Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

ΟΙ 8 ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΟΝΑΧΟΣΈνας Αγιορειτης γέροντας συνιστούσε στους πιστούς να λένε τους οκτώ αυτούς μακαρισμούς που συνέταξε ο ίδιος.1. Μακάριο το σπίτι εκείνο όπου προσεύχονται, εκεί είναι η κατοικία του Κυρίου.


2. Μακάριο το σπίτι που δεν το αφήνουν για να συχνάσουν σε διεφθαρμένα ή επικίνδυνα κέντρα, εκεί μέσα θα βασιλεύει η χαρά.3. Μακάριο το σπίτι όπου δεν εισέρχεται ούτε η βλασφημία, ούτε τα κακά αναγνώσματα, ούτε η ακράτεια, γιατί θα πληρωθεί από ευλογίες και από ειρήνη.4. Μακάριο το σπίτι όπου ο ένας ανέχεται και εύκολα συγχωρεί τον άλλο, γιατί εκεί θα βασιλεύει η γλυκειά πνευματική γαλήνη.

5. Μακάριο το σπίτι που έχει στην πιο καλή γωνιά του την εικόνα του Χριστού και της Αγίας του Μητέρας, της Παναγίας, γιατί από αυτές ο καθένας θα αντλεί τη δύναμη για τον αγώνα της ζωής.6. Μακάριο το σπίτι όπου καλούν εγκαίρως τον ιερέα πλησίον των ασθενών γιατί ο θάνατος θα είναι ευλογημένος.7. Μακάριο το σπίτι όπου η κατήχησις, η ιερά Ιστορία και η ζωή των αγίων αναγινώσκονται, μελετώνται από κοινού, γιατί η πίστις θα παραμένει μέσα σ’ αυτό ζωηρή και πάντα φωτεινή.8. Μακάριο το σπίτι, όπου τα παιδιά ακούουν και σέβονται τους γονείς και όπου βλέπουν σ’ αυτούς το παράδειγμα όλων των αρετών, γιατί θα είναι ο προθάλαμος του ουρανού.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ομιλία Περί Πίστεως»Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ομιλία Περί Πίστεως»
(όπου παρατίθεται έκθεσις της ορθόδοξης ομολογίας)

1. Πιστεύομε στο Θεό, και πιστεύομε τον Θεό· άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πραγματικά πιστεύω τον Θεό σημαίνει ότι θεωρώ βέβαιες κι' αληθινές τις επαγγελίες που μας έδωσε· πιστεύω δε στον Θεό σημαίνει ότι φρονώ περί αυτού ορθώς.

Πρέπει δε να τα έχομε και τα δύο, να είμαστε αληθινοί και στα δύο και να συμπεριφερόμαστε έτσι, ώστε και να πιστευόμαστε από εκείνους που βλέπουν σωστά και πιστοί να είμαστε ενώπιον του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται η πίστις, και ως πιστοί ακριβώς να δικαιούμαστε από αυτόν «διότι»,λέγει, «ε πίστευσε ο Αβραάμ και τούτο υπολογίσθηκε για την δικαίωσή του».

Πώς λοιπόν πιστεύσας δικαιώθηκε ο Αβραάμ; Έλαβε από τον Θεό υπόσχεση για το σπέρμα του, που ήταν ο Ισαάκ, ότι θα ευλογηθούν όλες οι φυλές του Ισραήλ. Έπειτα διατάσσεται από τον Θεό να θυσιάσει, παιδί ακόμη, τον Ισαάκ που ήταν ο μόνος διά του οποίου επρόκειτο να εκπληρωθεί η υπόσχεσις. Και χωρίς ν' αντείπη τίποτε ο πατέρας, έσπευσε να γίνει αυτόχειρ του παιδιού του, ενώ θεωρούσε αυτήν την δι' αυτού υπόσχεση βέβαιη και έγκυρη.

2. Βλέπετε ποια είναι η πίστις που δικαιώνει; Αλλά επαγγέλθηκε και σε μας ο Χριστός κληρονομιά ζωής αΐδιας και τρυφής και δόξης και βασιλείας, ενώ έπειτα παρήγγειλε να πτωχεύωμε, να νηστεύωμε, να ζούμε με ευτέλεια και θλίψη, να είμαστε έτοιμοι για θάνατο, να σταυρώνουμε τους εαυτούς μας μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν λοιπόν σπεύδομε προς αυτά και πιστεύομε εκείνη την επαγγελία του Χριστού, πραγματικά επιστεύσαμε τον Θεό κατά το παράδειγμα του Αβραάμ, και τούτο θα υπολογισθεί για την δικαίωσί μας.

3. Και παρατηρήσατε την ακολουθία των προτάσεων. Το ότι δηλαδή εδέχθηκε να προσφέρει για σφαγή τον Ισαάκ δεν έγινε μόνο ισχυρά μαρτυρία και απόδειξις της πίστεως του Αβραάμ, αλλά υπήρξε και αίτιο του ότι ο Χριστός ε γεννήθηκε από το σπέρμα του, διά του οποίου ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης κι εκπληρώθηκε η επαγγελία. Διότι κατά κάποιον τρόπο ο Θεός έγινε οφειλέτης σ' αυτόν που έδωσε για τον Θεό τον μονογενή και γνήσιο υιό του· οφειλέτης ν' αντιδώση γι' αυτόν και την προς αυτόν επαγγελία τον δικό του μονογενή και γνήσιο υιό. Έτσι και σε μας· η χάρη των εντολών του Θεού σωφροσύνη και δικαιοσύνη και ταπείνωσις, η υπομονή των κάθε είδους κακώσεων και μετάδοσις των αγαθών, καθώς και η κακοπάθεια του σώματος με νηστείες και αγρυπνίες και γενικώς το να σταυρώνουμε τους εαυτούς μας μαζί με τα παθήματα και τις επιθυμίες, όχι μόνο είναι απόδειξις ότι πιστεύομε αληθινά στις επαγγελίες του Χριστού, αλλά και καθιστά κατά κάποιον τρόπο τον Θεό οφειλέτη να αντιπροσφέρη σε μας την αΐδια και άφθαρτη ζωή και τρυφή, την δόξα και βασιλεία.

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια.

