπη ὅταν ἐμφανίζεται μία ἀσθένεια μέ συχνότητα ἴση ἢ μικρότερη ἀπό 1 κρούσμα ἀνά 10.000 ἀνθρώπους, θεωρεῖται ἐπίσης σπάνια. Αὐτό μᾶς δείχνει ξεκάθαρα, ὅτι οἱ περιβόητες γρίπες τῶν «χοίρων» καί τῶν «πουλερικῶν» δέν ὑφίστανται κἂν στή λίστα τῶν σπανίων ἀσθενειῶν.
Στό Καπιτώλιο, τό Κογκρέσο προετοιμάζει ἕνα μέτρο, πού θά ἐγγυηθεῖ στούς παραγωγούς ἐμβολίων
ἐτήσιες εἰσπράξεις ἑκατομμυρίων δολαρίων, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς δόσεις πού μένουν ἀχρησιμοποίητες. Ἐκτός ἀπό τά ὅποια ἀντισώματα, ἐμπεριέχονται στά ἐμβόλια ἐπιπλέον 1000+ οὐσίες, ὡς στοιχεῖα πλήρωσης (fillers), γιά τίς ὁποῖες δέν ἔχουμε ἰδέα τί μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις ἔχουν.
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Νιγηρίας, ὅπου τόν περασμένο χρόνο ἡ ἐπίσημη Κυβέρνηση κατέθεσε ἀγωγή κατά τῆς φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, ζητῶντας νά τῆς δοθεῖ τό ποσό τῶν 7 δίς δολαρίων γιά πειραματικές φαρμακευτικές δοκιμές πού ἔκανε ἡ ἑταιρεία πρίν ἀπό 11 χρόνια σέ 200 περίπου παιδιά πού ἔπασχαν ἀπό μηνιγγίτιδα. Ἡ περίοδος τῆς ραγδαίας αὔξησης τῶν καρκινοπαθήσεων, ταυτίζεται χρονικῶς μέ τίς ἀντίστοιχες γενιές, στίς ὁποῖες ἄρχισαν νά ἐφαρμόζονται μαζικῶς οἱ ἐμβολιασμοί νηπίων.
«Γιά νά πουληθοῦν τά φάρμακά μας πρέπει νά ἐφεύρουμε ἀρρώστιες», ἦταν τό δισέλιδο ἄρθρο τῆς Γαλλικῆς ἐφημερίδας «Le Monde Diplomatique», τόν Μάιο τοῦ 2006, πού ταρακούνησε τό κατεστημένο τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν στήν Εὐρώπη. Ὁ παγκόσμιος τζίρος τῶν φαρμάκων ξεπερνᾶ τά 700 δίς δολάρια!
Ἀναλογικά, ὅσα φαρμακεῖα ἔχει μόνο ἡ Θεσσαλονίκη, ἔχει ὁλόκληρη ἡ Αὐστρία! Ὑπολογίζεται, ὅτι κάθε χρόνο καταναλώνονται στή χώρα μας περισσότερα ἀπό 440 ἑκατομμύρια μονάδες φαρμάκων! Σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοιχεῖα, καταγράφονται περίπου 40.000 περιπτώσεις δηλητηριάσεων κάθε χρόνο, ἀπ’ τήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φαρμάκων.
Ἀνάμεσα στίς 500 πιό κερδοφόρες Πολυεθνικές Ἑταιρεῖες, τίς πρῶτες 10 θέσεις καταλαμβάνουν φαρμακοβιομηχανίες, τά κέρδη τῶν ὁποίων ξεπερνοῦν τό ἄθροισμα τῶν κερδῶν τῶν ὑπολοίπων 490. Ἡ ἐξάλειψη τῶν θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἦταν ἀποτέλεσμα μετάβασης στή σύγχρονη ἐποχή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς ὑγιεινῆς διατροφῆς καί διαβίωσης, ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ ἀδυναμία ἀντιμετώπισής τους στίς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, παρά τούς ὅποιους ἐμβολιασμούς.


ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
Κι ἄλλες μηνύσεις γιά συνωμοσία μέ πρόθεση τή μαζική γενοκτονία – αὐτή τή φορά στίς Η.Π.Α.!
Στήν Πολωνία συνέλαβαν γιατρούς πού προκάλεσαν τό θάνατο ἀστέγων, χορηγῶντας τους τά ἐν λόγῳ ἐμβόλια!
