Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, …αποφάσισε…!!!


Το παν συνταράσσεται και οι Αγιορείτες αποφαίνονται: «Δεν υπάρχει λόγος ταραχής»!


Ἡ Ἔκτακτη Διπλῆ Ἱερὰ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καὶ ἐνῶ κάθε Ὀρθόδοξος ψυχὴ συνταράσσεται οἱ Ἁγιορεῖτες δίνουν τὸ Οἰκουμενιστικὸμήνυμα: 
«Δεν υπάρχει λόγος ταραχής, εφ’ όσον ευρίσκεται μεθ’ ημών ο Αναστάς Κύριος. Η Σύνοδος έγινε μετά από πολυχρόνιον προετοιμασίαν»!!!!!!!!! 


Ὡσὰν οἱ Ἅγιοι ποὺ πολέμησαν ὁμολογιακὰ τὶς αἱρέσεις, νὰ εὑρίσκοντο ὑπὸ ταραχήν! Καὶ ὡσὰν τότε, οἱ Ἅγιοι διακόπτοντες τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν νὰ μὴν ἐφάρμοζαν τὶς Ἐντολές Του, ὡσὰν ὁ Κύριος νὰ μὴν ἦτο μετὰ τῶν Ἁγίων!

Καὶ ὡσὰν ἡ πολυχρόνιος προετοιμασία, νὰ προφυλάσσει μιὰ Σύνοδος ἀπὸ τὸ νὰ ἀποφασίσει κακόδοξα!

Τι ἄλλο θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ δοῦμε!!!
Όπως βλέπουμε υπέγραψαν ΟΛΕΣ οι μονές.
Και άντε, για την Σιμωνόπετρα και τη Βατοπεδίου και τις αντίστοιχες κυριλέ μονές με τις υψηλές γνωριμίες, δεν μας παραξενεύει. 


Άλλες μονές όμως; 
Που τις είχαμε για σεμνές, παραδοσιακές, αντιοικουμενιστικές; 
Η Κωνσταμονίτου; 
Η Καρακάλου;
Τι έγινε ο λαλίστατος γέροντας της Δοχειαρίου; Επιμένει κι αυτός ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε;


ή τελικά όπως ελέγχουν δεσποτάδες (μέσω των παρατρεχαμένων τους), έτσι άρχισαν να ελέγχουν και τους ηγουμένους
Δίπλα σε κάθε ηγούμενο θα δείτε 1-2 -κοσμικά- μορφωμένους μοναχούς,  που παριστάνουν τους ειδήμονες και κατευθύνουν (και μέχρι να καταλάβουν τους ηγεμονικούς θρόνους, επηρεάζουν καθοριστικά τον εκάστοτε ηγούμενο).

Αποδέχονται λοιπόν οι γέροντες τους το κείμενο. 
Αναγνωρίζουν την ψευδοσύνοδο.


Και το πιο τραγικό: Αντί να ξυπνάνε συνειδήσεις, αντί να αφυπνίζουν για την παναίρεση του Οικουμενισμού, ύπουλα επιδιώκουν να μας κοιμίσουν.


Που πάμε; Σε τι εποχές; Ποιο θα είναι το μέλλον μας όταν όλες οι κεφαλές έχουν προδώσει;;;

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ :
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...
Ναι, ναι , μην τους κατηγορείτε όλους τους ηγουμένους.
Ας περιμένουμε (να ξεχαστεί σιγά σιγά το θέμα).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε.
Όποιος ηγούμενος ΔΙΑΦΩΝΕΙ, οφείλει ΑΜΕΣΑ να διαφοροποιηθεί. Και να καταγγείλει και τον μηχανισμό που εξέδωσε τέτοια απόφαση χωρίς ομόφωνη συμφωνία. Αν διαφώνησαν κάποιοι, όφειλαν να ζητήσουν να αναφερθεί στην ανακοίνωση.

Διαφορετικά φέρει το τεράστιο βάρος της ευθύνης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ή ομογητής ή ΠΡΟΔΟΤΗΣ.
Kyriakos Varveris είπε...

Ας κάνουμε λοιπόν κάτι που θα πονέσει τους οικουμενιστές καταληψίες του Αγίου Όρους :

Μη δώσετε ούτε 1 ευρώ στις προσκυνημένες μονές του Αγίου Όρους.

Βοηθήστε ηθικά και υλικά :

1) Όλους τους Άξιους Ιερείς (είτε του νέου είτε του παλαιού εορτολογίου) που δεν έχουν καμία εκκλησιαστική κοινωνία (άμεση ή έμμεση ) με τους αιρετικούς οικουμενιστές.