Ρωμανός ο Μελωδός
Ελάτε, οι πιστοί όλοι, ας προσκυνήσουμε
το Χριστό Σωτήρα και Ελεήμονα.
Αυτόν υμνούν τα πλήθη των Αγγέλων
και αυτόν δοξολογούν οι μυριάδες των Ασωμάτων.
Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια,
μην περιφρονήσεις εμάς που σου δεόμαστε,
χτυπημένοι απ' τα κύματα τα μεγάλα της ζωής
και έρμαιοι του ασταθούς θηρίου.
Ω ανωτέρα των άνω Δυνάμεων,
Περιστερά απ' το Πνεύμα χρυσωμένη,
καμάρι και χαρά των Αποστόλων,
συμφωνία των Προφητών και των Μαρτύρων,
Βοήθεια του κόσμου όλου,
Πύργε ντυμένε χρυσάφι και πολύτιμε,
Πόλη δωδεκάπορτη, και Παράδεισε,
Κιβωτέ πανευωδίαστε του Πνεύματος.
Τείχος άγιο άπαρτο, και στήριγμα,
οχυρό των θρήσκων ψυχών
και Φυλακτήριο των αγνών των σωμάτων.
Σε τιμούμε, Βασίλισσα άσπιλη,
και υμνούμε το Γιο σου και Κύριο,
το Χριστό, το μόνο Φίλο των ανθρώπων,
για νά 'βρουμε χάρη κι έλεος
τη μέρα της κρίσης, ω Βασίλισσα...
Τότε, Κύριε, Κύριε σώσε με
κι απ' τη φωτιά την άσβεστη λύτρωσέ με.
Ας μπορώ να δω τη θεία σου εικόνα,
με καθαρή συνείδηση, και ν' αναφωνήσω:
Σε σένα αρμόζει τιμή και προσκύνηση,
στον Πατέρα, στο Γιο και στο Πνεύμα,
απ' όλη την κτίση καί πάντα,
στους αιώνες τους ατέλειωτους, ω Φίλε των ανθρώπων.

ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ;

ΜΑΣ <<ΧΡΕΩΝΟΥΝ >> ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ  ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΤΕΛΙΚΑ !!!
ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΕΘΡΟ ;;;

Απαντούν στη τζιχάντ με Σταυροφορία: Στα «όπλα» οι Ιρακινοί Χριστιανοί εναντίον των ισλαμιστών δολοφόνωνχριστιανοιΑπελπισμένοι, μην αντέχοντας να βλέπουν τους συγγενείς τους να σφάζονται από τους ισλαμιστές σαν τα πρόβατα και μην θέλοντας να εγκαταλείψουν την επί δύο χιλιετίες πατρίδα τους, Ιρακινοί Χριστιανοί αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα για να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα που ονομάζεται ISIS. 

Ο 44χρονος Henry Sarkis, αξιωματούχος του Ασσυριακού Πατριωτικού Κόμματος, το οποίο αποτελεί μία από τις πολλές πολιτικές οργανώσεις Ασσυρίων στο Ιράκ, δήλωσε στο  National Geographic ότι δεκάδες συμπατριώτες και ομόθρησκοί του αποφάσισαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Peshmerga, την επίσημη δύναμη ασφαλείας της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης, εναντίον της ISIS στο βορειοδυτικό Ιράκ.

«Αποφασίσαμε, παρά τις περιορισμένες δυνατότητές μας, να συμμετάσχουμε στον πόλεμο εναντίον των ισλαμιστών», δήλωσε ο Sarkis, ενώ πρόσθεσε ότι η πρώτη ομάδα των Χριστιανών μαχητών ονομάστηκε «Dukha», που στη γλώσσα των Ασσυρίων σημαίνει «θυσία».

Το κόμμα του, συνέχισε, αγόρασε όπλα με χρήματα από δωρεές Ασσυρίων της διασποράς. Στόχος τους είναι, όπως είπε, να διασφαλίζουν τα εδάφη που ανακαταλαμβάνουν οι Peshmerga, καθώς εκείνοι θα συνεχίζουν τον πόλεμο εναντίον της ISIS.

σχολιο ιστολογιου μας : εμεις το μονο που μπορουμε να ευχηθουμε ειναι η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !!!

 http://olympia.gr

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Κεραυνοί του δεξιού Ούγγρου πρωθυπουργού : «Στόχος μου είναι σταματήσω εντελώς την μετανάστευση......

 ...... Η σημερινή φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική είναι υποκριτική. Μερικοί ηγέτες δεν πτοούνται που η εθνοτική βάση του έθνους τους διαλύεται. Πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες για να επιβιώσει το έθνος, όχι να δίνουμε λεφτά για τους μετανάστες»


σχολιο ιστολογιου μας : ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ <<ΠΡΟΒΛΗΜΑ>> ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ !!!

