Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Αναγνώρισις Ομολογιακού Έργου !


Οι σύγχρονοι ομολογηταί της πίστεως θα είναι οι περισσότερον αρεστοί στον Θεό, διότι οι έσχατοι χρόνοι εγκυμονούν πολλές παγίδες τόσον κρυφές όσον και φιλάρεστες. Ανέκαθεν η Ορθόδοξος Εκκλησία εστηρίχθη και ανδρεώθη με ομολογητάς της πίστεως, οί οποίοι αγνόησαν τον ανθρώπινο Νόμο, τις κατά καιρούς ισχύουσες διατάξεις πολύ περισσότερο όταν παρόμοιοι Νόμοι και διατάξεις δημιουργούνται είτε με προσχήματα και εντολές πονηρών καιροσκοπικων τάσεων είτε με υπονομευτικές έννοιες διαβολικών στόχων. ’Ομως η Εκκλησία των ομολογητών και μαρτύρων ανθεί και ενδόξως υφίσταται για να μεγαλώσει το Ἀγιο Συναξάρι, μακαρίζοντας. ᾽
...«Και πύλαι άδου ού κατισχύσουσιν αυτής»! είπεν ο ίδιος ο Κύριός μας ο εν τοίς Ουρανοίς, (Ματθ.16,18). Με τα λόγια αυτά επισφράγισε την ένδοξον ύπαρξιν της στρατευομένης Ἐκκλησίας επί της γής.
Σήμερα οι αιρέσεις που φαίνονται καθώς και λοιποί εχθροί κρυφοί του Χριστού, που δεν φαίνονται, νομίζουν ότι μπορούν έντεχνα δηλαδή πονηρώ τω τρόπω να καταργήσουν την Ἐκκλησία, είτε με τον θρησκευτικό συγκρητισμό, είτε με αγαπολογίες σε τολμηρούς διαλόγους, είτε με την Νέα Πατερική Θεολογία αν όχι μοιχευομένη υποκρισία και λοιπῶν πονηρευομένων δολιοπλοκές, ο Θεός όμως ανέδειξε και αναδεικνύει νέους Ομολογητάς της πίστεως που τολμούν και «τα βάζουν» με τα υποτιθέμενα μεγαθηρία αμφιβόλων Θεολογιών. . ..!
Ὁλοι αυτοί οι υποδυόμενοι τους αρνητάς της πίστεως συμπεριλαμβανομένων ακόμα και ρασοφόρων, για να τους βλέπουμε αναγνωρίζοντας τους από τους ανάλογους «βρυχηθμούς» . δηλαδή εκ των πράξεων των. . .. Ευτυχώς υπάρχουν και οι γνήσιοι οπαδοί του Χριστού που δίνουν ταπεινά τον καλόν αγώνα, ματαιώνοντας τα καταχθόνια σχέδια των κακοδόξων και βδελυρὡν οργάνων του διαβόλου. Αυτοί που κρατούν τα σκῆπτρα τα πνευματικά και ηγούνται στηρίζοντας το ποίμνιο στην σωτηριώδη οδό κατά την υποδεικνυομένη πίστη των Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί που αψηφούν απειλές, συνέπειες, "επιτίμια". . ., εκφοβισμούς και αδικίες. Αυτοί που σηκώνουν τον Σταυρό για όλους εμάς. ’Οπως ένα προπύργιο σήμερα που τολμά και βγάζει φωνή, βγάζει κραυγή αφύπνισης, «την φωνή της βροντῆς», μέσα από το Ἀγιον Ὀρος λίγο πρωτού γίνει και αυτό Ἀγριον ’Ορος και πρόκειται για το μετερίζι που έβγαλε αμέτρητους ΄Αγιους γνωστούς και άγνωστους (τους γνωρίζει ο Θεός), όπως τον ΄Αγιο Αθανάσιο Πατριάρχη Κων|πόλεως, τον Ἀγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Ἀγιο Τιμόθεο, τον Ἀγιο Αγαθάγγελο, τον ΄Αγιο Δομέτιο, τον ΄Αγιο Δαμιανό, τον Ἀγιο Αντώνιο τον Ρώσσο, και συνεχίζει να βγάζει Αγίους αλλά και έν ζωή ομολογητας της πιστεως όπως οι Τρείς τελευταίοι Ηγούμενοι της Ι.Μ.Εσφιγμένου Γέρων κυρός Αθανάσιος, Γέρων κυρός Ευθύμιος, Γέρων Μεθόδιος ο σημερινός και συνεχίζει η πλειάδα των αστέρων της Ὀρθοδόξου Πίστεως, σε αυτό.