Ἡ Πολωνία δήλωσε ὅτι θά ἀρνηθεῖ νά ἐμβολιάσει ἀκόμη καί ἕναν ἀπό τούς πολῖτες της, μήν παραχωρῶντας στήν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας τόν πλήρη ἔλεγχο ἐπί τῆς χώρας, κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς ὑποτιθέμενης πανδημίας.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ὁ Ὑπουργός Ὑγείας τῆς Νέας Ζηλανδίας δήλωσε πώς δέν πρόκειται νά γίνουν δοκιμές σέ ἀνθρώπους καί πώς δέ θά χρησιμοποιηθοῦν ὁποιαδήποτε ἀδοκίμαστα ἐμβόλια σέ κανέναν πολίτη τῆς χώρας του.
Οἱ κλινικές δοκιμές τοῦ ἐμβολίου κατά τῆς γρίπης τῶν χοίρων, θά δοκιμαστοῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν, ἀρχικά στούς πολῖτες τοῦ Rochester τῆς Νέας Ὑόρκης. Οἱ ἀρχές θά συλλαμβάνουν καί θά τοποθετήσουν σέ καραντίνα ὅσους δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐμβολιαστοῦν. Ἐπίσης, στό Rochester ὑπάρχει μία μακριά ἁλυσίδα κενῶν βαγονιῶν, μήκους 40 μιλίων, τά ὁποῖα βρίσκονται σταθμευμένα στά προάστια τῆς πόλης, καί μέ τά ὁποῖα σκοπεύουν νά ἀπομακρύνουν ὅσους δέν ἐμβολιαστοῦν, τοποθετῶντας τους κατόπιν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης τῆς FEMA (Ἀμερικανική Στρατιωτική Ἀστυνομία).Ἰατροί - Ἐθελοντές λαμβάνουν μέρος σέ ἄσκηση γιά τήν ἀντιμετώπιση πανδημίας
ἀπό τήν γρίπη τῶν πουλερικῶν στήν ἐπαρχία Χεφέι τῆς Κίνας


«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ,
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ 3ΠΛΑΣΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ
Οἱ θάνατοι (κυρίως παιδιῶν) σέ Ἀφρική καί Ἀσία, ἀπό ἑλονοσία μόνο!, εἶναι 3.000 ἀνά ἡμέρα. Γιατί αὐτό δέν ἀποτελεῖ κἂν εἴδηση, ἐνώ ἡ ὑποτιθέμενη πανδημία, μέ τά ἐλάχιστα θύματα, μονοπωλεῖ τά Μ.Μ.Ε. καί κινητοποιεῖ παγκόσμιους ὀργανισμούς καί κυβερνήσεις;
1. Κηρύσσεται πανδημία, κινητοποιοῦνται κυβερνήσεις, ξοδεύονται ἑκατομμύρια γιά τή γρίπη τῶν χοίρων, μέ 145 θύματα λιγότερα ἀπ’ αὐτά πού προκαλοῦν κάθε χρόνο οἱ κεραυνοί (1.170 θύματα τό χρόνο) καί ἀμελητέα μπροστά στά θύματα τῆς ἐποχιακῆς γρίπης, πού ἀνέρχονται σέ 250.000 ἕως 500.000 ἐτησίως, ἐνῶ τό 98% τῶν νοσούντων ἀναρρώνει χωρίς καμιά θεραπεία.
2. Σέ Γαλλία, Ἀγγλία, Ἀμερική (καί ἕπονται…) μεθοδεύεται ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός (μέ κυρώσεις γιά ὅποιον ἐπιμείνει νά αὐτοδιαχειρίζεται τό σῶμα του), ἐνῶ εἶναι γνωστό ὅτι:
α. Τά ἐμβόλια εἶναι ἀναποτελεσματικά, γεγονός πού τό παραδέχεται τηλεφωνικά ἀκόμη καί ὁ παρασκευαστής. «Εἶναι ἐξάλλου ἀκόμα ἀβέβαιο κατά πόσο μπορεῖ νά εἶναι ἀποτελεσματικά τά ἀντιγριπικά ἐμβόλια κατά τοῦ νέου στελέχους, τό ὁποῖο εἶναι γενετικά διαφοροποιημένο ἀπό ἄλλα στελέχη γρίπης. Ἀπό τήν ἄλλη, δέν ὑπάρχουν ἀποθέματα ἐμβολίων γιά τόν νέο ἰό. Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες ἤδη ἑτοιμάζουν ἕνα νέο ἐμβόλιο, ὅμως θά πάρει χρόνο γιά νά τελειοποιηθεῖ καί γιά νά παραχθεῖ σέ ἀρκετές ποσότητες ἀπό τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖες, ὥστε νά καλύψει τήν τεράστια παγκόσμια ζήτηση» (Διεθνῆ εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα).