Στο Ypres της Γαλλίας συγκεντρώθηκαν οι πρωθυπουργοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν θέματα πολιτικής.
Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orban, είπε σε μια συνάντηση ότι «ο στόχος κατά την διάρκεια της κυβέρνησής του είναι να σταματήσει απολύτως η μετανάστευση»,
«Νομίζω ότι η σημερινή φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική, η οποία θεωρείται προφανής και ότι έχει ηθική βάση, είναι υποκριτική ...»
Είπε ότι θέλει οι ηγέτες της ΕΕ να αναγνωρίσουν ότι η μετανάστευση είναι λάθος, και ο στόχος της Ευρώπης θα πρέπει να είναι να σταματήσει η μετανάστευση.
«Υπάρχουν δύο τύποι αντιδράσεων: κάποιοι με ζήλευαν, επειδή πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα, αν και θα το ήθελαν πολύ. Άλλοι διαφώνησαν: επειδή έχουν αποτύχει να αναστρέψουν τις δημογραφικές τάσεις με πολιτικές στήριξης της οικογένειας, έχουν διατηρήσει τις κοινωνικές εντάσεις με την επιδότηση της ανεργίας και δεν πτοούνται αν η εθνοτική βάση του έθνους-κράτους διαλύεται».
Ο Orban δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ουγγαρία να παραμείνει ευρωπαϊκή, εθνικά και πολιτισμικά, με τον Χριστιανισμό ως ακρογωνιαίο λίθο της.
Πρότεινε αντί για τη χρηματοδότηση της τρέχουσας πολιτικής για τη μετανάστευση, οι χώρες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να κάνουν τις πατρίδες των χωρών των μεταναστών ένα μέρος που θα μπορούν να ζήσουν καλύτερα, και επιπλέον, να επικεντρωθούν στην αύξηση του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη.
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Πρόνοιας με πληροφορίες ειδικά για την στήριξη της οικογένειας
Η ουγγρική κυβέρνηση έχει αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων της χώρας προσφέροντας φορολογική απαλλαγή για όσους έχουν τρία παιδιά και άνω, και επίσης θεσπίζοντας νομοθεσία, ώστε οι μητέρες να μπορούν να μείνουν στο σπίτι για τρία χρόνια μετά τον τοκετό.
Κατά συνέπεια, η ουγγρική κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τις γεννήσεις με μια συγχαρητήρια κάρτα για τα νεόνυμφα ζευγάρια.
«Εάν η αγάπη του ενός για τον άλλο γίνει η πηγή μιας νέας ζωής, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο για την οικογένειά σας. Ένα παιδί είναι ευλογία, και η υπόσχεση της επιβίωσης της οικογένειας και του έθνους μας», λένε οι συγχαρητήριες κάρτες.
Τον Μάιο του 2014, ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προσπαθεί να αυξήσει τους δείκτες γεννητικότητας των Ευρωπαίων.
«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι πολιτισμοί που δεν είναι ικανοί βιολογικά να διατηρηθούν ίδιοι είναι καταδικασμένοι να εξαφανιστούν. Ο πολιτισμός μας, η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό σήμερα».
ΚΟ: Από όσα έχω διαβάσει, δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Ιδιαίτερα όταν κοιτάζεις τις εγχώριες καρικατούρες που παρουσιάζονται ως «δεξιοί» (ούτε κι αυτό μπορούν να το πουν) και «πατριώτες». Αν δεν την έχετε διαβάσει, διαβάστε οπωσδήποτε την συγκλονιστική ομιλία του Ούγγρου πρωθυπουργού για την Ευρώπη: «Η πίστη, η εκκλησία, το έθνος και η οικογένεια δεν ανήκουν στο παρελθόν μας, αλλά στο μέλλον μας», την οποία (γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε) δημοσίευσε, κατά αποκλειστικότητα, ο ΚΟ. Τέτοια λόγια δεν θα ακούσετε πλέον από πολιτικούς, στην σημερινή θνήσκουσα πολυπολιτισμική/πολυφυλετική Ευρώπη, εκτός αν είναι «ακραίοι». Σκεφτείτε μάλιστα ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του αριθμού μεταναστών που δέχεται η Ουγγαρία με εκείνη που δέχεται η χώρα μας. Σημειωτέον, ότι ο Orban έχει δεχτεί αφόρητες πιέσεις από το εβραϊκό λόμπι να θέσει εκτός νόμου το τρίτο - κατά τις εθνικές εκλογές και δεύτερο πλέον μετά τις ευρωεκλογές - πολιτικό κόμμα, το «ακροδεξιό» Jobbik, και εκείνος όχι μόνο δεν το έχει κάνει, αλλά ούτε, ανέφερε το όνομά του σε συνέδριο κατά του «αντισημιτισμού» που έγινε στην Ουγγαρία από τις εβραϊκές οργανώσεις. Απλώς καταδίκασε τον αντισημιτισμό. Ούτε καταδίκασε τις θέσεις του Jobbik, ούτε ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων αντισημιτισμού στη χώρα του. Για αυτό το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κονγκρέσο εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση εκφράζοντας την «απογοήτευσή του» για την στάση που επέλεξε να τηρήσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Σημειωτέον, ότι η εβραϊκή κοινότητα της Ουγγαρίας είναι η μεγαλύτερη της Ανατολικής Ευρώπης. Για αυτό και για άλλα πολλά (όπως ότι είναι φιλο-Ρώσος), τον κατηγορούν ότι «έχει ποδοπατήσει τις ευρωπαϊκές αξίες», μέχρι ότι είναι «πιο επικίνδυνος από τους ακροδεξιούς του Jobbik».(Στην φώτο ο Ούγγρος πρωθυπουργός με τον ηγέτη του Jobbik, Gábor Vona).
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Αλλοδαπός κακοποιός διατάχθηκε να απελαθεί, αλλά μόλις τον πήγαν στο αεροδρόμιο θυμήθηκε ότι είναι «ομοφυλόφιλος» και η απέλαση ματαιώθηκε!
Ο 55χρονος Alvin Brissett, από την Τζαμάικα, βίαιος πατέρας δύο παιδιών, διέφυγε την απέλαση λίγα λεπτά πριν μπει σε αεροπλάνο για την Τζαμάικα - δηλώνοντας ξαφνικά ότι είναι ομοφυλόφιλος.
Ο Τζαμαϊκανός Brissett, ο οποίος διατάχθηκε να σταλεί πίσω στην πατρίδα του, έχει ένα βαρύ ποινικό μητρώο Συμπεριλαμβάνονται κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και βίαιη επίθεση. Ωστόσο, ενώ τον πήγαιναν με χειροπέδες σε ένα van στο αεροδρόμιο Gatwick, ανακοίνωσε ότι είναι gay και ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να σταλεί στη Τζαμάικα: γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει διακρίσεις εκεί.
Κι όμως! αυτός ο ισχυρισμός του σταμάτησε την απέλασή του στο δρόμο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια κατόπιν δίκης κρίθηκε ότι θα ήταν επιτρεπτό να σταλεί στο σπίτι του, όπως ήθελε η Υπουργός Εσωτερικών Theresa May, και να κερδίσει το δικαίωμα της παραμονής.
Δύο δικαστές σε υποθέσεις μετανάστευσης διέταξαν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά του στην οικογενειακή ζωή είναι πιο σημαντική από την επιθυμία της κυβέρνησης για την προστασία του κοινού από αυτόν. Ο Συντηρητικός βουλευτής Philip Davies, δήλωσε: «Η υπόθεση αυτή δείχνει τέλεια πώς ο νόμος είναι κ…. Πρέπει να είμαστε εντελώς περίγελος».
Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς που έκανε ό, τι δεν είναι πραγματικά ομοφυλόφιλος, Brissett δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είχα αυτό το δικαίωμα»!
Ο Brissett, από το Στράτφορντ, στο Ανατολικό Λονδίνο, ήταν 13 όταν ήρθε στη Βρετανία. Ο ίδιος έχει 18 καταδίκες για κλοπές, τρεις για κατοχή ναρκωτικών, και τέσσερις για την επίθεση.
Το 1993 φυλακίστηκε για επτά χρόνια για ληστεία, και πριν από δέκα χρόνια έλαβε ποινή 12 μηνών για κλοπή και απειλητική συμπεριφορά.
Στη συνέχεια, το 2009, αφού φυλακίστηκε για μια επίθεση στο δρόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε την απέλασή του στην Τζαμάικα. Ο Brissett αμέσως άρχισε να χρησιμοποιεί τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα - και το δικαίωμά του στην οικογενειακή ζωή – για να αμφισβητήσει την απέλαση, αλλά όλες οι εκκλήσεις του απέτυχαν. Τον Μάρτιο του 2011, η υπουργός υπέγραψε την διαταγή της απέλασης του.
Και τότε, ξαφνικά, στο δρόμο για το αεροπλάνο, είπε ότι «είναι gay». Η αστυνομία αμέσως σταμάτησε και τον επέστρεψαν στο αστυνομικό τμήμα. Μετά από μια σειρά από ακροάσεις οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι είναι ελεύθερος να παραμείνει.
Στην Βρετανία, υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τον τρόπο που οι εγκληματίες και όσοι τους απορρίπτεται η αίτηση για άσυλο προσπαθούν να αποφύγουν την απέλαση κάνοντας χρήση της ρήτρας του νόμου περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητώντας την διασφάλιση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή. Οι ισχυρισμοί ότι ο απελαθείς θα αντιμετωπίσει διακρίσεις και βία στην πατρίδα του γίνονται πολύ συχνά δεκτοί από τα δικαστήρια.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

Περικυκλωμένη η Ελλάδα απο Aλβανία, Σκόπια και Τουρκία με στρατόπεδα ακραίων Ισλαμιστών


 'προετοιμάζονται για Τζιχάντ σε Ευρώπη και Ρωσία.'Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη για το δίκτυο τρομοκρατών που υπάρχει στην Αλβανία προχώρησε σήμερα το ραδιόφωνο «Η Φωνή της Ρωσίας».Το κρατικό ραδιόφωνο της Ρωσίας καταγγέλλει πως στα αλβανικά εδάφη στην Αλβανία, στο Κόσοβο και σε ένα μέρος των Σκοπίων εκπαιδεύονται τρομοκράτες.
Σύμφωνα με πηγές οι τρομοκράτες εκπαιδεύονται υπό την αιγίδα της παραστρατιωτικής οργάνωσης AKSH (Αλβανικός Εθνικός Στρατός), η οποία εμφανίζεται ως διάδοχος του UCK.