Ο Γέροντας Μεθόδιος, ο κατ᾽ εμάς Νέος ομολογητής και Νέος ισαπόστολος, είναι ο εκ των πράξεων συνεχίστής των Αγίων Πατέρων της Ἐκκλησίας, ο υποστάς διωγμούς αλλεπάλληλους με σύγχρονα μέσα διωκτικά όπως είναι τα δικαστικά (56 δικαστήρια και 5 Εφετεία. .. με το ίδιο κατηγορητήριο. . ..., επίσης τα αστυνομικά, τα περιοριστικά των διαφόρων αναρίθμητων αποκλεισμών, οι ύβρεις, οι συκοφαντίες, οι απειλές, η απομόνωση. Ὀλα αυτά υπό τα "όσια" μάτια της κρατούσης Ἐκκλησίας και της γενιτσαρικής πολιτείας, οι οποίοι μας συνήθισαν να ομιλούν μόνον όποτε λαμβάνουν εντολές. .. κατά το "δοκούν".
Ὀμως ο Γέροντας Μεθόδιος δεν διώκεται μόνον από αλλοδόξους η αιρετικούς. . .., διώκεται κυρίως από τους ίδιους κάθε αυτού αδελφούς εν Χριστώ, είτε ρασοφόρους είτε κοσμικούς. Αυτός πού στερέωσε, δυνάμωσε, ευλόγησε, στήριξε πνευματικούς 'επιτυγχάνοντας μία πλειάδα εστηριγμένων οπαδών του Χριστού, του οποίου ο ίδιος κράτησε στον περιπόθητο σωτηριώδη δρόμο, ο ίδιος τους εβάπτισε και μύρωσε, δημιουργώντας την κατά Θεόν πατρική σχέση με το μοναδικό ποίμνιο, οποία Θεάρεστος ενέργεια πίστεως και αγάπης κάτι που δεν άρεσε στο εγγύτερόν του ρασοφόρο σύστημα διότι, αφ᾿ ενός είχε ανεβάσει τον πήχη πολύ υψηλά έως το ακατόρθωτο για πολλούς, και αφ’ ετέρου τον ζήλευαν διότι έβλεπαν ότι ο κόσμος της Ἐκκλησίας, οι ζηλώταί, τον ακολουθούσαν με «τυφλή» υπακοή λόγω απολύτου εμπιστοσύνης και αναπαύσεως στο πρόσωπο του και τον τίμιο ψυχισμό του που είχε εξ’ ολοκλήρου αφιερωθεί στο χαμένο από «άλλους» ρασοφόρους ποίμνιο, το οποίο συγκρατούσε αδιαφορώντας για τον χρόνο και την υγεία του και την ακεραιότητα του.
Αυτός ο Γέροντας που επέλεξε η Παναγία μας να είναι ο σημερινός Ηγούμενος ο προικισμένος με αρετές και αξίες για να μπορεῖ να κρατήσει την Ι.Μ.Εσφιγμένου στον δρομο που χάραξαν οι άγιοι: Αθανάσιος Πατριάρχης Κών|πόλεως, Γρηγόριος Παλαμάς κλπ. όπως σήμερα, στους πραγματικά δύσκολους καιρούς του Αντιχρίστου. Διεκρίθη στο στερέωμα
των πεπειθότων της πίστεως σε πολλές. . .. Ἐξουθενωτικές πάσης φύσεως κακουχίες ένεκα ομολογίας.
Τον απολαύσαμε χάριτι Θεού σε δεκάδες συνέδρια, δεκάδες συγκεντρώσεις, δεκάδες εκδηλώσεις κλειστού ή ανοικτού χώρου, για θέματα κατά των αιρέσεων, κατά των διωκτών και βλασφήμων της
Πίστεως μας, κατά των αντίχριστων τάσεων που υπονομεύουν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.
Υπήρξε ο αληθινός και Θαρραλέος ποιμενάρχης ο οποίος ομιλούσε και ομιλεί με σθένος και αυταπάρνηση για τα πιστεύω του, χωρίς φόβο και χωρίς ψόγον. ’Οσο τον κτυπούσαν οι δαίμονες της συγχρόνου Νέας Εποχής τόσον ακουγόταν περισσότερο μέσα του ο μετάλλινος ήχος της καρδιάς του. Ο ήχος που μετέδιδε, ευλογία παρά Θεού αλλά και Ιερά υπόσχεση όλων μας στην υποδειγματική αυτοθυσία του. Παρόμοιες μορφές όμως σήμερα ζουν για να διώκονται και διώκονται προφανῶς και από υποτιθέμενους μεγαλοσχήμονες της Ορθοδοξίας... Με απαγορευτικές υποδείξεις, με εκφοβισμούς επιτιμίων και ἄλλες μικρότητες!
Οίδε ο Κύριος και Σωτήρ όλου του Κόσμου, ο Παντογνώστης και Παντοκράτωρ. Το έλεος του έλθει εφ’ ημάς, η αυτού Θεία χάρις και φιλανθρωπία μέχρι το έλεος Του, μας καταδιώξει πάσας τάς ημέρας της ζωής ημών. Ζεί Κύριος ο Θεός. Αμήν!
Μετά φόβου Θεοῦ και πίστεως
Οι τέσσερις συνεπώνυμοι σύλλογοι:
«Του Αγίου Ιωἁννου του Θεολόγου»
Παιανίας, Αλεξανδρουπόλεως, Καβἁλας και Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.