Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ» ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ ΩΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΑποδείχτηκε για μια φορά ακόμη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος έχει το ακαταλόγιστον. Ευρίσκεται παρασάγγας πέρα και έξω από την Ορθόδοξη Δογματική, την Εκκλησίολογία, και την Κανονική ΤΑΞΗ και ΠΡΑΞΗ της κατά Ανατολάς Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
«Μη ειδώς α λέγει», ο κ. Βαρθολομαίος, κόπτεται, και υποστηρίζει με πάθος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες «του φρουρού της Ορθοδόξου πίστεως πιστού λαού του Θεού» (απάντηση Πατριαρχών της Ανατολής προς Πάπα Ρώμης). Υποστηρίζει τον διάλογο με τον αιρεσιάρχη, αβάπτιστο Πάπα, «Ματθ. 28,19», και τους άλλους αιρετικούς και αλλόθρησκους, αγνοώντας, με το έτσι θέλω, και τον λόγο του Θεού, «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος» (Τιτ. 3,10-11)
Ύστερα μάλιστα και από το θέατρο του παραλόγου που έπαιξε ο κ. Βαρθολομαίος στο Ιστορικό και ένδοξο Φανάρι, τον Φάρο της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας, στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη, πέραν των ύβρεων του, κατά των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Θείων και Ιερών Κανόνων, με όλα αυτά και άλλα πολλά αποδεικνύει περίτρανα, ότι ο κ. Βαρθολομαίος, είναι, όχι μόνον αιρετικός, αλλά και Ο εχθρός της Ορθοδόξου Πίστεως μας, και ως εκ τούτου, δεν είναι μόνον αναθεματισμένος, αλλά και διαγεγραμμένος από τον κατάλογο των Χριστιανών. Και μαζί του όλοι εκείνοι οι Ιερωμένοι που τον αποδέχονται και τον μνημονεύουν. «Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος αιρετικοίς, συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς, ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω», (Καν. 45ος, Αγ. Αποστόλων, και άλλοι).
Οι οικουμενικοί Θείοι και Ιεροί Κανόνες είναι λίαν σαφείς και κατηγορηματικοί σε τέτοιες θρησκευτικές αθλιότητες: «...Ει δε τις των απάντων μη τα προειρημένα της ευσεβείας δόγματα κρατοί και ασπάζοιτο, και ούτω δοξάζοι τε και κηρύττοι, αλλ' εξ εναντίας ιέναι τούτων επιχειροί, έστω ανάθεμα, κατά τον ήδη εκτεθέντα όρον υπό των προδηλωθέντων αγίων και μακαρίων Πατέρων και του Χριστιανικού καταλόγου, ως αλλότριος, εξωθείσθω και εκπιπέπτω...» (Καν. Α΄ παράβαλε και Καν. Β΄ της ΣΤ΄ Οικ. Συν.).
Ορθόδοξη κατά Ανατολάς Εκκλησίας του Ιησού Χριστού δεν ψάχνει για την Αλήθεια, την κατέχει και δικαιωματικά υποχρεούται να την κηρύττει, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς... διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα εντειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,18-20). Οι Διάλογοι απώτερο σκοπό έχουν, με εκατέρωθεν προτάσεις, να ψάξουν για την αλήθεια. Όμως, η ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εκκλησία της Ανατολής κατέχει ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, διο και δεν διαλέγεται για την αλήθεια των όσων κηρύττει και διδάσκει, αλλά μετά βεβαιότητος μαθητεύει και διδάσκει, και περιμένει, όσοι με την ελεύθερη και ειλικρινή έκφραση της πίστεώς τους στην χριστιανική αυτή μαθητειά και διδασκαλία, να τους κάνει μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, «και ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται...» (Μαρ. 16,16).
Ο Παπαφλέσσας
Εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα»
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ (10571) 3971
ΣΕΛ. 7 (Ένθετο “Νέοι Άνθρωποι”)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.