Το ρωσικό ραδιόφωνο ισχυρίζεται ότι οι τρομοκράτες, τους οποίους χαρακτηρίζει «λευκούς διαβόλους», προετοιμάζονται για Τζιχάντ σε Ευρώπη και Ρωσία.
Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι στο μέλλον η Βοσνία, η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια, η νότια Σερβία και το Μαυροβούνιο θα γίνουν ένα ενωμένο Ισλαμικό κράτος. Σύμφωνα με τη «Φωνή της Ρωσίας», αυτή είναι η πρώτη φάση της κατάκτησης της Ευρώπης από ισλαμιστές στα πλαίσια του ισλαμικού σχεδίου “Ευρώπη 3000″.

aftonomi.gr
olympia.gr

Αυτό και αν λέγεται αμοιβαιότητα..Ισλαμικές σχολές τα σχολεία μας και τζαμί στον Βοτανικό με δικά μας λεφτά

Αρτάκη-Μαρμαράς: Ελληνικό σχολείο έγινε ισλαμική σχολή
Σε ισλαμική σχολή ιμάμηδων μετατρέπουν οι Τούρκοι ιστορικό ελληνικό σχολείο στην πόλη Αρτάκη, στην ακτή του Μαρμαρά. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και πέντε χρόνια και οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να το αρπάξουν.
Το σχολείο από την τότε ευημερούσα ελληνική κοινότητα της πόλης. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το σχολείο μετατράπηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μετά την εκδίωξη των Ελλήνων οι Τούρκοι μετέτρεψαν το κτήριο σε… σχολή ψαράδων. 
Μέχρι το 2007 λειτούργησε και πάλι ως τουρκικό, αυτή τη φορά, σχολείο. Το 2012 ανακαινίστηκε και τώρα, με απόφαση των τοπικών αρχών θα γίνει σχολή μουσικής για τους ιμάμηδες.

anti-neotaxites.blogspot.gr

Εφιαλτικά τα στοιχεία για την ISIS: Στα 100.000 άτομα η δύναμή της!!!Στον εφιαλτικό αριθμό των 100.000 ανδρών (και γυναικών) ανέρχεται η δύναμη της εγκληματικής ισλαμικής οργάνωσης ISIS (τώρα IS) όπως αποκάλυψε ιρακινός αξιωματούχος ασφάλειας.
Ο αριθμός αυτός των τζιχαντιστών (τους οποίους αίφνης ανακάλυψαν τα ελληνικά ΜΜΕ καθώς μέχρι και πριν από λίγο καιρό τους αποκαλούσαν «ακτιβιστές» και συριακή αντιπολίτευση…) εάν ισχύει είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τους 10.000(!) που οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο.
Ο κυριότερος λόγος για την εντυπωσιακή αυτή άυξηση της δύναμης της ISIS είναι η δυνατότητα της, όπως αναφέρεται να «απορροφά» και να ενσωματώνει στη δομή της πολυάριθμες άλλες ισλαμικές οργανώσεις «ακτιβιστών» που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Συρία αλλά και σε μεγάλο αριθμό εθελοντών που συρρέουν από την Ευρώπη. «Το ισλαμικό κράτος δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Είναι μια επέκταση άλλων ομάδων οι οποίες προϋπήρχαν», αναφέρει ο Hisham al-Hashimi ο οποίος είναι σύμβουλος των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.
Όπως αναφέρει ο ίδιος με την κατάληψη και της Μοσούλης τον Ιούνιο, η οποία είναι σουνιτικό προπύργιο, η ISIS κατόρθωσε να εντάξει στη δύναμη της χιλιάδες νέους εθελοντές πολλοί εκ των οποίων υπηρετούσαν στον Στρατό του Saddam Hussein και τώρα είναι αντίθετοι στην Σιιτική κυβέρνηση του Ιράκ. Ο κίνδυνος όμως της ISIS δεν αφορά μόνο το Ιράκ βέβαια αλλά και την Ευρώπη καθώς στα σχέδια της οργάνωσης είναι η επέκταση του «Χαλιφάτου» και στην Ευρώπη σύμφωνα με το χάρτη που έχει δημιουργήσει η ίδια.
Όπως αναφέρεται από τον αυστριακό Τύπο κύρια πύλη διακίνησης των ισλαμιστών προς και από την Ευρώπη αποτελεί η Αυστρία και τα Βαλκάνια. Οι ισλαμιστές χρησιμοποιούν την Αυστρία καθώς βρίσκεται σε καίρια θέση στον οδό προς τα Βαλκάνια και από εκεί προς την Τουρκία χώρα η οποία ακόμη και τώρα δεν εμποδίζει τους εθελοντές να εισέρχονται στην Συρία, αν και τυπικά η Άγκυρα έχει αποκαλέσει την οργάνωση ως τρομοκρατική.
«Ο πόλεμος στη Συρία προσελκύει χιλιάδες εθελοντές της ISIS από όλη την Ευρώπη στην Αυστρία» σύμφωνα με έκθεση των αυστριακών υπηρεσιών ασφαλείας και αντι-τρομοκρατίας.
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως πολλοί εξ αυτών είναι Τσετσένοι οι οποίοι έρχονται από τον Καύκασο στην Αυστρία και από εκεί στα Βαλκάνια για να εισέλθουν στην Συρία μέσω Τουρκίας, ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για πλέον σκληρούς και φανατικούς ισλαμιστές που πολεμούν εκεί. Στην έκθεση τονίζεται πως η Αυστρία έχει γίνει κύριο κέντρο συγκέντρωσης και οργάνωσης της ISIS με τους εθελοντές να ταξιδεύουν μέσω των δυτικών Βαλκανίων προς την Τουρκία. Η ίδια διαδρομή ισχύει και για όσους επιστρέφουν από την Συρία για να αναλάβουν ηγετικές και οργανωτικές θέσεις σε διάφορες χώρες μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.
Ο ρόλος της Τουρκίας όπως τονίζεται είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς αδυνατεί (κυριότερα δεν θέλει) να ελέγξει τα σύνορά της με τη Συρία με αποτέλεσμα η «κυκλοφορία» των τζιχαντιστών προς και από τη Συρία μέσω της Τουρκίας να είναι πρακτικά απρόσκοπτή. Πολλοί δε εξ αυτών καταλήγουν στην Ελλάδα μέσω της γνωστής Αιγιακής οδού υπό το μανδύα των «μεταναστευτικών ροών».
Η θέση της Ελλάδας στη διακίνηση, οργάνωση και ισχυροποίηση της ISIS είναι πλέον κρίσιμη καθώς προσφέρει άσυλο σε σημαντικό τζιχαντιστών οι οποίοι δρουν στη συνέχεια ανεξέλεγκτα.
Φυσικά κανένα μέτρο ούτε και καν σύνταξη κάποιας έκθεσης ανάλογης των αυστριακών μυστικών υπηρεσιών δεν έχει γίνει στη χώρα μας και κάνεις γνωρίζει πόσο η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον.
ΠΗΓΗ
katohika.gr