2) Την ΜΟΝΑΔΙΚΗ μονή του Αγίου Όρους που δεν έχει πέσει στα χέρια των αιρετικών, την ΓΝΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
Εξαιρετικά αφιερωμένο στους οικουμενιστές ηγούμενους που έχουν κάνει κατάληψη στις Μονές του Αγίου Όρους που χτίστηκαν για Ορθοδόξους :

«Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργα­ζόμενος»

Κατά Ιωάννη :

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·

ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων.

τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.

καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ·

ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσί μοι,

κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.
 Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Το απο-καρδιωτικό αυτό κείμενο αποφεύγει να ψηλαφήσει την οδυνηρή πληγή που επήνεγκε στο εκκλησιαστικό Σώμα η ζηζιουλείου εμπνεύσεως και προδιαγραφής ψευδοσύνοδος του Κολυμβαρίου αλλά τεχνηέντως (και ουχί άνευ σκοπιμότητος;;;) 
την προσπερνά.

Αντί η ηγεσία του Αγίου Όρους, πάλαι ποτέ θεματοφύλακος και παλλαδίου της Ορθοδοξίας, να καταδείξει με σαφήνεια και ενάργεια την επικινδυνότητα που συνεπάγεται για το πλήρωμα της Εκκλησίας η υιοθέτηση των στρεβλών και αποβλήτων από πλευράς Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους τελικών κειμένων-αποφάσεών της, να τις καταδικάσει και απορρίψει, να στιγματίσει και καταγγείλει ενώπιον του εντίμου κλήρου και του πιστού λαού τους εμπνευστές, πρωτουργούς, διαμορφωτές των τελικών κειμένων της, υποστηρικτές και στυλοβάτες του σαθρού οικοδομήματός της καθώς και όσους εκκλησιαστικούς παράγοντες μετέβαλλαν άρδην στάση κατά τρόπο σκανδαλώδη εν σχέσει προς τα υπ αυτών των ιδίων προγενεστέρως αποφασισθέντα αυτή και να ωθήσει το πλήρωμα της Εκκλησίας στη μη αποδοχή και απόρριψη των ψευδο-συνοδικών θέσεων αυτή, διά του εν θέματι ατυχεστάτου κειμένου, μαραίνει και ψύχει τον ιερό ζήλο των πιστών, καλλιεργεί τον εφησυχασμό παρά τα περί του αντιθέτου γραφόμενα, απογοητεύει, θλίβει και σκανδαλίζει το υγιώς φρονούν πλήρωμα της Εκκλησίας που ανέμενε διαφορετική εν προκειμένω στάση, και του οποίου την αγανάκτηση πυροδοτεί, διαταράσσει και υπονομεύει την εν Αγίω Όρει αλλά και την εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία ενότητα γενικότερα.

Η γραπτή, εν προκειμένω, παρέμβαση των Αγιορειτών Πατέρων επ ουδενί δύναται να πείσει όσους αποδοκιμάζουν την εν Κρήτη φαιδρά πανήγυρι ότι στη σύνταξη και διατύπωση της δεν πρυτάνευσε η αρχή της σκοπιμότητος που τόσο μα τόσο ξένη τυγχάνει προς το πνεύμα του Ευαγγελίου, χωρία του οποίου, κατά τα άλλα, παρατέθηκαν στο επίμαχο κείμενο...

Υ.Γ. Η ηγεσία του Αγίου Όρους για μία ακόμη φορά απογοήτευσε και πίκρανε το ορθοφρονούν ποίμνιο, για λόγους σκοπιμότητος και κακώς εννοουμένης διπλωματίας προφανώς. Ουδείς δύναται να λησμονήσει και να προσπεράσει το θλιβερό γεγονός της στάσεως των εκπροσώπων του αγιορειτικού μοναχισμού απέναντι στο γνωστό και μη εξαιρετέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Μία στάση που τόσο μα τόσο σκανδαλισμό προκάλεσε, όπως και εκείνη της στάσεως του πατριάρχη Βαρθολομαίου απέναντι στον προαναφερθέντα τοπάρχη. Νέα απογοήτευση και πικρία προστέθηκε τώρα.

Δυστυχώς για την αγιορείτικη ηγεσία η όλη συμπεριφορά της απέναντι στους σκανδαλοποιούς πρωτεργάτες του οικουμενισμού που διά τας αμαρτίας μας κατέχουν ηγετικούς θώκους τοπικών Εκκλησιών δικαιώνει πανηγυρικά το μακαριστό, πανεπιστημιακό καθηγητή της Θεολογίας Ιωάννη Κορναράκη που έγραψε για "αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας"...


ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΗ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ -ΠΑΤΡΙΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΙΩΠΗΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΥΒΡΕΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΔΙΧΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ !!!
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΟΥΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ .
ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΥΘΙΞΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΤΩΝ ΤΟΣΩΝ ΕΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΧΙ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΗΝ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ΝΑ ΤΗΝ ΣΚΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.