Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

-Ολα τούτα μετά τη σύνοδο θα γίνουν, καθαιρέσεις, αφορισμοί διωγμός όλων των Γνησίων ......

-Ολα τούτα μετά τη σύνοδο θα γίνουν, καθαιρέσεις, αφορισμοί διωγμός όλων των Γνησίων Ορθοδόξων Εσφιγμενιτων Μοναχών καθως επίσης και των λαϊκών οικογενειών φιλαδελφικως προσκειμενων γύρω από αυτων...και γιατί όχι, με τη βοήθεια του αντιρατσιστικού νόμου φυλακίσεις, εξουθενώσεις και εξευτελισμοί...
Τα δύσκολα λοιπόν έρχονται, είναι μπροστά μας. Ευχόμαστε να επέμβει ο Θεός και να αποτρέψει μια σύνοδο, που δε θα υπηρετήσει τον δικό Του νόμο...
Ο οικουμενισμός επέβαλλε την μετατροπή του ημερολογίου.
Ο οικουμενισμός επεκράτησε στους καθολικούς μετά τη Β’ Βατικανή σύνοδο.
Σήμερα ο οικουμενισμός επιχειρείται να επιβληθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά την Πανορθόδοξη σύνοδο.
Αλλα υπαρχει παντοτε ο νόμος του Θεού που διέπει το πρόβλημα...
Σε κάθε πρόβλημα που απασχόλησε ιστορικά την Ορθόδοξη εκκλησία μας, η λύση που επικράτησε ήταν ο νόμος του Θεού. Η αλήθεια έλαμψε… στο τέλος.
Αν πάλι είναι θέλημα Του να μας δοκιμάσει στην πυρά της επικράτησης των αιρετικών οικουμενιστών στη μιαρη ψευδοσύνοδο, ευχομαστε τότε να αναδείξει ο Κύριος και να αξιώσει πνευματικούς πατέρες απλανείς, που θα σηκώσουν το βάρος των διωγμών και θα κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα της ορθοδοξίας.
Μετά την επιβολή του νέου ημερολογίου, τις αποφάσεις συνόδων και τις εγκυκλίους, τις θεολογικές μελέτες και τα άρθρα, τα διαδέχθηκαν οι διώξεις και τα βίαια επεισόδια. Τα έκτροπα που ακολούθησαν, ήταν ντροπιαστικά και πλήγωσαν το σώμα της εκκλησίας, με πληγές που πονάνε μέχρι και σήμερα, σχεδόν ένα αιώνα μετά. Ή επερχόμενη μεγάλη θλίψη στην εκκλησία που έρχεται θα είναι ανώτερα χειρότερη...
Ευχομαστε ο Αναληφθεις Κυριος να αξιώσει και εμάς και τον πιστό λαό του Θεού, να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας,θα είμαστε μέχρι τελους στο πλευρό τους.
Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·
οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας·
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·
εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.
Ορθοδοξία ή Θάνατος...
...Όσο για εμάς τους γνησίους Εσφιγμενιτες Μοναχους μην ανησυχείτε...
έχει ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει..
Ας μη ξεχνάμε ποτέ τα αδιαψευστα Λόγια Του Κύριου μας:
18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.
19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.
21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.
22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.
25 ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.
26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·
27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε.
..απόψεις που διατυπωθηκαν τηλεφωνικά ύστερα από φιλαδελφικη συζήτηση με Αγιορειτη γνήσιο Εσφιγμενιτη μοναχό με αντιπρόσωπο της φιλικά προσκειμενης στην Ιερά Μονή Εσφιγμενου σελίδας μας..facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.