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ῎Εσφιξε τόν σάκκο του γιά μιά ἀκόμη φορά πάνω του κι ἀκούμπησε τό περιεχόμενό του νά βεβαιωθεῖ ὅτι ἦταν ἀκόμη ἐκεῖ. ῾Η   ἐπιστολή τοῦ βασιλιᾶ πού μετέφερε. Οἱ ὁδηγίες ἦταν σαφεῖς: χωρίς καμμία χρονοτριβή θά ἔπρεπε νά σπεύσει νά παραδώσει τήν ἐπιστολή στόν μέγα καί φημισμένο ἅγιο τῆς ἐποχῆς, τόν ἀββᾶ ᾽Αντώνιο.
Στήν ἀρχή ὅταν τόν κάλεσαν στά ἀνάκτορα ἐπειγόντως πίστεψε ὅτι πρόκειται γιά μία ἀπό τίς ἀποστολές πού συνήθως ἀνελάμβανε: νά μεταφέρει ὡς ὁ κύριος ταχυδρόμος τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς ἐπιστολή γιά κάποιον ἀπό τούς ἡγεμόνες τῆς αὐτοκρατορίας ἤ κάποιον ἄλλον πού σχετίζεται μέ τά συμφέροντα τοῦ ἀχανοῦς κράτους. Θεωρεῖτο ὁ πιό ἔμπιστος ἀπό ὅλους, γι᾽ αὐτό  καί χαιρόταν κάθε φορά πού τόν καλοῦσαν, ὅπως καί  ἔνιωθε τήν μεγάλη εὐθύνη πού ἐπωμιζόταν, καθώς ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας, ὁ σπουδαῖος καί μεγάλος Κωνσταντίνος, μπροστά στόν ὁποῖο ἔκλιναν γόνυ φοβεροί καί τρομεροί βασιλεῖς ἄλλων λαῶν, τόν ἐμπιστευόταν.
Μέ ἔκπληξη ἀλλά καί μεγάλη χαρά ἄκουσε ἀπό τό στόμα τοῦ φοβεροῦ στρατηλάτη τήν ἀνάθεση τῆς ἰδιότυπης ἀποστολῆς. ῾Θά πᾶς στόν ἀββᾶ ᾽Αντώνιο, τόν ἅγιο τοῦ Θεοῦ πού ζεῖ στά βουνά τῆς Αἰγύπτου, καί θά τοῦ πεῖς: ᾽Εγώ, ὁ Κωνσταντίνος ὁ βασιλιᾶς, σέ παρακαλῶ, ἅγιε Γέροντα, νά ἔλθεις στήν πρωτεύουσα, τήν δική μου πόλη, νά σέ δῶ, νά σέ ρωτήσω γιά προβλήματα πού μέ ἀπασχολοῦν, νά μέ εὐλογήσεις. Θά τό θεωρήσω μεγάλη μου τιμή ἄν ἀνταποκριθεῖς στήν πρόσκλησή μου᾽. Τοῦ ᾽βαλε στά χέρια καί ἐπιστολή πού ἔλεγε τά ἴδια κι ἀκόμη περισσότερα, σφραγισμένη μέ τήν αὐτοκρατορική βούλα  του. ῾Θά τήν παραδώσεις στά χέρια τοῦ ἴδιου τοῦ ἀββᾶ᾽, ἦταν τά τελευταῖα λόγια τοῦ βασιλιᾶ, πρίν κάνει ὑπόκλιση ὁ ταχυδρόμος καί ἀποχωρήσει.
Πῆρε μαζί του κι ἕναν ἄλλο ἔμπιστο δικό του ἄνθρωπο ὁ ταχυδρόμος, μέ τήν ἔγκριση τοῦ βασιλιᾶ, κι ἔφυγε. ῾Η σοβαρότητα τοῦ προσώπου τοῦ αὐτοκράτορα δέν τοῦ ἄφηνε τήν παραμικρότερη ἀμφιβολία γιά τό πόσο σημαντική ἦταν ἡ ἀποστολή του. ῎Ενιωθε ὅμως καί μεγάλη χαρά  μέσα του, γιατί καθώς δέν ἦταν ἄσχετος πρός τήν χριστιανική πίστη κι εἶχε καί ὁ ἴδιος ἀκούσει τίς φῆμες γιά τήν ἁγιότητα τοῦ ἀνδρός αὐτοῦ, τοῦ ᾽Αντωνίου τῆς Αἰγύπτου, ἤθελε πολύ νά τόν συναντήσει. ῾Μοναδική εὐκαιρία καί μεγάλη εὐλογία᾽ ἔλεγε καί ξανάλεγε.
Ψηλάφησε καί πάλι ἐνστικτωδῶς τόν σάκκο του. ῾Ησύχασε. ῾Η τυλιγμένη καλά ἐπιστολή ἦταν στήν θέση της. Εἶχε φθάσει πιά στήν Αἴγυπτο μέ τόν συνοδό του κι ἀνέβαιναν στά ἄγρια καί ἐρημικά βουνά πού ᾽χαν μάθει ὅτι ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. ῾Η κούραση καί λίγο ὁ φόβος τῆς ἐρημιᾶς εἶχαν ἀρχίσει νά δείχνουν τά σημάδια τους πάνω τους, ἀλλά ἡ ἐντολή τοῦ βασιλιᾶ καί τό ὅραμα νά συναντήσουν τόν μεγάλο ἀββᾶ φτέρωναν τά πόδια τους καί γιγάντωναν τήν καρδιά τους.
῾Δέν εἴμαστε μόνοι᾽, εἶπε ξάφνου ὁ συνοδός τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ταχυδρόμου. ῾Κάποιος εἶναι ἐκεῖ στό βάθος κι ἴσως πρόκειται γιά κανέναν κυνηγό ἀγρίων ζώων, ἄν κρίνω ἀπό τό τόξο καί τίς σαΐτες πού βλέπω νά κουβαλᾶ᾽. Δέν ἔπεσε ἔξω. Δέν ἄργησαν νά συναντηθοῦν μέ τόν ἄνθρωπο καί νά δοῦν καί νά μάθουν ὅτι πράγματι ξεμάκρυνε στά ἄγρια βουνά κυνηγώντας θηρία. ῾Δέν ἔχω πιάσει ἀκόμη τίποτε᾽, τούς εἶπε,  ῾ἀλλά ξέρω ὅτι ὑπάρχουν ἐδῶ θηράματα σπουδαῖα καί δέν θέλω νά χάσω τήν εὐκαιρία. ᾽Εσεῖς ὅμως πῶς καί βρεθήκατε στά μέρη αὐτά; Πρέπει νά ᾽χει κανείς σοβαρό λόγο νά βρεθεῖ ἐδῶ πάνω, κι ἀπ᾽ ὅ,τι βλέπω δέν εἶστε ντόπιοι ἀλλ᾽ ούτε καί...κυνηγοί᾽. Χαμογέλασε.
