Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟY ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ημερα Ξηροφαγίας (Άνευ ελαίου) εκτος εαν συμπεσει Σαββατο Κυριακη οποτε καταλυουμε οινον και ελαιον
Παραμονή της μεγάλης εορτής. 

Άπολυτίκιον. Ηχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ.

Άπεγράφετο ποτέ, συν τω πρεσβευτή Ιωσήφ, ως εκ σπέρματος Δαβίδ, εν Βηθλεέμ ή Μαριάμ, κυοφορούσα την ασπορον κυοφορίαν· επέστη δε
καιρός, ό της Γεννήσεως, και τόπος ην ουδείς, τω καταλύματι, αλλ' ως τερπνόν παλάτιον το Σπήλαιον, τη Βασιλίδι έδείκνυτο. Χριστός
γεννάται, την πριν πεσοϋσαν αναστησων εικονα.

Κοντάκιον. Ήχος γ'. 'Η Παρθένος σήμερον.

Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον,εν Σπηλαίω έρχεται, άποτεκεΐν άπορρήτως. Χόρευε, ή οικουμένη άκουτισθεΐσα, δόξασαν, μετά Αγγέλων και των Ποιμένων, βουληθέντα
έποφθήναι, παιδίον νέον, τον προ αιώνων θεόν.

Μεγαλυνάριον.

Φάτνη έτοιμάζου τα της δοχής, σπευσατε Ποιμένες, και οι Μάγοι εκ των Περσών, συν τοις Άσωμάτοις, εν Βηθλεέμ βοησαι- Δόξα τω τικτομενω, σώσαι τα συμπαντα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.