β. Τά ἐμβόλια, πολλάκις ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἐπικίνδυνα, ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ 1918-19, κατά τή
διάρκεια τῆς ἱσπανικῆς γρίπης τῶν πτηνῶν, ὅπου μόνο οἱ στρατιῶτες καί κάποια ἄλλα ἄτομα πού εἶχαν ἐμβολιασθεῖ κατά τῆς γρίπης ἀρρώστησαν καί πέθαναν. Αὐτοί πού ἀρνήθηκαν τό ἐμβόλιο παρέμειναν ὑγιεῖς, μολονότι βοηθοῦσαν τούς ἀρρώστους καί μετέφεραν τούς νεκρούς. Ὁμοίως, καί ἀπό τόν ἐμβολιασμό τοῦ 1976, γιά τήν τότε πανδημία τῶν χοίρων, οἱ ἄνθρωποι πού πέθαναν καί παρέλυσαν ἦταν ὅσοι εἶχαν δεχθεῖ νά κάνουν τό ἐμβόλιο. Ἀπό τούς 145 θανάτους τῆς σημερινῆς «πανδημίας», οἱ 128 εἶναι στό Μεξικό, στό ὁποῖο εἶχε προηγηθεῖ δωρεάν ἐμβολιασμός τοῦ πληθυσμοῦ.
γ. Οἱ ἑταιρεῖες παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων ἔχουν ἀσυλία σέ περίπτωση ἀνήκεστων (ἀνεπανόρθωτων) βλαβῶν.
3. Τό πολυδιαφημιζόμενο Tamiflu (ἑταιρείας συμφερόντων τοῦ τέως ἀντιπροέδρου τῆς Ἀμερικῆς, Cheney) ἔχει ἀπό τό 2007 ἀπαγορευτεῖ στήν Ἰαπωνία γιά παιδιά, διότι προκάλεσε 14 θανάτους καί ἀνήκεστες βλάβες, ἐνῶ ἡ προβλεπόμενη ἀπό τήν ἑταιρεία ἐπωφελής δράση του ἔγκειται στή συντόμευση μόνο τῆς ἀνάρρωσης, κατά μία ἢ μιάμιση μόλις ἡμέρα.
4. Ἀποτελεσματική γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς γρίπης εἶναι ἡ ἐπαρκής ποσότητα βιταμίνης D, ἡ ὁποία ἐνεργοποιεῖται μέ ἔκθεση στόν ἥλιο (ἡ ἔξαρση τόν χειμώνα ὀφείλεται στήν ἔλλειψη τῆς βιταμίνης αὐτῆς, λόγῳ ἀνεπαρκοῦς ἔκθεσης στόν ἥλιο).
5. Δέν ὑπάρχει ὀργανισμός πού νά ἐλέγχει τί ἐμπεριέχεται στά ἐμβόλια. Γιά παράδειγμα, ὁ μεγαλύτερος παρασκευαστής ἐμβολίων, ἡ ἑταιρεία Baxter, ἔφτιαξε ἐμβόλιο πού περιεῖχε ζωντανό ἰό τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν καί ἀνθρώπινο ἰό καί τό ἔστειλε σέ 18 χῶρες. Ὅμως ἡ Τσεχοσλοβακία τό δοκίμασε πρῶτα σέ παπαγάλους, οἱ ὁποῖοι κατόπιν ἀπεβίωσαν καί ἔτσι ἀποκαλύφθηκε ἡ φύση τοῦ «ἐμβολίου». Παρόλο πού τό φιάσκο τῆς Baxter προκάλεσε ὀργή στήν Εὐρώπη, τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης στήν Ἀμερική δέν ἀνέφεραν κἂν τό γεγονός (οὔτε καί στήν Ἑλλάδα, φυσικά). Οἱ ἁρμόδιοι θεώρησαν πιό σοβαρό νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν ἀθώα «φραπελιά». Ἡ ἴδια ἑταιρεία ἀπέκτησε δικαιώματα γιά τήν παραγωγή τοῦ νέου ἐμβολίου κατά τῆς γρίπης τῶν χοίρων καί ἀναμένεται νά εἶναι ἕτοιμο τόν Ἰούλιο.
6. Πρόσφατα, Αὐστραλή Δημοσιογράφος - Ἐρευνήτρια ἐξέφρασε κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας), φαρμακοβιομηχανιῶν καί Ἀμερικανικῶν Παραγόντων, γιά βιοτρομοκρατία καί πρόθεση μαζικῶν δολοφονιῶν.