῾Πράγματι, ἀδελφέ᾽, εἶπε ὁ ταχυδρόμος, ῾δέν εἴμαστε κυνηγοί σάν κι ἐσένα, ἀλλά κατά κάποιον τρόπο καί εἴμαστε. Κι ἐμεῖς ῾κυνηγᾶμε᾽ ἕναν ἅγιο τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς εἶπαν ὅτι ζεῖ στά μέρη αὐτά, τόν ἀββᾶ ᾽Αντώνιο ἄν ἔχεις ἀκούσει. Μᾶς δημιουργήθηκε ἡ ἐπιθυμία νά πᾶμε νά τόν δοῦμε καί νά πάρουμε τήν εὐλογία του᾽. ῎Ελαμψε τό πρόσωπο τοῦ κυνηγοῦ. ῾Τόν ἀββᾶ ᾽Αντώνιο; Καί ποιός δέν ἔχει ἀκούσει γι᾽ αὐτόν τόν ἅγιο ἄνθρωπο; Προσωπικά, δέν ἔτυχε ποτέ νά τόν δῶ καί πρέπει ἀπ᾽ ὅ,τι ξέρω πράγματι σ᾽ αὐτά τά βουνά νά εἶναι ἡ σπηλιά του. Σ᾽ ὅλη τήν Αἴγυπτο κι ἀκόμη πιό πέρα ἀκούγεται ὅτι εἶναι μεγάλος ἅγιος, τόσο πού λένε πολλοί ὅτι τόν ἀγαπᾶ ἰδιαίτερα ὁ Θεός καί κάνει θαύματα.  ῾Θεοφιλῆ᾽ τόν χαρακτηρίζουν ὅλοι. Λένε μάλιστα ὅτι πολεμάει πολύ καί τούς δαίμονες κι ὅτι ὅποιος τόν βλέπει καταλαβαίνει ἀμέσως ὅτι εἶναι ὁ ᾽Αντώνιος, γιατί τό πρόσωπό του ἔχει μία ἰδιαίτερη λάμψη. Πρέπει νά εἶναι πάνω ἀπό τά ἀνθρώπινα. Νά μήν εἶναι σάν κι ἐμᾶς!᾽ ῎Εγινε μία μικρή παύση.
῾᾽Αδελφέ, πρέπει νά σέ ἀφήσουμε᾽, εἶπε ξαφνικά ὁ ταχυδρόμος, καθώς ἀναλογίστηκε τήν ἀποστολή του καί τήν ἐντολή τοῦ βασιλιᾶ. ῾Δέν ἔχουμε πολύ χρόνο στήν διάθεσή μας. ῞Οπως εἶπες, δέν εἴμαστε ἀπό τά μέρη αὐτά καί πρέπει νά βιαστοῦμε. ᾽Απ᾽ ὅ,τι καταλαβαίνουμε ἔχουμε ἀκόμη δρόμο πολύ νά διαβοῦμε᾽. Τόν ἀποχαιρέτισαν, ἀφήνοντάς τον προβληματισμένο καί λίγο μετέωρο. Κοίταξαν ἕνα γύρω τά βουνά γιά νά προσανατολιστοῦν, μέ βάση τίς ἀκριβεῖς πληροφορίες πού εἶχαν πάρει,  καί συνέχισαν μέ κάποια ἐνοχή μέσα τους λόγω τῆς ἀπρόβλεπτης καθυστέρησής τους. ῾Ο κυνηγός τούς κοίταξε νά ἀπομακρύνονται, ἀνασήκωσε τούς ὤμους του καί πῆρε τά σύνεργά του ἀποφασισμένος νά συνεχίσει τό δικό του ἔργο. ῾῾Ο ᾽Αντώνιος!᾽ μονολόγισε. ῾Γιά φαντάσου!᾽
Οἱ δύο ἀπεσταλμένοι φτάσανε κάποια στιγμή. Βοηθήθηκαν καί ἀπό τό γεγονός ὅτι συνάντησαν καί κάποιους ἄλλους πού πήγαιναν γιά τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου. ῞Ενα μικρό τσοῦρμο περίμενε ἔξω ἀπό τήν σπηλιά τοῦ ᾽Αντωνίου. ῾Ο ἀββᾶς δέν εἶχε ἐμφανιστεῖ ἀκόμη. Σιγομουρμούριζαν κάποιοι στήν ἀναμονή, ἐνῶ ἄλλοι ἔκαναν προσευχή. ῾Ο τόπος γύρω τους ἦταν ἀπαράκλητος.
Κάποια στιγμή σάν νά βγῆκε λάμψη ἀπό τήν σπηλιά. Φάνηκε στήν εἴσοδό της ὁ ἀββᾶς, ὁ ᾽Αντώνιος, ὁ μέγας ᾽Αντώνιος. ῞Ολοι σώπασαν καί μέ ἔκσταση κοίταζαν τό πρόσωπό του. ῾Εἶχε δίκιο ὁ κυνηγός᾽, μουρμούρισε ὁ ταχυδρόμος στόν συνοδό του. ῾Γι᾽ αὐτό πού μᾶς εἶπε ὅτι ἔχει ἀκούσει πώς λάμπει τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου᾽. ῾Ορισμένοι δέν ἔκρυβαν τήν συγκίνησή τους καί τά δάκρυά τους κυλοῦσαν ἀβίαστα ἀπό τά μάτια τους. Ὁ ᾽Αντώνιος στάθηκε γιά μιά στιγμή καί εὐλογώντας τούς συγκεντρωμένους προχώρησε ἀποφασιστικά πρός τήν μεριά τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ βασιλιᾶ.
῾Ξέρει, κάτι ξέρει᾽, ψιθύρισε μέσα ἀπό τά δόντια του ὁ ταχυδρόμος. ῾῾Ο Θεός τόν φώτισε καί μᾶς κατάλαβε᾽. Εἶπε τήν ἀλήθεια. ῾Ο ᾽Αντώνιος ἦλθε κοντά τους καί τούς πῆρε παράμερα. ῾Καλῶς ἤλθατε᾽, τούς εἶπε γεμᾶτος στοργή καί ἐνδιαφέρον. ᾽Από τά μάτια του σάν νά χυνόταν ὁ ἥλιος. ῎Εσκυψαν καί τοῦ φίλησαν μέ σεβασμό τό χέρι. ῾῾Ο Χριστός μας πάντοτε νά σᾶς εὐλογεῖ᾽, συνέχισε. ῾Ξέρω ὅτι ἤλθατε ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας γιά νά μοῦ πεῖτε καί νά μοῦ δώσετε κάτι᾽.
῾Ο ταχυδρόμος ἔνιωσε τά πόδια του νά μήν τον κρατᾶνε. Εἶχε βρεθεῖ ἐπανειλημμένως μπροστά σέ σπουδαίους καί ἄγριους ἡγεμόνες, ἀλλά καρδιωμένος πάντοτε γιατί ἦταν στήν δούλεψη τοῦ μεγάλου αὐτοκράτορά του. Τώρα ὅμως αἰσθάνθηκε ὅτι βρισκόταν ἀδύναμος  μπροστά στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τό φωτεινό καί πρᾶο βλέμμα τοῦ ἁγίου τοῦ ἔδωσε θάρρος νά μιλήσει. ῾᾽Αββᾶ, εἴμαστε πράγματι ἀπεσταλμένοι τοῦ βασιλιᾶ, τοῦ Κωνσταντίνου, πού μᾶς ἔστειλε νά σοῦ μεταφέρουμε τήν βαθειά ἐπιθυμία του νά ἔλθεις στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά σέ δεῖ καί νά τόν εὐλογήσεις. Σέ παρακαλεῖ πολύ γι᾽ αὐτό᾽. ῎Ανοιξε τόν σάκκο του κι ἔβγαλε  τήν τυλιγμένη ἐπιστολή,  τήν σφραγισμένη ἀπό τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα, καί τήν ἀπίθωσε στά χέρια τοῦ ᾽Αντωνίου.
Ὁ ᾽Αντώνιος δέν εἶπε τίποτε. Φάνηκε σάν νά προσεύχεται. ῾Καλά, καλά, θά δῶ᾽, εἶπε σέ λίγο κι ἔβαλε τό ἡγεμονικό γράμμα κάπου στόν χιτώνα του. ῾Πρός τό παρόν, ἐλᾶτε νά ξαποστάσετε καί νά κεραστεῖτε μαζί μέ τούς ἄλλους᾽. Τούς ὁδήγησε μπροστά στήν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς, ὅπου ἤδη εἶχαν καθήσει οἱ ἄλλοι προσκυνητές κυκλοτερά, καί κάθησαν κι αὐτοί.

