Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Αφιερωμένο σε όλους τους Οικουμενιστές του Νέου, αλλά ειδικότερα του παλαιού....(!!!).


Υπάγετε, ψηλαφήσατε εάν τι τοιούτον γέγονέ ποτε και μετά θάνατον απελύθη τις του περί την πίστιν εγκλήματος και του εξενεχθέντος κατ’ αυτού κατακρίματος.
Δεν πιστεύεις τον Αγιο Γερμανό που έλεγε :
"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".
Ε ! Και να με συνπαθάς αλλα αυτό το “ Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς” σας αφορά όλους όσους μνημονεύετε τον Βαρθολομαίο όσο αφορά και τους τυμπανιαίους που μνημόνευαν Βέκο !
Ο Θεοκήρυξ απόστολος Παύλος γράφει: «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών» (Β’ Θεσς. 2,15). Και πάλιν: «αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ’ ό παραλάβετε, ανάθεμα έστω» (Γαλ. 1,8-9).
Ωσαύτως ο θεοφόρος Ιγνάτιος λέγει: «πάς αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή, λύκος σοί φαινέσθω εν προβάτου δορά, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος».
Η δε Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος ορίζει: «άπαντα τα παρά την εκκλησιαστικήν παράδοσιν και την διδασκαλίαν και καινοτομηθέντα ή μετά τούτο πραχθησόμενα ανάθεμα γ’» (Συνοδικόν της αγίας Οικουμ. Ζ’ Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας. Τριώδιον Κυριακή της Ορθοδοξίας).
Ο δε σοφός Βρυένιος λέγει: «εί τι των δοκούντων τοις θεοφόροις Πατράσι σαλεύει τις τούτο ουκέτι οικονομίαν κλητέον, άλλα παράβασιν και προδοσίαν πίστεως και περί το θείον ασέβειαν».
Αφιερωμένο σε όλους τους Οικουμενιστές του Νέου, αλλά ειδικότερα του παλαιού....(!!!).
Τα πρόβατα φοβούνται τον λύκο, αλλά στο τέλος πάντα ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο
Εννοώ αυτούς τους Θεομπαίχτες και Αθεολόγητους που κηρύττουν για έγκυρα μυστήρια των αιρετικών, για την εγκυρότητα του ποδόλουτρου ( γράφε Βάπτισμα) για άγιο πνεύμα στους αιρετικούς, ( γι' αυτό και δεν μυρώνουν κανέναν )
Διαβάστε μωρέ τους αποστολικούς κανόνες του Πηδαλίου, 31ος - 45ος -46ος -47ος - 50ος - 68ος και του Μ. Βασιλείου 1ος και 47ος επικυρωμένους απο την 6η Οικουμενική Σύνοδο.
Μή πρόσεχε αυτών (των αιρετικών) τη χρηστολογία, μηδέ τη νομιζομένη ταπεινοφροσύνη, όφεις γάρ εισί γεννήματα εχιδνών (Ματθ. Γ” 7) καί Ιούδας έλεγε «χαίρε Ραββί» (Ματθ ΚΣΤ’49) και προεδίδου. Μή τοις φιλήμασι πρόσεχε, αλλά τον ιόν φυλάσσου (Κύριλλος Ιεροσολύμων)
Ου συγχωρεί συγκατάβασις εις τα της πίστεως (Μάρκος Ευγενικός)
Μή μέταιρε όρια αιώνια, ά έθεντο οι πατέρες σου (Παροιμ. ΚΒ’28)
Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, ει δέ επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικός ενεργήσαι τι καθαιρείσθω (ΜΕ” Κανών Αγίων Αποστόλων)
Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού (Τίτον Γ” 10)
Ουκ αρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας, εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα, ει δε και καλέσοι καιρός και μυριάκις υπερ σου τεθνηξόμεθα (Ιωσήφ Βρυένιος)
ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ.
ΑΡΑΓΕ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ;;;
ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΛΕΤΕ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ,ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;
ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΜΕ;;;
ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΟΥΜΕ;;;
ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ;;;;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.