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΟΛΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ <<ΧΟΡΤΑΣΕΙ>> ΑΠΟ ΠΑΧΥΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ  ΛΟΓΙΑ !!!
Ένας ερημίτης μαζί με τον υποτακτικό του θέλησε να μεταβεί σε κάποια πόλι να κηρύξουν.
Περπάτησαν στους δρόμους της πόλεως μια ολόκληρη ημέρα χωρίς να μιλήσουν για το Χριστό.
Σοβαροί, απλοί, ταπεινοί, προσεκτικοί σε κάθε βήμα των, σε κάθε κίνησί των.
Ενώ ο ήλιος έγερνε στην δύση ο υποτακτικός ανησύχησε και ρώτησε να μάθει πότε θα κηρύξουν για τον Χριστό.
Και ο γέροντας απάντησε:
-Το κήρυγμα έγινε.
-Πότε;
-Δεν το κατάλαβες; Και όμως το κήρυγμα έγινε.

Η απλότης, η σεμνότης, η σοβαρότης και τα γεμάτα καλοσύνη και ιλαρότητα πρόσωπά των αποτελούσαν ένα βροντερό κήρυγμα.
Οι άνθρωποι στην εποχή μας κουράστηκαν από τα λόγια και τις υποσχέσεις, από τις φιλοσοφίες και τις ηθικοδιδασκαλίες των ανθρώπων.
Τώρα ζητούν έργα και ζωή παραδειγματική. Και το παράδειγμα του χριστιανού είναι το πιο βροντερό κήρυγμα. Αυτό ας μη το λησμονούμε ποτέ.
orthopraxiaa.blogspot.gr

ΟΙ «ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ» ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΞΥΠΝΑΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ !!!Λοβέρδος: «Η Εκκλησία και η Πολιτεία πορεύονται μαζί και συνεργάζονται για το καλό όλων»!!!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης,
(Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος)

Για πρώτη φορά στην Ιστορία αυτού του τόσο ταλαιπωρημένου τόπου είναι καταπληκτική η σύμπνοια και η ταύτιση απόψεων διαφορετικών, ακόμα και αντιπάλων πολιτικών παρατάξεων για το αντιρατσιστικό και για την απόορθοδοξοποίηση του Ελληνικού λαού. Αλλά το πιο καταπληκτικό είναι πως μαζί τους, αγκαλιασμένοι χέρι χέρι, βρίσκεται στην συντριπτική της πλειοψηφία και η Εκκλησιαστική ιεραρχία, η οποία έχει συνταυτιστεί με τους πολιτικούς ταγούς που αδίστακτοι προχωρούν στην πορεία αποκαθήλωσης των ελληνοχριστιανικών συμβόλων και της ριζικής αποταύτισης του πολιτών αυτής της χώρας.

Αριστεροί, κεντροαριστεροί, κεντρώοι, κεντροδεξιοί, δεξιοί, κλπ όλοι στο πολιτικό θέατρο της υποκρισίας, ρασοφόροι και κληρικοί, όλοι μαζί υπέρ της καταστροφής των παραδοσιακών προτύπων, υπέρ της ανάδειξης του Ισλάμ και της πάσης φύσεως διαστροφής για την «πρόοδο» και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων, (ποιων Ελλήνων ;). 
Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν με οργή και… μίσος όσους καλλιεργούν υποτίθεται το «μίσος» του ρατσισμού. Ανελέητος ρατσισμός εναντίον αυτών που αντιτίθενται στο αντιρατσιστικό. Αποβολή από την δημόσια ζωή και ακόμα χειρότερα διώξεις και φυλακίσεις απο εδώ και πέρα σε όσους προσπαθούν ακόμα να υψώσουν κάποια φωνή σε όλη αυτή την Νεοταξική λαίλαπα που υποσκάπτει εκ θεμελίων τις βάσεις με τις οποίες έζησε επί αιώνες ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. 
Η προδοσία δεν έχει όρια και όταν αρχίζει δεν ξέρει κανείς πότε τελειώνει. Άλλωστε η αμοιβή των προδοτών είναι πλουσιοπάροχη και έρχεται από πολύ ψηλά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από το σκοτεινό και αιματοβαμμένο ευρωπαϊκό κέντρο που δεν γνωρίζει ούτε θρησκεία, ούτε ανόητες «συναισθηματικές παρεκκλίσεις», αλλά όπως ο μεγάλος πρόγονος του που αιματοκύλισε όλη την Ευρώπη, βαδίζει σταθερά στην απόλυτη υποδούλωση αυτού που κάποτε το έλεγαν Ενωμένη Ευρώπη.
Το παιχνίδι είχε στηθεί με πολύ όμορφο και κομψό τρόπο έτσι ώστε ο χαμένος να μην έχει καμία δυνατότητα ούτε να ανασάνει. 
Όσοι είναι αντίθετοι με το κατεστημένο, Πολιτικό και Εκκλησιαστικό, είναι ρατσιστές, είναι φασίστες, είναι οπισθοδρομικοί, είναι εγκληματίες, είναι αποβράσματα που θα πρέπει να εξοντωθούν, θα πρέπει εξολοθρευτούν. 
Όσοι είναι αντίθετοι με όλες τις διαστροφές της ανθρώπινης φύσης, με την καθημερινή εισβολή χιλιάδων μουσουλμάνων, με την διάλυση της κοινωνίας, με την αφαίρεση του σταυρού από την σημαία, με την κατάργηση όλων των Ελληνορθόδοξων δημόσιων προτύπων, με την αποκαθήλωση των Ιερών Εικόνων από τα Δημόσια Ιδρύματα, με την Οικουμενιστική Πανθρησκεία, την κατάργηση του άβατου του Αγίου Όρους, είναι αισχρά εμπόδια στην «πρόοδο» και θα πρέπει να αποβληθούν με κάθε μέσο.
 Όσοι προσπαθούν να αρθρώσουν διαφορετικό λόγο, καλλιεργούν την χωρητικότητα, είναι τυφλοί και δεν βλέπουν πως ο κόσμος εξελίσσεται, (προς τα πού ; ), είναι εχθροί της ομαλότητας, είναι ανώμαλοι που διαταράζουν την ηρεμία, (του θανάτου), των πολιτών και θα πρέπει να εξοντωθούν με όλα τα μέσα που διαθέτει το σύστημα. 
Αυτό το σύστημα στηρίζεται εκτός από τα πολιτικά ανδρείκελα και σε διατεταγμένους ρασοφόρους που βρίσκονται στην ίδια γραμμή κατεδάφισης των πάντων, ευτελισμού όλων των ορθόδοξων συμβόλων και απαξίωσης κάθε φωνής που ακόμα προσπαθεί μέσα στους κόλπους της εκκλησίας και της ιεροσύνης να αντισταθεί στην πορεία εκρίζωσης της Ορθοδοξίας από την χώρα, στην οποία ο ίδιος ο Παντοδύναμος είχε δώσει την ευλογία Του να αναδεχτεί σαν η νέα κληρονομιά Του μετά την προδοσία των Ιουδαίων.
Η εικόνα είναι ζοφερή αλλά δεν έσβησαν οι εστίες αντίστασης σε όλο αυτό το σύγχρονο ολοκαύτωμα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι λίγοι είναι μεγάλη και σωτήρια ελπίδα. Αυτοί το ξέρουν πως είναι μια θλιβερή και παράνομη μειοψηφία και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως εκτραχύνονται όλο και περισσότερο. Αλλά μέσα από τα αδιέξοδα τους που συνεχώς θα πληθαίνουν, έσσεται η αποκατάσταση και η αναστύλωση, κόντρα σε όλο αυτό το συνονθύλευμα και στους συνοδοιπόρους της καταστροφής.

Ρομποτικός εγκέφαλος αντλεί γνώση από το Διαδίκτυο


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ !!!

Έναν ευφυή ρομποτικό «εγκέφαλο», ο οποίος αντλεί γνώσεις και βελτιώνει τις δεξιότητές του σερφάροντας στο Διαδίκτυο ανέπτυξαν αμερικανοί επιστήμονες.
Ο Robo Brain, όπως ονομάζεται, αποτελεί προϊόν της συνεργασίας ερευνητών από τα πανεπιστήμια Κορνέλ, Μπράουν, Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Το πρότζεκτ έχει την οικονομική υποστήριξη μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών όπως π.χ. της Google, της Microsoft και της Qualcomm.
Στόχος των ερευνητών είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» συστήματος που να επιτρέπει την διαρκή ενημέρωση των απανταχού ρομπότ για την καλύτερη διάδρασή τους με το περιβάλλον και τους ανθρώπους, οδηγώντας έτσι σε καλύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.
Σχεδιασμένος ώστε να «μαθαίνει» διαδικτυακά, ο Robo Brain συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες από εκατομμύρια ιστοσελίδες που επισκέπτεται, τις οποίες στη συνέχεια προσφέρει στα απανταχού ανθρωποειδή ρομπότ, βοηθώντας τα με τον τρόπο αυτόν για την καλύτερη εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.
Ενα παρόμοιο πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και στην Ευρώπη, το οποίο υλοποιήθηκε με την πολύτιμη οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το RoboEarth, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια διαδικτυακή «εγκυκλοπαίδεια» ή αλλιώς ένας «παγκόσμιος ιστός» για ρομπότ, παρουσιάστηκε επισήμως από ερευνητές του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της Αιντχόφεν, στην Ολλανδία, τον περασμένο Ιανουάριο.
Το σύμβολο του Robo Brain
Ο Robo Brain «κουρδίζεται»

"Πρώτη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ταπείνωση, πού εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Κι ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος λέγει: "Πρώτη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ταπείνωση, πού εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο. Δεύτερο εἶναι τό πένθος καί ἡ πηγή τῶν δακρύων, καί γι' αὐτά θέλω νά πῶ πολλά ἀλλά δέν βρίσκω λόγια ἀρκετά, γιά νά μιλήσω γι' αὐτά ὅπως πρέπει. Εἶναι ἕνα θαῦμα ἀνεκδιήγητο, γιατί τρέχουν τά δάκρυα ἀπό τά μάτια καί ξεπλένουν νοερά τήν ψυχή ἀπό τόν μολυσμό τῆς ἁμαρτίας. Ὤ δάκρυα πού ἀναβρύζετε ἀπό θεϊκό φωτισμό κι ἀνοίγετε τόν οὐρανό, καί μοῦ προξενεῖτε θεϊκή παρηγορία! Γιατί ἀπό τήν γλυκύτητα πού αἰσθάνομαι κι ἀπό τόν πόθον πού ἔχω, λέγω πολύ καί πολλές φορές τά ἴδια; Ὅτι ὅπου εἶναι πολλά δάκρυα μέ ἀληθινή γνώση, ἐκεῖ εἶναι καί λάμψη ἀπό θεϊκό φῶς. Κι ὅπου εἶναι τό θεϊκό φῶς, ἐκεῖ εἶναι ἀποτυπωμένη ἡ σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπ' ὅπου προέρχονται ὅλοι οἱ καρποί τῆς ζωῆς, ἡ ὡραιότητα, ἡ εἰρήνη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ χρηστότης, ἡ ἀγαθωσύνη, ἡ πίστις, ἡ ἐγκράτεια. Ἀπό τά δάκρυα γεννιέται τό νά ἀγαπᾶ κανείς τούς ἐχθρούς του καί νά παρακαλεῖ τόν Θεό γι' αὐτούς. Τό νά χαίρεται, στούς πειρασμούς, τό νά στοχάζεται σάν δικές του τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων καί νά κλαίει γι' αὐτές".